1. Gỗ tần bì Hoa Kỳ

  Loại Fraxinus, bao gồm Fraxinus Hoa Kỳ
  Tên gọi khác:
  tần bì miền bắc, tần bì Miền Nam
  • FAS

   Ash FAS 01
   Ash FAS 02
  • No. 1C

   Ash 1C 01
   Ash 1C 02
   Ash 1C 03
   Ash 1C 04
  • No. 2AC

   Ash 2AC 01
   Ash 2AC 02
 2. Gỗ anh đào Hoa Kỳ

  Prunus serotina
  Tên gọi khác:
  Gỗ anh đào đen Hoa Kỳ
  • FAS

   Cherry FAS 01
   Cherry FAS 02
   Cherry FAS 03
  • No. 1C

   Cherry 1C 01
   Cherry 1C 02
   Cherry 1C 03
  • No. 2AC

   Cherry 2AC 01
   Cherry 2AC 02
   Cherry 2AC 03
 3. Gỗ mại châu

  Carya spp
  Tên gọi khác:
  Thường được gọi là gỗ hồ đào ở Miền Nam.
  • FAS

   Hickory FAS 01
   Hickory FAS 02
  • No. 1C

   Hickory 1C 01
   Hickory 1C 02
   Hickory 1C 03
  • No. 2AC

   Hickory 2AC 01
   Hickory 2AC 02
  • No. 2BC

   Hickory 2BC 01
   Hickory 2BC 02
 4. Gỗ phong cứng Hoa Kỳ

  Acer saccharum, Acer nigrum
  Tên gọi khác:
  phong đường, phong đường, phong đen
  • FAS

   Hard Maple FAS 01
   Hard Maple FAS 02
  • No. 1C

   Hard Maple 1C 01
   Hard Maple 1C 02
   Hard Maple 1C 03
  • No. 2AC

   Hard Maple 2AC 01
   Hard Maple 2AC 02
   Hard Maple 2AC 03
 5. Gỗ phong mềm Hoa Kỳ

  Acer rubrum, Acer saccharinum
  Tên gọi khác:
  gỗ phong đỏ, gỗ phong bạc
  • FAS

   Soft Maple FAS 01
   Soft Maple FAS 02
  • No. 1C

   Soft Maple 1C 01
   Soft Maple 1C 02
  • No. 2AC

   Soft Maple 2AC 01
   Soft Maple 2AC 02
  • No. 2BC

   Soft Maple 2BC 01
 6. Gỗ sồi đỏ Hoa Kỳ

  Quercus species, mainly Quercus rubra
  Tên gọi khác:
  gỗ sồi đỏ phía bắc, gỗ sồi đỏ phía nam
  • FAS

   Red Oak FAS 01
   Red Oak FAS 02
  • No. 1C

   Red Oak 1C 01
   Red Oak 1C 02
   Red Oak 1C 03
   Red Oak 1C 04
  • No. 2AC

   Red Oak 2AC 01
   Red Oak 2AC 02
 7. Gỗ sồi trắng Hoa Kỳ

  Quercus species, mainly Q. alba
  Tên gọi khác:
  gỗ sồi trắng phía bắc, gỗ sồi trắng phía nam
  • FAS

   White Oak FAS 01
   White Oak FAS 02
  • No. 1C

   White Oak 1C 01
   White Oak 1C 02
  • No. 2AC

   White Oak 2AC 01
   White Oak 2AC 02
 8. Gỗ dương Hoa Kỳ

  Liriodendron tulipifera
  Tên gọi khác:
  gỗ dương vàng, uất kim hương, gỗ trắng hoàng anh; không nên nhầm với gỗ dương Châu Âu hoặc gỗ dương Trung Quốc.
  • FAS

   Tulipwood FAS 01
   Tulipwood FAS 02
  • No. 1C

   Tulipwood 1C 01
   Tulipwood 1C 02
   Tulipwood 1C 03
  • No. 2AC

   Tulipwood 2AC 01
   Tulipwood 2AC 02
   Tulipwood 2AC 03
 9. Gỗ óc chó Hoa Kỳ

  Juglans nigra
  Tên gọi khác:
  gỗ óc chó đen
  • FAS

   Walnut FAS 01
   Walnut FAS 02
   Walnut FAS 03
   Walnut FAS 04
   Walnut FAS 05
   Walnut FAS 06
   Walnut FAS 07
  • No. 1C

   Walnut 1C 04
   Walnut 1C 01
   Walnut 1C 02
  • No. 2AC

   Walnut 2AC 01
   Walnut 2AC 02
   Walnut 2AC 03
   Walnut 2AC 04
  • No. 2BC

   Walnut 2BC 01