• events carousel image
  • media carousel

Để biết thêm thông tin báo chí về AHEC và MultiPly, vui lòng liên hệ:

Christine Samuelian / Belinda Fisher, Friends & Co:

belinda [at] friendsandco.co.uk +44(0)7808 721 308
christine [at] friendsandco.co.uk +44(0)7957 203 037

 

TẢI XUỐNG TÀI LIỆU IN ẤN TẠI ĐÂY>