Thư Viện

Chúng tôi nhận thấy vai trò của chúng tôi, thay mặt cho ngành công nghiệp của mình, là giúp cung cấp nguồn cảm hứng, thông tin và bằng chứng cho thấy gỗ cứng Hoa Kỳ có thể định hình một quá trình sáng tạo. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách cho phép lập các báo cáo ban đầu, chụp ảnh và quay phim và phát triển các ấn phẩm kỹ thuật cho các nhà thiết kế, kiến trúc sư và kỹ sư.

Educational and interesting collections of discussions with key figures in the architecture, design, environment and science fields. Dive into longer length debates around key issues in the industry or discover an exclusive 10 minute interview with notable designers. Available on your usual streaming platforms.

Các tài liệu hướng dẫn sáng tạo và kỹ thuật do chúng tôi tạo ra dành cho các nhà thiết kế, kiến trúc sư và kỹ sư để giúp cung cấp nguồn cảm hứng, thông tin và bằng chứng cho thấy gỗ cứng Hoa Kỳ có thể định hình một quy trình sáng tạo.

No content to display.

Các báo cáo gốc, được chúng tôi ủy thác thực hiện nhằm cung cấp thông tin và bằng chứng về tính hợp pháp và tính bền vững của gỗ cứng Hoa Kỳ.

Introduction to U.S. forestry regulation

It is increasingly important for buyers and users of forest products to understand the regulatory framework governing forest management in the countries from where timber is sourced. Laws like the EU Timber Regulation and U.S. Lacey Act require that traders and manufacturers demonstrate this knowledge to regulators so they are assured of a negligible risk of illegal harvest.

Demonstrating the sustainability of U.S. hardwood products

AHEC’s strategy is to demonstrate sustainability against environmental attributes identified in scientific life cycle assessment (LCA) as relevant to U.S. hardwood.