Materiały Do Pobrania

Działając w imieniu amerykańskiego przemysłu drewna liściastego, naszą rolą jest inspirowanie, dostarczanie informacji oraz dowodów na to, że amerykańskiego drewno liściaste może kształtować proces twórczy. Dokonujemy tego poprzez zlecanie raportów, dostarczanie zdjęć i materiałów video oraz opracowywanie publikacji technicznych na potrzeby projektantów, architektów i inżynierów.

Educational and interesting collections of discussions with key figures in the architecture, design, environment and science fields. Dive into longer length debates around key issues in the industry or discover an exclusive 10 minute interview with notable designers. Available on your usual streaming platforms.

Praktyczne przewodniki opracowane przez nas na potrzeby projektantów, architektów i inżynierów – źródło inspiracji i informacji oraz dowód na to, że amerykańskie drewno liściaste może kształtować proces twórczy.

Oryginalne raporty opracowane na nasze zlecenie, aby dostarczyć informacji i dowodów na temat legalnego pochodzenia i odnawialnego charakteru amerykańskiego drewna liściastego.

Demonstrating the sustainability of U.S. hardwood products

AHEC’s strategy is to demonstrate sustainability against environmental attributes identified in scientific life cycle assessment (LCA) as relevant to U.S. hardwood.