คลัง

เรามองว่าเป็นหน้าที่ของเราในนามของอุตสาหกรรม เพื่อช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจ ข้อมูลและหลักฐานที่ไม้เนื้อแข็งอเมริกันนั้นสามารถสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ได้ เราจัดการโดยนำรายงานต้นฉบับ รูปถ่ายและวิดีโอมาใช้งาน โดยพัฒนาสิ่งพิมพ์เผยแพร่ทางเทคนิคสำหรับนักออกแบบ สถาปนิก และวิศวกร

Educational and interesting collections of discussions with key figures in the architecture, design, environment and science fields. Dive into longer length debates around key issues in the industry or discover an exclusive 10 minute interview with notable designers. Available on your usual streaming platforms.

แนวทางของการสร้างสรรค์และเทคนิคนั้นสร้างขึ้นโดยพวกเราเพื่อนักออกแบบ สถาปนิก และวิศวกรและเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ข้อมูล และหลักฐานที่ว่าไม้เนื้อแข็งอเมริกันสามารถสร้างเป็นชิ้นงานต่าง ๆ ได้

No content to display.

พวกเราใช้รายงานต้นฉบับ เพื่อให้ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฏหมายและความยั่งยืนของไม้เนื้อแข็งอเมริกัน

Introduction to U.S. forestry regulation

It is increasingly important for buyers and users of forest products to understand the regulatory framework governing forest management in the countries from where timber is sourced. Laws like the EU Timber Regulation and U.S. Lacey Act require that traders and manufacturers demonstrate this knowledge to regulators so they are assured of a negligible risk of illegal harvest.

Demonstrating the sustainability of U.S. hardwood products

AHEC’s strategy is to demonstrate sustainability against environmental attributes identified in scientific life cycle assessment (LCA) as relevant to U.S. hardwood.