• multiply london design festival
MultiPly preview

MultiPly

Sự hợp tác giữa AHEC, Hội Kiến Trúc Sư Waugh Thistleton Architects và Arup, với thiết kế ánh sáng của SEAM. MultiPly thách thức cách chúng ta xây dựng các thị trấn và thành phố, sử dụng gỗ dương Hoa Kỳ theo cách bền vững và các phương pháp xây dựng sáng tạo để giải quyết hai thách thức lớn nhất hiện nay – nhu cầu cấp thiết về nhà ở và cấp bách về chống biến đổi khí hậu. Được trưng bày tại Lễ Hội Thiết Kế London Năm 2018, Kiến Trúc London Mới và là một phần trong Không Gian Con Người Interni ở Milan, bằng cách sử dụng gỗ gia công và cấu trúc mô-đun, các sản phẩm kiến trúc có thể được phân tách, tái định hình và tái sử dụng vào cuối vòng đời.

Vision

Design Process

Making

Outcome

Material

Environmental Profile

Partners

Media

Events