• environmental profile carousel 2

คาร์บอนฟุตพริ้นท์

MultiPly เป็นคาร์บอนที่เป็นกลาง ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน 68 เมตริกตัน (MT) CO2eq. ชดเชยด้วย 38 MT CO2 eq. เนื่องจากการเผาไหม้ของเศษไม้ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต (ซึ่งใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล) และ 30 MT CO2eq. ของคาร์บอนที่กักเก็บไว้ในไม้ที่มีการติดตั้งเสร็จแล้ว

 

life cycle inforgraphic

ทรัพยากรหมุนเวียน

ไม้ทิวลิปวูดซึ่งคิดเป็น 98 เปอร์เซนต์ของจำนวน Multiply เป็นหนึ่งในไม้เนื้อแข็งอเมริกันที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดที่มีปริมาณป่ามากกว่า 1,000 ล้าน m3 คิดเป็น 7 เปอร์เซนต์ของเเหล่งไม้เนื้อเเข็งของสหรัฐอเมริกา
สืบเนื่องจากมุมมองของป่านั้น แทบจะไม่มีการใช้ไม้ทิวลิปวูด การสร้างตลาดขนาดใหญ่สำหรับไม้นี้ จะลดแรงกดดันน้อยลงต่อสายพันธุ์ไม้เนื้อแข็งเชิงพาณิชย์อื่น ๆ และเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินจากการจัดการอย่างยั่งยืนของป่ากึ่งธรรมชาติที่หลากหลาย
ปริมาณของไม้ทิวลิปวูดยืนต้นในป่าไม้เนื้อเเข็งของสหรัฐอเมริกา 19 ล้าน m3 ทุก ๆ ปี ซึ่งใช้เวลาเพียง 5 นาทีสำหรับการเก็บเกี่ยวไม้ทิวลิปวูดที่มีปริมาณ 320 ลูกบาศก์เมตร เพื่อผลิต MultiPly เพื่อแทนที่ด้วยการเติบโตใหม่ในป่าสหรัฐอเมริกา

 

environmental profile

การใช้ในอนาคตและมรดก

MultiPly แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางเทคนิคและสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหม่ - ไม้เนื้อแข็ง CLT ศักยภาพเหล่านี้เเละข้อความของ MultiPly ที่ส่งออกมา อาจมีความเกี่ยวข้องกันได้อย่างรวดเร็วมาก เเละสามารถบอกจำนวนได้ในทันที- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก MultiPly ณ เวลาเเละสถานที่ที่ปรากฏขึ้น 
สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลย คือ MultiPly สามารถถอดออกได้อย่างสมบูรณ์และสามารถบรรจุลงในชุดส่วนประกอบของชิ้นส่วนและนำกลับมารวมกันในการกำหนดค่าที่เเตกต่างกันได้ อายุการใช้งานที่ยาวนานช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการออกแบบได้อย่างมาก การเเทนที่น้อยกว่าปกติหมายถึงการเกิดผลกระทบที่น้อยลง ผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีอายุการใช้งานยาวนานยังช่วยเสริมการกักเก็บคาร์บอนในป่าและช่วยกันไม่ให้ CO2 ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
การใช้ไม้ทิวลิปวูด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ปนเปื้อนด้วยการผสมกับวัสดุเเละสารเคมีอื่น ๆ มั่นใจได้ว่าในช่วงอายุการใช้งานสุดท้ายของ MultiPly แผงนั้นสามารถนำมาใช้ซ้ำได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องกำจัดนั้นสามารถย่อยสลายได้และไม่เป็นพิษ ทั้งหมดนั้นอาจจะได้รับการเผาอย่างปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าด้วยแหล่งพลังงานที่เป็นกลางทางคาร์บอน
ดาวน์โหลดรายงาน LCA ฉบับเต็ม