1. Gỗ tần bì Hoa Kỳ

  Loại Fraxinus, bao gồm Fraxinus Hoa Kỳ
  Other names: :
  tần bì miền bắc, tần bì Miền Nam
  FAS
  Ash FAS 01
  Ash FAS 02
  No. 1C
  Ash 1c 01
  Ash 1c 02
  Ash 1c 03
  Ash 1c 01
  No. 2AC
  Ash. 2AC 01
  Ash 2AC 01
 2. Gỗ anh đào Hoa Kỳ

  Prunus serotina
  Other names: :
  Gỗ anh đào đen Hoa Kỳ
  FAS
  American Cherry FAS
  American Cherry FAS
  American Cherry FAS
  No. 1C
  American Cherry 1C
  American Cherry 1C
  American Cherry 1C
  No. 2AC
  American Cherry 2AC
  American Cherry 2AC
  American Cherry 2AC
 3. Gỗ mại châu

  Carya spp
  Other names: :
  Thường được gọi là gỗ hồ đào ở Miền Nam.
  FAS
  American Hickory FAS
  American Hickory FAS
  No. 1C
  American Hickory No. 1C
  American Hickory No. 1C
  American Hickory No. 1C
  No. 2AC
  American Hickory No. 2AC
  American Hickory No. 2AC
  No. 2BC
  American Hickory No. 2BC
  American Hickory No. 2BC
 4. Gỗ phong cứng Hoa Kỳ

  Acer saccharum, Acer nigrum
  Other names: :
  phong đường, phong đường, phong đen
  FAS
  American Hard Maple FAS
  American Hard Maple FAS
  No. 1C
  American Hard Maple No. 1C
  American Hard Maple No. 1C
  American Hard Maple No. 1C
  No. 2AC
  American Hard Maple No. 2AC
  American Hard Maple No. 2AC
  American Hard Maple No. 2AC
 5. Gỗ phong mềm Hoa Kỳ

  Acer rubrum, Acer saccharinum
  Other names: :
  gỗ phong đỏ, gỗ phong bạc
  FAS
  American Soft Maple FAS
  American Soft Maple FAS
  No. 1C
  American Soft Maple No. 1C
  American Soft Maple No. 1C
  No. 2AC
  American Soft Maple No. 1C
  American Soft Maple No. 1C
  No. 2BC
  American Soft Maple No. 2BC
 6. Gỗ sồi đỏ Hoa Kỳ

  Quercus species, mainly Quercus rubra
  Other names: :
  gỗ sồi đỏ phía bắc, gỗ sồi đỏ phía nam
  FAS
  American Red Oak FAS
  American Red Oak FAS
  No. 1C
  American Red Oak No. 1C
  American Red Oak No. 1C
  American Red Oak No. 1C
  American Red Oak No. 1C
  No. 2AC
  American Red Oak No. 2AC
  American Red Oak No. 2AC
 7. Gỗ sồi trắng Hoa Kỳ

  Quercus species, mainly Q. alba
  Other names: :
  gỗ sồi trắng phía bắc, gỗ sồi trắng phía nam
  FAS
  American White Oak FAS
  American White Oak FAS
  No. 1C
  American White Oak 1C
  American White Oak 1C
  No. 2AC
  American White Oak 2AC
  American White Oak 2AC
 8. Gỗ dương Hoa Kỳ

  Liriodendron tulipifera
  Other names: :
  gỗ dương vàng, uất kim hương, gỗ trắng hoàng anh; không nên nhầm với gỗ dương Châu Âu hoặc gỗ dương Trung Quốc.
  FAS
  American Tulipwood FAS
  American Tulipwood FAS
  No. 1C
  American Tulipwood 1C
  American Tulipwood 1C
  American Tulipwood 1C
  No. 2AC
  American Tulipwood 2AC
  American Tulipwood 2AC
  American Tulipwood 2AC
 9. Gỗ óc chó Hoa Kỳ

  Juglans nigra
  Other names: :
  gỗ óc chó đen
  FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  No. 1C
  American Walnut 1C
  American Walnut 1C
  American Walnut 1C
  No . 2AC
  American Walnut 2AC
  American Walnut 2AC
  American Walnut 2AC
  American Walnut 2AC
  No. 2BC
  American Walnut 2BC