• grading workshop
    • HỘI THẢO PHÂN HẠNG

      Chúng tôi tổ chức các cuộc hội thảo phân hạng dành cho các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất gỗ cứng Hoa Kỳ trên khắp thế giới, cùng với Chánh Thanh Tra Dana Spessert đến từ NHLA. Nếu bạn cho rằng công ty của bạn sẽ được hưởng lợi từ một hội thảo thực tế về cách phân hạng gỗ cứng theo tiêu chuẩn NHLA, hãy liên hệ với chúng tôi. GRADING

PHÂN HẠNG

Mục đích của ấn phẩm này là cung cấp lời giải thích đơn giản nhưng kỹ lưỡng về các quy tắc phân loại gỗ cứng xẻ Hoa Kỳ. Chúng được thành lập hơn 100 năm trước bởi Hiệp hội Gỗ xẻ cứng Quốc gia (NHLA). Ngày nay, NHLA có hơn 1.000 thành viên trên toàn thế giới và các quy tắc của NHLA vẫn là tiêu chuẩn quốc gia cho ngành công nghiệp gỗ cứng Hoa Kỳ và hình thành cơ sở để phân loại gỗ xẻ xuất khẩu. Gỗ là một vật liệu tự nhiên và bản chất của nó có thể chứa các đặc tính và khiếm khuyết khác nhau mà chúng ta cần hiểu rõ và cho phép trong bất kỳ hoạt động ứng dụng nào. Việc phân loại gỗ xẻ thành các loại khi nó được xử lý sẽ giúp xác định phần lớn giá trị và tiềm năng sử dụng có thể có cho mỗi tấm gỗ xẻ. Các quy tắc phân loại của NHLA cung cấp cho cả người mua và người bán một tiêu chuẩn nhất quán để sử dụng trong việc xác định các giao dịch liên quan đến gỗ xẻ cứng. Mặc dù các quy tắc phân loại của NHLA nhắm mục tiêu đến thị trường Hoa Kỳ, nhưng kiến ​​thức phù hợp vẫn là điều cần thiết cho người mua trên toàn thế giới để đạt được mức độ chất lượng như mong đợi. Phân loại gỗ xẻ được mua bởi nhà sản xuất đồ gỗ sẽ giúp xác định cả yếu tố chi phí và gỗ thải cần đạt được. Bởi vì việc phân loại dựa trên tỷ lệ gỗ tốt trong lô gỗ, nhiều đặc điểm đẹp, tự nhiên tìm thấy trong gỗ cứng không được xem xét trong tính toán hiệu suất gỗ tốt. Thực tế này được nhấn mạnh bằng hình ảnh minh họa về các loại chính đối với chín loài gỗ cứng Hoa Kỳ quan trọng, có trong ấn phẩm này.

Gỗ cứng thường được phân loại dựa trên kích thước và số lượng khúc (miếng) có thể thu được từ một tấm gỗ khi nó được cắt ra và sử dụng trong quá trình sản xuất các sản phẩm từ gỗ cứng. Các quy tắc của NHLA được thiết kế với mục đích kinh doanh đồ nội thất nhằm đưa ra một tỷ lệ gỗ tốt có thể đo lường, không có khiếm khuyết tật ở mỗi loại. Các loại nhóm trên sẽ mang đến cho người dùng những miếng gỗ tốt dài, trong khi các loại Phổ biến được sắp đặt để cưa lại thành các miếng gỗ tốt ngắn hơn. Các loại nhóm trên, bao gồm FAS, FAS-Một-Mặt (FAS/1F) và Lựa Chọn, phù hợp nhất cho các sản phẩm khuôn mẫu tốt dài, các sản phẩm gỗ như khung cửa, nội thất kiến ​​trúc; và các ứng dụng nội thất đòi hỏi một tỷ lệ lớn các miếng cắt dài. Các loại Phổ Biến, chủ yếu là Loại Phổ Biến Số 1 (Số 1C) và Loại Phổ Biến Số 2A (Số 2AC) có thể phù hợp nhất cho ngành công nghiệp tủ bếp, hầu hết các bộ phận nội thất và ván lót và sàn. Đáng chú ý là một khi đã cưa lại, những phần cắt thu được từ các loại Phổ Biến sẽ là gỗ tốt giống như các loại nhóm trên, nhưng các phần cắt nhỏ hơn (ngắn hơn và/hoặc hẹp hơn). Tên các loại chỉ đơn giản là cho biết tỷ lệ gỗ tốt trong tấm gỗ, chứ không phải là hình thức tổng thể. Tài nguyên rừng ôn đới gỗ cứng của Hoa Kỳ lớn nhất so với bất kỳ ở đâu trên thế giới, với một lịch sử phát triển bền vững đáng kể. Việc khám phá các loại Phổ Biến, nếu có thể, sẽ mang đến lợi ích vô giá giúp đạt được giá trị cao nhất cả về chi phí và hiệu suất gỗ xẻ. Những nỗ lực này sẽ góp phần đảm bảo tính bền vững của tài nguyên cho các thế hệ tương lai.

HƯỚNG DẪN MINH HỌA VỀ PHÂN LOẠI GỖ CỨNG XẺ HOA KỲ

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp lời giải thích đơn giản về hệ thống phân loại NHLA. Đây là tiêu chuẩn quốc gia dành cho ngành công nghiệp gỗ cứng Hoa Kỳ và là cơ sở để phân loại gỗ xuất khẩu.

Ngày xuất bản: Tháng 09 năm 2013

Chi phí: Miễn phí

Loại gỗ: Tất cả các loại

Tải xuống tài liệu ở định dạng PDF

Yêu cầu nhận ấn bản

 
Species guide

ĐO LƯỜNG

Các quy tắc phân loại gỗ của NHLA đã được ngành công nghiệp gỗ cứng Hoa Kỳ thông qua dựa trên hệ thống đo lường quốc gia sử dụng đơn vị inch và foot. Ngược lại, hầu hết các thị trường nhập khẩu đều quen thuộc hơn với hệ đo tiêu chuẩn mét. Ngoài ra, các quy tắc phân loại đã được phát triển với ý tưởng chiều rộng và chiều dài gỗ xẻ ngẫu nhiên. Bất kỳ lựa chọn nào cho các thông số kỹ thuật cụ thể nên được thảo luận trước khi đặt hàng.

PHÂN LOẠI

Dưới đây là các loại NHLA tiêu chuẩn: Loại Chặt Trắng (FAS, FAS Một mặt, Lựa Chọn, Phổ Biến Số 1 và Phổ Biến Số 2A) và Loại Gỗ Xẻ (Phổ Biến Số 2B). NHLA nêu rõ rằng những loại gỗ này “chịu đựng được thách thức với thời gian và của một thị trường khó khăn cần nhiều nỗ lực, đóng vai trò làm khuôn mẫu cho những loại khác”.

Các đặc tính và khiếm khuyết

Hình ảnh dưới đây thể hiện các đặc tính có trong gỗ cứng Hoa Kỳ. Một vài trong số đó là đặc tính vốn có của một số loài và những cái khác là đặc tính chung cho tất cả. Những đặc tính này hoặc xuất hiện tự nhiên trong gỗ xẻ hoặc là kết quả của quá trình sấy khô. Như đã nói trên, các loại được phân loại dựa trên tỷ lệ gỗ tốt và không khuyết điểm trong tấm gỗ. Các quy tắc phân loại của NHLA cho phép những đặc tính sau trong tỷ lệ phần cắt tốt đối với tất cả các loại và vì thế, chúng không được coi là có khiếm khuyết.

HÌNH ẢNH MINH HỌA CÁC LOẠI GỖ

Chọn một trong chín loài cây gỗ cứng Hoa Kỳ để xem các ví dụ bằng hình ảnh của từng loại. Lựa chọn cốt lõi này về các loại gỗ cứng Hoa Kỳ giúp phân loại gỗ xẻ theo quy tắc NHLA; tiêu chuẩn dành cho ngành công nghiệp gỗ cứng Hoa Kỳ và thương mại quốc tế.

Hướng dẫn bổ sung

Ngoại lệ theo vùng miền đối với các loại tiêu chuẩn của NHLA

Các loại của NHLA bao gồm phần lớn các loại gỗ cứng thương mại đang sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Sau đây là một bản tóm tắt ngắn gọn về các loài và phân loại màu sắc khác nhau có thể đặt hàng từ nhà cung cấp Hoa Kỳ.