FAS

 Loại FAS, xuất phát từ loại ban đầu “Thứ nhất và Thứ hai”, cung cấp cho người dùng những đoạn cắt dài, tốt - phù hợp nhất cho đồ nội thất chất lượng cao, đồ gỗ nội thất và khuôn mẫu gỗ cứng. Kích thước tấm gỗ tối thiểu là rộng từ 6” và dài từ 8’ trở lên. Loại FAS bao gồm một loạt các tấm gỗ có hiệu suất từ 83 1/3% (10/12 phần) đến 100% phần cắt gỗ tốt trên toàn bộ bề mặt. Các phần cắt tốt phải có kích thước tối thiểu là rộng 3” x dài 7’ hoặc rộng 4” x dài 5’. Số lượng các phần cắt cho phép phụ thuộc vào kích thước của tấm gỗ, hầu hết chúng cho phép cắt được từ một đến hai phần. Chiều rộng và chiều dài tối thiểu sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loài và tấm gỗ được sấy lò hoặc sấy tự nhiên.

Cả hai mặt của tấm gỗ phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho FAS.

FAS

Lưu ý: Hiệu suất tối thiểu 83 1/3% phần cắt gỗ tốt trên mặt xấu của tấm gỗ.

FASbis

FAS Một mặt (F1F)

Phân loại này gần như luôn luôn được áp dụng khi đóng hàng đối với loại FAS. Mặt tốt hơn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu FAS trong khi mặt xấu hơn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của loại Phổ biến Số 1, do đó, đảm bảo người mua có ít nhất một mặt FAS. Không có tỷ lệ tiêu chuẩn cho FAS Một mặt có thể có trong một lô hàng; tỷ lệ này có thể khác nhau giữa các nhà cung cấp và các lô hàng. Nếu số lượng có trong lô hàng là một vấn đề được quan tâm, xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​nhà cung cấp cho số lượng này.

Loại Lựa chọn

Phân loại này gần giống như FAS 1F, ngoại trừ kích thước tấm gỗ tối thiểu theo yêu cầu. Loại lựa chọn cho phép các tấm gỗ có chiều rộng từ 4” và chiều dài từ 6’ trở lên. Loại Lựa chọn thường được liên kết với các khu vực phía Bắc của Hoa Kỳ và cũng được đóng hàng kết hợp với loại FAS. Thông thường các lô hàng xuất khẩu của phân loại nhóm trên được gọi đơn giản là FAS. Thực tiễn kinh doanh thông thường đối với gỗ cứng Hoa Kỳ là vận chuyển kết hợp với các loại nhóm trên. Hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp sẽ cho phép người mua chắc chắn nhận được chất lượng như mong đợi. Khi loại FAS được kết hợp với loại F1F hoặc loại Lựa chọn thì mỗi tấm gỗ trong lô hàng phải có tối thiểu một mặt FAS.

Loại Phổ biến Số 1 (Số 1C)

Loại Phổ biến Số 1 thường được gọi là loại Tủ tại Hoa Kỳ vì khả năng thích ứng với kích thước tiêu chuẩn của cửa tủ bếp được sử dụng trên khắp Hoa Kỳ. Loại Phổ biến Số 1 được sử dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất các bộ phận đồ nội thất, vì lý do tương tự. Các loại Phổ biến Số 1 bao gồm những tấm gỗ có chiều rộng tối thiểu 3” và chiều dài 4' và tạo ra các mặt cắt tốt từ 66 2/3% (8/12 phần) trở lên, nhưng không bao gồm, yêu cầu tối thiểu đối với FAS (83 1/3%). Các phần cắt tốt nhỏ nhất được phép là 3”x3’ và 4”x2’. Số lượng các phần cắt tốt được xác định bởi kích thước của tấm gỗ.

Cả hai mặt của tấm gỗ phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho loại Phổ biến Số 1.

n1common

Lưu ý: Nếu mặt tốt hơn đáp ứng các yêu cầu của FAS và mặt xấuxấu kém hơn đáp ứng các yêu cầu cho Loại Phổ biến Số 1, loại có tiềm năng trở thành F1F hoặc loại Lựa chọn.

n1commonbis
 

Loại Phổ biến 2A (Số 2AC)

Loại Phổ biến 2A thường được gọi là loại Kinh tế vì giá cả và sự phù hợp của nó đối với một loạt các bộ phận đồ nội thất. Nó cũng là loại được lựa chọn cho ngành công nghiệp sàn gỗ cứng của Hoa Kỳ. Loại Phổ biến Số 2A bao gồm các tấm gỗ có chiều rộng tối thiểu 3” và chiều dài 4' đạt sản lượng từ 50% (6/12 phần) trở lên, nhưng không bao gồm yêu cầu tối thiểu đối với loại Phổ biến Số 1 (66 2/3%). Phần cắt tốt nhỏ nhất được cho phép là 3”x2’ và số phần cắt này phụ thuộc vào kích thước của tấm gỗ. Nếu mặt xấu nhất đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho loại Phổ biến Số 2A thì vấn đề của mặt tốt hơn là gì đều không quan trọng.

n2common

Lưu ý: Nếu mặt tốt hơn đáp ứng các yêu cầu cho FAS và mặt xấu đáp ứng các yêu cầu cho loại Phổ biến Số 1 thì loại này có khả năng trở thành F1F hoặc loại Lựa chọn

n2commonbis

Lưu ý: Nếu mặt tốt hơn đáp ứng các yêu cầu cho FAS và mặt xấu đáp ứng các yêu cầu cho loại Phổ biến Số 1 thì loại này có khả năng trở thành F1F hoặc loại Lựa chọn

Loại Phổ biến 2B (Số 2BC)

Loại Phổ biến 2B có yêu cầu giống như loại Phổ biến 2A ngoại trừ tất cả các phần cắt cần thiết chỉ được yêu cầu có chất lượng Tốt.

Loại Phổ biến Số 2 là sự kết hợp giữa loại Phổ biến 2A và loại Phổ biến 2B mà không có tỷ lệ của một trong hai loại được yêu cầu trong bất kỳ lô hàng nào.

Các loại tiêu chuẩn này tạo thành khuôn khổ cho tất cả các loại gỗ cứng Hoa Kỳ hiện đang được bán. Điều quan trọng cần lưu ý chính là bất kỳ ngoại lệ nào giữa người mua và người bán đối với các quy tắc này đều được chấp nhận và thậm chí khuyến khích. Để biết thêm mô tả đầy đủ về quy tắc phân loại của NHLA, vui lòng tham khảo “Quy tắc Đo lường và Kiểm tra Gỗ cứng và Gỗ bách” của NHLA.