คลัง

เรามองว่าเป็นหน้าที่ของเราในนามของอุตสาหกรรม เพื่อช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจ ข้อมูลและหลักฐานที่ไม้เนื้อแข็งอเมริกันนั้นสามารถสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ได้ เราจัดการโดยนำรายงานต้นฉบับ รูปถ่ายและวิดีโอมาใช้งาน โดยพัฒนาสิ่งพิมพ์เผยแพร่ทางเทคนิคสำหรับนักออกแบบ สถาปนิก และวิศวกร

แนวทางของการสร้างสรรค์และเทคนิคนั้นสร้างขึ้นโดยพวกเราเพื่อนักออกแบบ สถาปนิก และวิศวกรและเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ข้อมูล และหลักฐานที่ว่าไม้เนื้อแข็งอเมริกันสามารถสร้างเป็นชิ้นงานต่าง ๆ ได้

พวกเราใช้รายงานต้นฉบับ เพื่อให้ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฏหมายและความยั่งยืนของไม้เนื้อแข็งอเมริกัน

Telling the whole story: The environmental life cycle of American hardwoods

All products have an impact on the environment and this impact can occur at any time during the manufacture, usage or at end of life. All these stages are collectively called a life-cycle. Products have impacts from: material extraction and transport; processing, manufacture, distribution and installation; maintenance and refurbishment; to eventual end of life and disposal.

Telling the whole story: The environmental life cycle of American hardwoods

All products have an impact on the environment and this impact can occur at any time during the manufacture, usage or at end of life. All these stages are collectively called a life-cycle. Products have impacts from: material extraction and transport; processing, manufacture, distribution and installation; maintenance and refurbishment; to eventual end of life and disposal.

Maximising carbon storage through sustainable forest management

This briefing draws on information from a range of recent studies to show how a policy of active forest management including sustainable timber production can offer significant carbon benefits compared to a strategy that relies only on forest preservation.