• environmental profile carousel 2

ŚLAD WĘGLOWY

MultiPly ma zerowy ślad węglowy. Emisja dwutlenku węgla o wartości 68t CO2eq jest równoważona przez 38 tCO2eq wytworzonych przy spalaniu pozostałości z procesu produkcji (zastępują one paliwa kopalne) oraz 30 COz węgla zawartego w drewnie użytym do wykonania instalacji.

 

life cycle inforgraphic

MATERIAŁ ODNAWIALNY

Tulipanowiec, który stanowi prawie 98% całego materiału wykorzystanego w MultiPly, należy do gatunków liściastych najobficiej występujących w lasach Stanów Zjednoczonych, jego drzewostan obejmuje ponad 1000 milionów m3 - 7,7% drzewostanu gatunków liściastych w Stanach Zjednoczonych ogółem. Z punktu widzenia gospodarki leśnej tulipanowiec jest gatunkiem zbyt mało eksploatowanym. Stworzenie większych rynków zbytu dla tego drewna przyczyniłoby się do zmniejszenia wykorzystania rzadziej występujących gatunków drewna liściastego oraz zwiększyłoby zyski z zarządzanych w zrównoważony sposób lasów półnaturalnych. Drzewostan tulipanowca przyrasta o 19 milionów m3 rocznie. 320 metrów sześciennych pni tulipanowca ściętych na potrzeby projektu MultiPly jest zastąpione nowym przyrostem w ciągu zaledwie 5 minut.
tulipwood trees infographic

PRZYSZŁE ZASTOSOWANIA I SPUŚCIZNA

Projekt MultiPly ukazuje techniczny i ekologiczny potencjał nowego materiału - klejonego krzyżowo drewna liściastego. Ten potencjał oraz przekaz, jaki niesie mogą być istotniejsze niż bezpośredni, i łatwiejszy do określenia, wpływ na środowisko, jaki MultiPly wywiera tam, gdzie jest wystawiany. 

Równie istotne jest to, że instalację można łatwo zdemontować a wszystkie komponenty przygotować do ponownego montażu w różnych konfiguracjach. Możliwość długotrwałego użytkowania konstrukcji znacząco zmniejsza jej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Rzadsza wymiana materiału oznacza mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Produkty drzewne o długim okresie użytkowania przyczyniają się do zwiększenia ilości dwutlenku węgla zmagazynowanego w lasach, zmniejszając tym samym jego emisje do atmosfery.

Dzięki wykorzystaniu naturalnego drewna tulipanowca,bez dodatku innych materiałów i chemikaliów, mamy pewność, że gdy instalacja nie będzie już w użytku, składające się na nią panele będą gotowe do ponownego zastosowania lub recyklingu, a elementy, których należy się pozbyć są biodegradowalne i nietoksyczne. Mogą być także bezpiecznie spalone, dostarczając energii o zerowym śladzie węglowym.