Gỗ phong vàng Hoa Kỳ

Tên Latinh

Betula alleghaniensis

Tên Thường Gọi Khác

Không áp dụng

American_yellow_birch

Gỗ phong vàng Hoa Kỳ thuộc một trong những nhóm gỗ lớn và là loại gỗ tốt nhất trong nhóm được trồng bền vững với độ phân bố rộng, ưa những vùng khí hậu mát mẻ có lượng mưa lớn.

Cây gỗ phong vàng Hoa Kỳ thường không quá lớn thuộc loài cây gỗ này, có thể bị các loài cây cao đỉnh mọc che đi, chẳng hạn như cây phong. Là một cây trồng ở khu vực phía bắc, khí hậu lạnh, cây gỗ phong vàng có kích thước trung bình và đường kính trung bình, mặc dù đôi khi vẫn có những cây gỗ phong vàng có kích thước lớn hơn. Không nên nhầm cây gỗ phong vàng với cây gỗ phong giấy, loại cây này có kết cấu mềm hơn và màu nhạt hơn, có các vệt nâu rải rác.

NĂNG SUẤT RỪNG

  • Dữ liệu Phân Tích Kiểm Lâm (FIA) cho thấy số lượng cây gỗ phong vàng là 207 triệu m³, chiếm 1,5% trong tổng số cây gỗ cứng Hoa Kỳ. Cây gỗ phong vàng Hoa Kỳ tăng lên 2,62 triệu 
  • m³/năm trong khi số lượng khai thác là 1,85 triệu m³ mỗi năm. Khối lượng ròng (sau khi khai thác) tăng 0,76 triệu m³ mỗi năm. Tăng trưởng của cây gỗ phong vàng Hoa Kỳ vượt quá khối lượng khai thác ở hầu hết các tiểu bang chính trồng loại cây này, bao gồm Maine, New Hampshire, New York, Pennsylvania và Vermont.
Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina