• environmental profile carousel 2

DẤU CHÂN CACBON

MultiPly mang tính trung hòa cacbon. Lượng khí thải cacbon của 68 tấn mét (MT) CO2 eq. chênh lệch 38 MT CO2 eq. do đốt các đường cắt gỗ trong quá trình sản xuất (thay thế cho nhiên liệu hóa thạch) và 30 MT CO2 eq. lượng cacbon lưu trữ trong gỗ ở giai đoạn hoàn thiện.

 

life cycle inforgraphic

NGUỒN TÀI NGUYÊN CÓ THỂ KHÔI PHỤC

Gỗ dương chiếm gần 98% lượng gỗ của Multiply, là một trong những loại gỗ cứng phong phú nhất của Hoa Kỳ với khối lượng rừng hơn 1000 triệu m3, 7% trong tổng số tài nguyên gỗ cứng Hoa Kỳ.

Gỗ dương chưa được sử dụng đúng mức dưới góc độ lâm nghiệp. Việc tạo ra thị trường lớn hơn cho loại gỗ này sẽ làm giảm áp lực lên các loại gỗ cứng thương mại ít phong phú khác và tăng cường lợi nhuận tài chính từ công tác quản lý bền vững các khu rừng bán tự nhiên đa dạng.

Khối lượng gỗ dương trong các khu rừng cây gỗ cứng Hoa Kỳ mở rộng thêm 19 triệu m3 mỗi năm. Chỉ mất 5 phút để 320 mét khối gỗ dương được khai thác để sản xuất MultiPly sẽ được thay thế bằng số lượng cây mọc mới trong rừng Hoa Kỳ.

 

environmental profile

TÍNH KẾ THỪA VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRONG TƯƠNG LAI

MultiPly thể hiện tiềm năng kỹ thuật và môi trường của một sản phẩm mới trong thi công xây dựng - CLT gỗ cứng. Tiềm năng này cùng thông điệp mà MultiPly gửi đi có thể phù hợp hơn so với tác động môi trường tức thì và dễ định lượng của MultiPly tại thời điểm và địa điểm áp dụng. 

Điều quan trọng không kém là MultiPly hoàn toàn có thể tháo gỡ và được đóng gói vào bộ thành phần và kết hợp với nhau trong một số cấu hình khác nhau. Tuổi thọ sử dụng cao làm giảm thiểu đáng kể các tác động môi trường của thiết kế. Ít thường xuyên thay thế hơn có nghĩa là tác động ít lặp lại. Các sản phẩm gỗ có tuổi thọ cao cũng bổ sung vào trữ lượng cacbon trong rừng và giúp loại bỏ CO2 ra khỏi bầu không khí.

Việc sử dụng gỗ dương mà phần lớn chưa được khai thác bằng cách kết hợp với các vật liệu và hóa chất khác đảm bảo rằng khi hết vòng đời sử dụng MultiPly, các tấm gỗ có thể được tái sử dụng và tái chế và bất kỳ thành phần nào cần được xử lý đều có thể phân hủy và không gây độc hại. Loại vật liệu này cũng có thể được đốt theo cách thức an toàn, cung cấp nguồn năng lượng trung tính cacbon