เปรียบเทียบสายพันธุ์

เลือกสองสายพันธุ์เพื่อเปรียบเทียบรายละเอียด

 • ต้นอัลเดอร์อเมริกัน
 • ต้นแอชอเมริกัน
 • ต้นแอสเพนอเมริกัน
 • ต้นเบสวูดอเมริกัน
 • ต้นบีชอเมริกัน
 • ต้นเบิร์ชอเมริกันสีเหลือง
 • ต้นเชอร์รีอเมริกัน
 • ต้นคอตตอนวูดอเมริกัน
 • เอล์มแดงอเมริกา
 • ต้นแฮกเบอร์รีทั่วไป
 • ต้นฮิกคอรี
 • ต้นเมเปิลแข็งอเมริกัน
 • ต้นเมเปิลอ่อนอเมริกัน
 • ต้นโอ๊กแดงอเมริกัน
 • ต้นโอ๊กขาวอเมริกัน
 • ต้นพีแคน
 • ต้นยางเหนียวอเมริกัน
 • ต้นซาสซาฟราสอเมริกัน
 • ต้นไซคามอร์อเมริกัน
 • ต้นทิวลิปวูดอเมริกัน
 • ต้นวอลนัทอเมริกัน
 • ต้นวิลโลว์
หรือ

ต้นโอ๊กแดงอเมริกัน

American_red_oak_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นโอ๊กแดงขึ้นตามธรรมชาติและแทบจะมีแต่ในอเมริกาเหนือเท่านั้นแม้ว่าจะมีการปลูกในที่อื่นด้วย ไม้เหล่านี้กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในป่าไม้เนื้อแข็งแบบผสม ต้นโอ๊กแดงเป็นต้นไม้ที่สูงมาก ต้นโอ๊กแดงมีสายพันธุ์ย่อยมากมาย ทั้งหมดจัดอยู่ในหมวดหมู่ไม้โอ๊กแดง ซึ่งขึ้นทางตอนเหนือจรดทางตอนใต้ บางสายพันธุ์ขึ้นบนภูเขาสูง บางสายพันธุ์ขึ้นในพื้นที่ราบ ซึ่งได้ทำให้เกิดลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้น ต้นโอ๊กแดงมีความหลากหลายที่สำคัญขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างต้นโอ๊กแดงทางตอนเหนือที่โตช้ากว่าและต้นโอ๊กแดงทางตอนใต้ที่โตเร็วกว่า ต้นโอ๊กแดงได้รับการพิจารณาให้เป็นต้นไม้ที่มีความยั่งยืนสูงไม่ว่าจะใช้สำหรับการบริโภคภายในประเทศหรือการส่งออก และเนื่องจากเป็นกลุ่มสายพันธุ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จึงทำให้มีความแพร่หลายมากกว่าต้นโอ๊กขาว 

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเติบโตของไม้โอ๊กแดงในสหรัฐอเมริกา มีจำนวน 2.48 พันล้าน ม3 คิดเป็น 18.7% จากปริมาณการเติบโตของไม้เนื้อแข็งในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ต้นโอ๊กแดงในสหรัฐอเมริกาโตขึ้น 55.2 ล้าน ม3/ต่อปี ขณะที่การเก็บเกี่ยวเป็นจำนวน 33.9 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 21.3 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี ไม้โอ๊กแดงในสหรัฐอเมริกา โตกว่าหรือเท่ากับการเก็บเกี่ยวในทุกมลรัฐยกเว้นมลรัฐเท็กซัส 

วัสดุที่มีอยู่

ไม้โอ๊กแดงจากสหรัฐอเมริกาหาได้ง่ายในลักษณะไม้เลื่อยแปรรูปและแผ่นไม้อัด โดยมีหลายขนาดและหลายเกรด ไม้แปรรูปอย่างหนา (10/4" และ 12/4") มีปริมาณค่อนข้างน้อยจากผู้ขายเฉพาะ แต่มีมากในอุตสาหกรรมไม้เนื้อแข็งซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 4/4" (25.4 มม.) ถึง 8/4" (52 มม.) ในทางตอนเหนือ พบกระพี้น้อยกว่าเนื่องจากฤดูเพาะปลูกสั้นกว่าทางตอนใต้ซึ่งต้นไม้จะโตเร็วกว่า และมีลายเนื้อไม้กับพื้นผิวที่หลากหลายกว่า ไม้โอ๊กแดงจะมีการขายตามสายพันธุ์ ‘ทางตอนเหนือ’ และ ‘ทางตอนใต้' แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นการมองข้ามความแตกต่างของไม้โอ๊กแดงในแต่ละพื้นที่

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

 • โดยปกติ ส่วนกระพี้ของโอ๊กแดงจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน และส่วนแก่นไม้จะมีตั้งแต่สีโทนชมพูไปจนถึงสีน้ำตาลแดง แต่ก็ไม่เสมอไป สีส่วนกระพี้ และแก่นไม้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ไม้โอ๊กแดงโดยทั่วไปมีลายเนื้อไม้แบบตรงและพื้นผิวหยาบ 
 • คุณสมบัติไม้โอ๊กแดงแท้ (Quercus) คือมีลายไข และลายไขจะเล็กกว่าไม้โอ๊กขาว เนื้อไม้มีรูพรุน สังเกตได้ง่ายจากปลายของลายเนื้อไม้ จึงไม่เหมาะที่จะนำมาทำถังเก็บไวน์ 

คุณสมบัติเชิงกลไก

ไม้โอ๊กแดงอเมริกันมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงโดยรวมหลายอย่างเมื่อเทียบกับน้ำหนัก ไม้โอ๊กแดงเป็นไม้เนื้อแข็งและมีน้ำหนักมาก ประกอบกับความคงทนต่อการโค้งงอในระดับปานกลาง มีความแข็งและความทนต่อแรงบีบอัดได้สูง สามารถดัดด้วยไอน้ำได้ดีเยี่ยม เมื่อไม้แห้งจะมีลักษณะแข็งและคงสภาพ เคลือบ และย้อมสีได้ง่าย นิยมใช้ทำเครื่องเรือนและการทำพื้น

To find out more about the mechanical properties of red oak read the full structural guide.

 • Quercus Rubra

  0.63

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  705 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  6.6%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  98.599 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  12,549 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  46.610 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  5,738 N

  ความแข็ง
 • Quercus Falcatta

  0.68

  Specific Gravity (12% M.C.)

  753 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  N/A

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  75.156 MPa

  Modulus of Rupture

  10,274 MPa

  Modulus of Elasticity

  41.991 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  4,715 N

  Hardness

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
oak_red_oiled
Un-oiled
oak_red_unoiled

สมรรถนะ

ไม้โอ๊กแดงแปรรูปใช้กับเครื่องจักรได้ดี พร้อมกับสมรรถนะในการขันสกรูและตอกตะปูได้ดี แต่ต้องมีการเจาะนำร่องก่อน ไม้แผ่นแปรรูปโอ๊กแดงใช้งานกับกาวได้ดี สามารถย้อมสี และขัดเงาให้เนื้อไม้ออกมาเงางามได้  รูพรุนในเนื้อไม้โอ๊กแดงทำให้ดูดซึมสารต่าง ๆ ได้ดี เมื่อไม้แห้งสนิทจะค่อย ๆ ลดการสึกกร่อนลงที่ละน้อย แต่จะหดตัวลงมาก และอาจไวต่อการเคลื่อนไหวในสมรรถนะในสภาพอากาศชื้น แก่นไม้โอ๊กแดงทนต่อการผุพังเล็กน้อย สามารถใช้สารกันเสียเพื่อชะลอการผุพังได้ในระดับปานกลาง สิ่งนี้ทำให้ต้นโอ๊กแดงเหมาะสำหรับการดัดแปลงผ่านกระบวนการความร้อน 

การใช้งานหลัก

กลุ่มสายพันธุ์ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนภายในป่าธรรมชาติของอเมริกาเหนือกลุ่มนี้และเป็นกลุ่มที่มีการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม เป็นสายพันธุ์หลักในตลาดส่งออก การใช้งานหลักคือ ใช้ทำเครื่องเรือน พื้น ประตู ไม้กรอบประตูหน้าต่าง การหล่อและตู้ครัวเป็นหลัก อีกทั้งยังใช้สำหรับการก่อสร้างในบางงาน

การหล่อ
วัสดุทำพื้นห้อง
เครื่องเรือน
ประตู
ตู้
American_red_oak_small

ต้นอัลเดอร์อเมริกัน

alder_red_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นอัลเดอร์อเมริกันเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ในทางตะวันตกเฉียงเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน ต้นอัลเดอร์มีวัฏจักรที่เร็วกว่าสายพันธุ์อื่น ใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวน้อยกว่าไม้เนื้อแข็งพันธ์อื่น ๆ

วัสดุที่มีอยู่

 • ต้นอัลเดอร์ได้รับการวัดเกรดโดยใช้ NHLA Pacific Coast Red Alder Rules ซึ่งตีพิมพ์ใน “กฎของ NHLA สำหรับการวัดและตรวจสอบไม้เนื้อแข็งและไซปรัส" เกณฑ์การให้เกรดหลัก ๆ จะให้ความสำคัญกับบริเวณหน้าไม้ที่ดูดีมากกว่าด้านข้างของไม้ ตามมาตรฐาน NHLA: พิจารณาตาไม้เป็นลักษณะและไม่มองเป็นข้อบกพร่อง การให้เกรดหลัก ๆ ประกอบด้วย Superior (เลือกและปรับปรุง) Cabinet (No. 1 Common)) และ Frame (No. 2 Common) ตามมาตรฐาน NHLA  
 •   
 • ต้นอัลเดอร์จากสหรัฐอเมริกา มีพร้อมในรูปแบบไม้เลื่อยแปรรูปผ่านเตาอบแห้ง และมักจะขายตามเกณฑ์การให้เกรดของ NHLA หากการให้เกรดไม่ตรงตามเกณฑ์ของสมาคม แนะนำว่าควรปรึกษากับซัพพลายเออร์
 • ไม้แปรรูปอาจขายในแบบเลื่อยหยาบ ๆ หรือแบบไสตามขนาดคลัง ซึ่งถูกจำกัดในฐานะแผ่นไม้อัด

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

ต้นอัลเดอร์จะกลายเป็นสีเกือบขาวตอนที่ตัดใหม่ ๆ และเมื่อโดนอากาศจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอ่อนผสมเหลืองหรือมีสีแดงปนเล็กน้อย ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างกระพี้และแก่นไม้ ถึงแม้ว่าแก่นไม้จะสร้างขึ้นตอนที่ต้นโตเต็มที่แล้วเท่านั้นก็ตาม ไม้อัลเดอร์เป็นลายเนื้อไม้ที่ตรงตามเกณฑ์ มีลักษณะเหมือนไม้เชอร์รีที่มีพื้นผิวเหมือนกัน

คุณสมบัติเชิงกลไก

ไม้อัลเดอร์มีความหนาแน่นปานกลาง แต่ก็บอบบางกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ มีคุณสมบัติในการดัด การทนแรงกระแทก และความแข็งที่ต่ำ สามารถหมุนได้ง่ายและสามารถขัดกับย้อมสีเพื่อให้กลายเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมได้

 • 0.41

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  449 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  10.10%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  67.571 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  9,515 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  40.129 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  2,624 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
alder_red_oiled
Un-oiled
alder_red_unoiled

สมรรถนะ

 • • ไม้อัลเดอร์ใช้งานได้ง่ายและเหมาะกับการไส การขุด การเจาะ การสลัก การหล่อ การตอกตะปู การขันสกรู และการใช้กาว ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เหมาะสมอย่างมากในการนำไปทำเป็นเครื่องเรือนและทำไม้กรอบประตูหน้าต่าง
 • ไม้นี้ไม่สามารถกันในเรื่องการผุพังของแก่นไม้ แต่สามารถซึมผ่านได้เพื่อทำการรักษาเนื้อไม้

การใช้งานหลัก

 • ไม้เนื้อแข็งที่อุดมสมบูรณ์จากบริเวณตะวันตกเฉียงใต้มหาสมุทรแปซิฟิก มาพร้อมกับหนังสือรับรองสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม ไม้นี้ใช้เพื่อทำเครื่องเรือน ตู้ในครัว และไม้กรอบประตูหน้าต่างภายใน ใช้สำหรับประตูและไม้บุฝาหนังด้วย
 • ลวดลายของลายเนื้อไม้อัลเดอร์เหมาะใช้แทนไม้เชอร์รี
เครื่องเรือน
ประตู
ไม้บุฝาผนัง
ตู้
american_red_alder_small

ต้นแอชอเมริกัน

American_ash_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นแอชอเมริกันโดยปกติโตที่ภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา รวมอยู่ในป่าเดียวกันกับป่าไม้เนื้อแข็ง ซึ่งกินพื้นที่จากรัฐนิวยอร์กจนไปถึงรัฐทางใต้ ไล่ยาวตามแนวอ่าวเม็กซิโก ต้นโตในบริเวณภูเขาและหาได้ยากในที่เรียบกับชายฝั่ง ทำให้มีลักษณะพันธุ์ที่หลากหลาย ด้วยการแพร่กระจายที่มากขนาดนี้ในเส้นละติจูด ภูมิอากาศ และ สภาพดิน ทำให้ต้นแอชมีความหลากหลายตามที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในตอนเหนือจะโตช้ากว่าและในตอนใต้จะโตเร็วกว่า มีสายพันธุ์ย่อยเพิ่มเข้ามาด้วย แม้ว่าจะมีอุปสรรคระยะยาวจากแมลงและโรคในป่าส่งผลต่อต้นแอช แต่ต้นแอช ก็ยังเป็นสายพันธุ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก

การเติบโตของป่า

ข้อมูลการวิเคราะห์และสำรวจทรัพยากรป่าไม้ (FIA) แสดงให้เห็นว่าต้นแอชในสหรัฐอเมริกา มีจำนวนถึง 671 ล้าน ม3 คิดเป็น 5.1% ของไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ต้นแอชอเมริกันโต 12.1 ล้าน ม3/ต่อปี ขณะที่ทำการตัดได้ 6.1 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังการตัด) เพิ่มขึ้น 6.0 ล้าน ม3/ต่อปี ทรัพยากรปี 2014 แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของต้นแอชนั้นมากกว่าจำนวนที่ตัดในทุก ๆ รัฐใหญ่ ยกเว้น มิชิแกน และ โอไฮโอ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของแมลงเจาะสีมรกตที่เติบโตโดยต้นแอช (EAB) คาดว่าอัตราการตายและการถอนของต้นแอชจะเพิ่มขึ้นในเร็ววันจากการแพร่ระบาดของ EAB เหมือนกับการเติบโตที่มากเกินไปในบางรัฐ

วัสดุที่มีอยู่

 • • ต้นแอชที่มาจากสหรัฐอเมริกา มาพร้อมในรูปแบบไม้เลื่อยแปรรูปและแบบแผ่นไม้อัดซึ่งมีให้เลือกมากมายทั้งแบบเกรดและขนาด ในตอนเหนือ ส่วนกระพี้ไม้ดูเหมือนจะมีน้อยกว่าเนื่องจากฤดูการเติบโตที่สั้นกว่ากระพี้ไม้ในตอนใต้ซึ่งเป็นที่ที่ไม้โตได้เร็วกว่าเพราะมีลายและพื้นผิวที่เปิดมากกว่า ต้นแอชอาจถูกขายในสีธรรมชาติและพร้อมส่งออกทั่วโลก ต้นแอชอยู่ในอันดับ 4 ในเรื่องสายพันธุ์หลักของไม้เนื้อแข็งอเมริกันที่ถูกส่งออกไปทั่วโลกโดยคิดตามปริมาณในปี 2015
 • ไม้แอชแปรรูปมีให้เลือกหลายเกรดจาก 4/4" (1" หรือ 25.4 มม.) ไปจนถึง 8/4" (2" หรือ 52 มม.) แม้แต่ปริมาณที่จำกัดอย่าง 10/4" 2.5" หรือ 63 มม.) และ 12/4" (3’ หรือ 75 มม.) ก็สามารถหาได้

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

 • โดยทั่วไป ไม้แอชเป็นสีอ่อน ด้วยกระพี้ที่เปลี่ยนสีจากขาวไปเหลือง และแก่นไม้ที่เปลี่ยนสีจากน้ำตาลอ่อนเป็นน้ำตาลเข้ม ในบางครั้งบริเวณริ้วอาจมีสีที่อ่อนกว่า ความแตกต่างของสีระหว่าง กระพี้ด้านนอกสีขาวอ่อน และ แก่นไม้ด้านในที่มีสีน้ำตาลที่เข้มกว่านั้นค่อนข้างมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ไม้แอชโดยปกติมีลายเนื้อไม้ที่ตรงและมีพื้นผิวหยาบ ลักษณะที่ปรากฏมีลายเนื้อไม้ที่คมชัดซึ่งตัดกันระหว่างการเติบโตในช่วงฤดูร้อนอ่อน ๆ และในช่วงวงปีฤดูหนาว ไม่มีชิ้นใดเลยที่มีรูปร่างที่เหมือนกัน
 • รอยด่างสีน้ำตาลอ่อน หรือ ริ้วลายแร่ บางครั้งอาจเรียกเป็น "หนอนแก้ว" รอยเหล่านี้เป็นสิ่งปกติบนไม้แอช เป็นลักษณะตามธรรมชาติ ที่ไม่ถูกมองว่าเป็นตำหนิตามเกณฑ์การให้เกรดของ NHLA พวกเขาไม่ทำลายความสมบูรณ์ของไม้

คุณสมบัติเชิงกลไก

ไม้แอชมีคุณสมบัติของความแข็งแรงโดยรวมดีเมื่อเทียบกับน้ำหนัก มีการทนแรงกระแทกที่ดี สามารถรับแรงจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กีฬา เช่น ไม้เบสบอล ได้ ไม้แอชโค้งงอได้ดีมาก ดังนั้นจึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ผลิตเครื่องเรือนและผู้ที่ชอบทำเป็นงานอดิเรก ไม้แอชเหมาะสำหรับเครื่องเรือนและพื้น เพราะเเข็งมาก มีความคงทนเมื่อเเห้งเเละง่ายต่อขัดเงาเเละย้อมสี

To find out more about the mechanical properties of ash read the full structural guide.

 • 0.6

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  673 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  10.70%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  103.425 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  11,977 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  51.092 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  5,871 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
ash_oiled
Un-oiled
Ash_unoiled_03.jpg

สมรรถนะ

งานไม้แอชแปรรูปอย่างดีจะมีสมรรถนะที่ดีสำหรับการตอกตะปู การขันสกรู ติดกาว และสามารถย้อมสีและขัดให้งานไม้ออกมาดีมากได้ ไม้แอชย้อมสีดำมีการใช้งานในวงการแฟชั่นเครื่องเรือนอย่างหลากหลายเเละประสบความสำเร็จอย่างมากก ไม้จะเเห้งได้ง่ายมากเเละสึกกร่อนได้น้อยมาก เนื่องด้วยมีความคงทนที่ดีมาก ทำให้มีการเคลื่อนไหวในสมรรถนะไม่มากนัก ไม้อัดที่ทำจากไม้แอชทำเป็นแผ่นออกมาได้ดีต่อวัสดุประเภทบอร์ด แก่นของไม้แอชผุพังได้ง่ายเเละเเก่นไม้มีความทนต่อการรักษาเนื้อไม้ในระดับปานกลาง แต่ในส่วนของกระพี้นั้น ของเหลวสามารถซึมผ่านได้ สิ่งนี้ทำให้ไม้แอชเหมาะมากสำหรับการแปรรูปโดยใช้ความร้อนตามที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้ได้ทั่วไปสำหรับพื้นระเบียง วัสดุหุ้ม พื้นผิวส่วนบนของเครื่องเรือน เเละเครื่องเรือนตกเเต่งสวน

การใช้งานหลัก

ไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนนี้มาจากป่าธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม เป็นที่นิยมในหมู่นักออกแบบ สถาปนิก ผู้ใช้เฉพาะทางและผู้ใช้งานทั่วโลก การใช้งานหลักคือ ใช้ทำเครื่องเรือน พื้น ประตู สถาปัตยกรรมด้านงานไม้โดยเฉพาะกรอบประตูหรือหน้าต่าง เเละการหล่อ ตู้ต่าง ๆ ในห้องครัว เครื่องมือเเละมือจับสำหรับใช้ในอุปกรณ์กีฬา

การหล่อ
วัสดุทำพื้นห้อง
เครื่องเรือน
ประตู
American_ash_small

ต้นแอสเพนอเมริกัน

American_aspen_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นแอสเพนอเมริกันเจริญเติบโตในพื้นที่ที่ทึบ ซึ่งเป็นไม้ยั่งยืน เเต่มีความสำคัญในเชิงพาณิชย์น้อยกว่าไม้เนื้อแข็งอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ลำต้นสามารถเจริญเติบโตได้ถึง 120 ฟุต (48 เมตร) เเละมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 4 ฟุต (1.2 เมตร) เนื่องจากความแปรปรวนทางพันธุกรรม ลำต้นอาจเป็นทรงกระบอกเรียวเล็กเเละมีกิ่งก้านที่เล็กมาก หรือคดเคี้ยวและบิดเบี้ยว ไม้เเอสเพนเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ได้รับประโยชน์มาจากการตัดเพื่อสืบต่อพันธุ์ ซึ่งทนต่อแสงเงาและงอกใหม่ทั้งจากต้นกล้าและรากหน่อ ซึ่งเป็นสายพันธุ์บุกเบิกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหลังจากเกิดไฟป่า สี่รัฐหลัก ๆ ที่ผลิตไม้แอสเพน ได้เเก่ มินนิโซตา วิสคอนซิน เมน เเละมิชิแกน

การเติบโตของป่า

ข้อมูลการวิเคราะห์และสำรวจทรัพยากรป่าไม้ (FIA) เเสดงให้เห็นว่าไม้แอสเพนในสหรัฐอเมริกา เติบโตเป็นจำนวน 637 ล้าน ม3 หรือ 4.8% ของจำนวนไม้เนื้อเเข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ไม้แอสเพนอเมริกันมีการเติบโต 10.1 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่การเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 8.6 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 1.5 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี

วัสดุที่มีอยู่

ไม้แอสเพนในสหรัฐอเมริกา จะมาในรูปแบบไม้เลื่อยแปรรูปและแบบแผ่นไม้อัด ไม้แปรรูปมีเเนวโน้มว่าจะมีขนาดเล็กลง 4/4" (1" หรือ 25.4 มม.) เเละ 5/4" (1.25" หรือ 32 มม.) เเม้ว่าขนาดที่จำกัดจะอยู่ที่ 6/4" (38 มม.) เเละ 8/4" 52 มม. อาจหาได้จากผู้ผลิตบางราย 

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

กระพี้ของไม้แอสเพนมีสีขาวเเละเเก่นไม้มีสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างทั้งสอง ไม้แอสเพนมีพื้นผิวละเอียดแบบเดียวกันเเละลายเนื้อไม้ที่เป็นเส้นตรง

คุณสมบัติเชิงกลไก

ไม้แอสเพนมีความหนาเเน่นต่ำเเละตัวไม้มีความเบาเเละอ่อน ไม้แอสเพนมีการจำเเนกการดัดที่ต่ำมากเพราะความเเข็งและความตรงแต่มีความต้านทานต่อการกระแทกปานกลาง 

 • 0.38

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  417 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  9.20%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  57.918 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  8,136 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  29.304 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  1,557 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
aspen_oiled
Un-oiled
aspen_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้แอสเพนทำการไสหรือกลึงด้วยเครื่องได้อย่างง่ายดายเเต่อาจจะสร้างพื้นผิวเลือนเล็กน้อยเมื่อทำการตัด เมื่อทำการตอกไม้จะไม่เเยกออก เเละจะหมุนเเละขัดด้วยกระดาษทรายได้ง่ายพอสมควร เเละมีสีเกาะเเละสีย้อมที่ติดทนได้ดีเพื่อการผลิต ผลลัพธ์เสร็จสิ้น เเต่จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาพื้นผิวที่เป็นผิวเลือน ไม้แอสเพนมีการหดตัวที่ต่ำถึงปานลาง เเละมีความสามารถในการคงขนาดที่ดี ซึ่งคล้ายกันในเชิงสมรรถนะกับต้นพอปลาร์เเท้อื่น ๆ ที่เจริญเติบโตในทั่วโลก  
 • ไม้ไม่ทนต่อการผุพังของแก่นไม้และทนต่อการรักษาเนื้อไม้ได้ 

การใช้งานหลัก

ไม้เนื้อแข็งที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งพบได้ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ใช้สำหรับชิ้นส่วนเครื่องเรือนโดยเฉพาะการทำลิ้นชัก อีกทั้งยังมีการใช้งานอย่างหลากหลาย รวมถึงประตู งานไม้ตกเเต่งภายในโดยเฉพาะกรอบประตูเเละหน้าต่าง การหล่อ เเละกรอบรูป รวมถึงที่ผู้เชี่ยวชาญใช้สำหรับทำที่นั่งในห้องอบไอน้ำ เนื่องจากมีค่าการนำความร้อนต่ำและใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารและตะเกียบได้ เนื่องจากไม่มีกลิ่นและรสชาติ ไม้แอสเพนยังใช้สำหรับผลิตเยื่อกระดาษด้วย 

การหล่อ
ประตู
ตู้
American_aspen_small

ต้นเบสวูดอเมริกัน

American_basswood_big

การกระจายตัวในป่า

ไม้เบสวูดอเมริกันมีความสัมพันธ์ทางพฤกษศาสตร์กับต้นมะนาวที่พบในยุโรป โดยทั่วไปต้นจะสูงเเละมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ โดยทั่วไปมักมีลำต้นตรงและไม่ค่อยยเเตกกื่งก้านสาขาบ่อยมากนัก ไม้เบสวูดสามารถพบได้ทั่วสหรัฐอเมริกา ในป่าไม้เนื้อเเข็งตามธรรมชาติ

การเติบโตของป่า

ข้อมูลการวิเคราะห์และสำรวจทรัพยากรป่าไม้ (FIA) เเสดงให้เห็นว่า ไม้เบสวูดในสหรัฐอเมริกาเติบโตเป็นจำนวน 205 ล้าน ม3 หรือ 1.5% ของจำนวนไม้เนื้อเเข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ไม้เบสวูดอเมริกัน มีการเติบโต 3.1 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่การเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 1.6 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังการเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 1.5 ล้าน ม3 ในแต่ละปี การเติบโตของไม้เบสวูดในสหรัฐอเมริกาสูงมากเกินหรือมีความสมดุลกับการเก็บเกี่ยวในทุกรัฐที่เป็นผู้ผลิตหลัก

วัสดุที่มีอยู่

ไม้เบสวูดในสหรัฐอเมริกามีอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างจำกัด เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น ๆ ทั้งในรูปแบบไม้เลื่อยแปรรูปเเละแบบแผ่นไม้อัด ไม้แปรรูปมีหลายเกรดและความหนาตั้งแต่ 4/4" (25.4 มม.) จนถึง 16/4" (102 มม.) เนื่องจากง่ายต่อการทำให้แห้ง ไม้เบสวูดแปรรูปที่ใช้ประโยชน์ได้มีขนาด 9/4" (56 มม.) ซึ่งเป็นความหนาที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการผลิตบานประตูหน้าต่างและมู่ลี่ 

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

กระพี้ของไม้เบสวูดดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่เเละมีสีครีมขาว ซึ่งทำให้เเก่นไม้มีสีซีดถึงสีน้ำตาลแดง ซึ่งอาจแสดงริ้วสีเข้มซึ่งไม่ใช่รอยตำหนิเเต่อย่างใด ความเเตกต่างระหว่างกระพี้เเละเเก่นไม้นั้นน้อยมากหรือเเทบจะแยกไม่ออก ไม้ของต้นเบสวูดจะมีพื้นผิวที่ละเอียดแบบเดียวกันเเละลายสม่ำเสมอ ซึ่งไม่เเตกต่างกัน     

คุณสมบัติเชิงกลไก

เบสวูดเป็นไม้เนื้ออ่อนและเนื้อนิ่มแต่มีการพูดถึงว่า 'ทนทาน' โดยมีความหนาแน่นและความแข็งแรงต่ำ เบสวูดอยู่ในประเภทการดัดด้วยไอน้ำได้ไม่ดี

 • 0.37

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  417 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  12.60%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  59.987 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  10,067 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  32.613 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  1,824 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
basswood_oiled
Un-oiled
basswood_unoiled

สมรรถนะ

 • เบสวูดผลิตได้ง่ายและเข้ากับเครื่องมือช่างชนิดใช้งานด้วยมือ ทำให้เบสวูดเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะกับการแกะสลัก เบสวูดยึดติดด้วยสกรูดีกว่าตะปู และติดกาวได้พอสมควร และสามารถขัดด้วยกระดาษทราย ย้อมสี และขัดเงาเพื่อให้ได้ผิวที่เรียบเนียน เบสวูดแห้งไวด้วยการสึกกร่อนที่ต่ำและจะมีความสามารถในการคงขนาดเมื่อแห้งแล้ว
 • ไม้ไม่ทนต่อการผุพังของแก่นไม้แต่สามารถดูดซึมได้ ซึ่งทำให้สามารถทำการรักษาเนื้อไม้ได้ 

การใช้งานหลัก

ไม้เนื้อแข็งลักษณะพิเศษนี้โตในป่าธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดสำหรับการทำมู่ลี่และบานประตูหน้าต่างภายใน เบสวูดมีการใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการแกะสลัก การหล่อ และเครื่องเรือน ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการผลิตลวดลายและผลิตเครื่องดนตรีโดยเฉพาะสำหรับชิ้นส่วนเปียโน

การหล่อ
การแกะสลัก
เครื่องเรือน
เครื่องดนตรี
การแปรรูป
American_basswood_small

ต้นเชอร์รีอเมริกัน

American_cherry_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นเชอร์รี่อเมริกันเติบโตเป็นหลักในป่าไม้เนื้อแข็งต่าง ๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา สายพันธุ์นี้แตกต่างจากหลายสายพันธุ์อื่น ๆ ของเชอร์รีดอกที่ปลูกทั่วโลก ต้นเชอร์รีอเมริกันเป็นพืชสายพันธุ์เดี่ยวที่มีต้นเจริญเติบโตสูงและขึ้นอย่างหนาแน่นในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกา โดยจะพบเจออย่างแพร่หลายในรัฐเพนซิลเวเนีย รัฐนิวยอร์ก รัฐเวอร์จิเนีย และรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ต้นเชอร์รีมีรอบหมุนเวียนค่อนข้างสั้นและใช้เวลาในการเจริญเติบโตน้อยกว่าไม้เนื้อแข็งชนิดอื่น ๆ ทรัพยากรจำนวนมากในปัจจุบันเป็นผลมาจากความสามารถของต้นเชอร์รีที่จะเติบโตอีกครั้งตามธรรมชาติหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า 

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเจริญเติบโตของต้นเชอร์รีอยู่ที่ 404 ล้าน ม3 ซึ่งคิดเป็น 3.0 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการเติบโตทั้งหมดของไม้เนื้อแข็งในสหรัฐอเมริกา ต้นเชอร์รีอเมริกันจะเติบโต 11.7 ล้าน ม3/ต่อปี ขณะที่ผลผลิตอยู่ที่ 4.3 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังการเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 7.4 ล้าน ม3 ในแต่ละปี ต้นเชอร์รีอเมริกันเติบโตและให้ผลผลิตมากเกินกว่าผลผลิตหลักทั้งหมดของรัฐ

วัสดุที่มีอยู่

 • ต้นเชอร์รีจากสหรัฐอเมริกาเหมาะจะนำไปใช้ในการทำแผ่นไม้อัดและไม้เลื่อยแปรรูปทั้งแบบเกรดและขนาดของไม้ ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดว่าเป็นวัสดุที่มีความหนา 10/4" (63 มม.) และ 12/4" (75 มม.)  สายพันธุ์นี้อาจขึ้นอยู่กับวัฏจักรของความนิยมหรือแฟชั่น ดังนั้นการขาดแคลนไม้แปรรูปแห้งที่ชัดเจนสำหรับการส่งมอบจึงอาจไม่ได้สะท้อนถึงทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับการเก็บเกี่ยว 
 • ต้นเชอร์รีอาจจะถูกขายโดยเลือกจากสี โดยระบุปริมาณของวัสดุที่ไม่มีกระพี้หรือขายวัสดุที่ไม่มีกระพี้หน้าเดียว ตัวอย่างเช่น ไม้เชอร์รีแบบแผ่นอาจจะขาย 90/50 หมายความว่า ร้อยละ 90 เป็นแก่นไม้และมีแก่นไม้น้อยกว่าร้อยละ 50 ในด้านกลับกัน หรือขายในรายละเอียดอื่น ๆ แนะนำว่าควรปรึกษากับซัพพลายเออร์

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

แก่นไม้ของต้นเชอร์รีสามารถมีหลากหลายสีจากสีแดงเข้มไปจนถึงน้ำตาลแดง และทำให้เข้มขึ้นโดยต้องใช้เวลาในการรับแดด กระพี้มีสีขาวครีม แม้ว่าความแตกต่างระหว่างสีของแก่นและกระพี้นั้นจะเห็นได้ชัด แต่ก็สามารถทำให้จางลงได้โดยการอบไอน้ำ ไม้ของต้นเชอร์รีมีลักษณะละเอียดแบบเดียวกัน ตรง และมีลายเนื้อไม้ที่เห็นไม่ชัดพร้อมด้วยพื้นผิวที่เรียบเนียน แก่นไม้มีลายจุดด่างสีน้ำตาลเล็ก ๆ ตาไม้และโพรงยางเหนียวหรือริ้วลาย ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษตามธรรมชาติของต้นเชอร์รีแต่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจะแตกต่างไปตามภูมิภาค

คุณสมบัติเชิงกลไก

ต้นเชอร์รีมีความหนาแน่นปานกลางพร้อมกับคุณสมบัติที่ดีของการดัดงอ ไม้มีความแข็งแรงปานกลางและกันกระแทกได้ แต่มีความแข็งต่ำและสามารถทำให้โค้งงอด้วยไอน้ำได้ จะแข็งและมั่นคงได้เมื่อแห้ง เนื้อไม้ง่ายต่อการยอมสีและและเคลือบเงามาก ไม้ชนิดนี้มีราคาสูงในการทำเครื่องเรือนและไม้กรอบประตูหน้าต่างภายใน เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ที่ค่อนข้างเบา ต้นเชอร์รีอเมริกันเหมาะแค่เพียงสำหรับการทำพื้นในบริเวณที่ใช้งานน้อย เช่น ห้องนอน หรือในสถานที่ที่มีวัฒนธรรมอย่างการไม่ใส่รองเท้าเข้าบ้านแบบในเอเชีย

 • 0.5

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  561 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  9.20%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  84.809 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  10,274 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  49.023 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  4,226 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
cherry_oiled
Un-oiled
cherry_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้เชอร์รีแปรรูปนั้นง่ายต่อการใช้เครื่องจักร ทำให้เรียบและง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง ไม้ชนิดนี้ติดแน่นเป็นอย่างดีพร้อมกับสมรรถนะที่ดีในการไขและตอก ซึ่งไม้เชอร์รีมีคุณสมบัติในการนำไปขึ้นรูปและแกะสลักได้อย่างดีเยี่ยม ไม้เชอร์รีนี้สามารถนำไปขัด ย้อมสี และขึ้นเงาให้กลายเป็นชิ้นไม้ที่ละเอียดและประณีตได้  
 • แก่นไม้นั้นมีคุณสมบัติที่ไม่ผุพังง่าย และทนทานต่อการรักษาเนื้อไม้ได้ดีพอสมควร
 • ผู้ที่ใช้งานไม้เหล่านี้ควรคำนึงว่า ทั้งแก่นไม้และไม้เชอร์รีนั้นหากโดนแสง สีของไม้จะเข้มขึ้นค่อนข้างเร็ว

การใช้งานหลัก

การจัดการไม้อย่างยั่งยืนจากป่าธรรมชาติในอเมริกาเหนือที่มีใบรับรองสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยมนี้นั้น ได้แสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงความอบอุ่นของสีไม้และงานไม้ที่ละเอียดของอเมริกาเหนือ ซึ่งเหมาะสมมากสำหรับเครื่องเรือน การผลิตตู้และงานไม้กรอบประตูหน้าต่างที่หรูหรา ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในการทำประตู ผนัง สถาปัตยกรรมไม้กรอบประตูหน้าต่าง ไม้ขึ้นรูป และตู้เก็บของในห้องครัว รวมไปถึงการทำพื้นไม้ด้วย และยังรวมไปถึงงานเฉพาะทางบางประเภท เช่น เครื่องดนตรี และการตกแต่งภายในเรือ

การหล่อ
เครื่องเรือน
เครื่องดนตรี
ประตู
ไม้บุฝาผนัง
ตู้
American_cherry_small

ต้นคอตตอนวูดอเมริกัน

American_cottonwood_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นคอตตอนวูดอเมริกันตะวันออกนั้นโตเร็ว และสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของไม้ชนิดนี้ ได้เจริญเติบโตได้อย่างแพร่ขยายไปทั่วอเมริกา และโดยปกติไม้ชนิดนี้จะโตได้ดีในที่ที่มีน้ำ ต้นไม้นี้สามารถมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 8 ฟุต  ต้นคอตตอนวูดอาจจะหมายถึงพอปลาร์ขาว ซึ่งไม่ควรที่จะสับสนกับต้นทิวลิปวูดซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อของพอปลาร์เหลืองในสหรัฐอเมริกา

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่าปริมาณสุทธิของต้นคอตตอนวูดในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 226 ล้าน ม3 ซึ่งคิดเป็น 1.7% ของไม้เนื้อแข็งในสหรัฐอเมริกา ต้นคอตตอนวูดอเมริกันมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4.3 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่จำนวนไม้ที่ตัดมาได้คือ 1.5 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากตัดไม้) เพิ่มขึ้นเป็น 2.8 ล้าน ม3 ในแต่ละปี จำนวนการตัดไม้คอตตอนวูดในสหรัฐอเมริกา จำกัดในรัฐที่เป็นกำลังผลิตหลัก ยกเว้น ในรัฐเมน (ซึ่งเป็นรัฐที่ปลูกต้นคอตตอนวูดส่วนมากในเขตพื้นที่ในเมือง) รัฐเนบราสก้า และรัฐเท็กซัส คอตตอนวูดมีจำนวนลดลงในบางพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งในอเมริกาเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง การรุกรานของพันธุ์ไม้ต่างถิ่นและการมีจำนวนที่เยอะเกินไป

วัสดุที่มีอยู่

ไม้คอตตอนวูดอเมริกันนั้นสามารถนำไปใช้ในงานไม้เลื่อยแปรรูปและแผ่นไม้อัดได้ แต่จะสามารถนำมาใช้ในจำนวนที่จำกัดด้วยจำนวนของงานเฉพาะเพื่อส่งออก ซึ่งจะพิจารณาจากความต้องการการส่งออกในขณะนั้น ไม้คอตตอนวูดแปรรูปส่วนใหญ่นั้นมาจากผู้ผลิตฝั่งตอนใต้ ซึ่งเป็นที่โดดเด่นในขนาด 4/4" (25.4 มม.) และ 5/4" (32 มม.) ที่จะต้องผ่านกระบวนการตัดอย่างรวดเร็วตอนที่ยังเป็นรอยตัดใหม่ (สีเขียว) เพื่อป้องกันรอยแตกในไม้และรอยช้ำ

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

ไม้คอตตอนวูดเป็นไม้ที่มีรูพรุนและพื้นผิวหยาบ โดยปกติแล้วลายเนื้อไม้ชนิดนี้จะเป็นแบบตรงและมีรอยผุเล็กน้อย ส่วนของกระพี้ไม้จะเป็นสีขาว แต่อาจจะมีริ้วลายสีน้ำตาลปนอยู่ ส่วนของแก่นไม้มีสีอ่อนไปจนถึงน้ำตาลอ่อน

คุณสมบัติเชิงกลไก

ไม้ของต้นคอตตอนวูดมีน้ำหนักค่อนข้างเบาและนุ่ม ซึ่งไม้จะอ่อนต่อการดัดและอัด และยังทนต่อแรงกระแทกด้วย ไม้คอตตอนวูดจะไม่มีรสหรือกลิ่นตอนที่ไม้แห้ง 

 • 0.4

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  449 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  11.30%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  58.608 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  9,466 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  33.854 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  1,913 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
cottonwood_oiled
Un-oiled
cottonwood_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้คอตตอนวูดทำให้เห็นถึงปัญหาเครื่องจักรบางอย่างที่สามารถแก้ไขได้ ไม้ชนิดนี้อาจจะมีเศษไม้หรือขนไม้บนผิวตอนที่ตัด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญในการใช้ใบเลื่อยที่คมและตั้งให้อยู่ในองศาที่ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหานี้ หรือ ให้ไม้ติดกันและขันให้แน่นเพื่อไม่ให้แยกออกจากกัน ไม้นี้ทำให้แห้งได้ง่ายแต่ก็มีแนวโน้มที่จะบิดงอได้พร้อมกับการเคลื่อนไหวในสมรรถนะได้เล็กน้อย
 • ไม้นี้สามารถเกิดการผุพังได้ 

การใช้งานหลัก

โดยทั่วไปแล้ว ไม้นี้ใช้เพื่อทำมูลี่ ไม้คอตตอนวูดอเมริกันใช้สำหรับเครื่องเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องเรือนที่ผลิตซ้ำและชิ้นส่วนของเครื่องเรือน บางส่วนก็ใช้สำหรับงานไม้กรอบประตูหน้าต่างและการหล่อ

การหล่อ
เครื่องเรือน
ตู้
American_cottonwood_small

เอล์มแดงอเมริกา

American_elm_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นเอล์มอเมริกันในตอนนี้ได้เกิดการงอกใหม่ตามธรรมชาติในบางภูมิภาค ซึ่งทำให้มีจำนวนที่ใช้ได้อยู่เป็นที่ ๆ การกระจายพันธุ์ คือการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง แต่ต้นไม้จะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสภาพพื้นที่ รูปร่างของต้นค่อนข้างเล็ก และมักจะมีลำต้นที่แยกออก

การเติบโตของป่า

อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเติบโตของต้นเอล์มในสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 258 ล้าน ม3 คิดเป็น 1.9% ของปริมาณการเติบโตของไม้เนื้อแข็งจากทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ต้นเอล์มนั้นเติบโต 4.7 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่การเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 2.5 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 2.18 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี การขยายตัวของต้นเอล์มในสหรัฐอเมริกา มีจำนวนมากกว่าการเก็บเกี่ยวในมลรัฐที่ผลิตส่วนใหญ่ ยกเว้นมลรัฐโอไฮโอ ถึงแม้ว่าต้นเอล์มอเมริกันจะสามารถทนต่อโรคต้นเอล์มดัตช์ได้ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยวในบางมลรัฐ แต่ต้นเอล์มอเมริกันยังคงไวต่อการเกิดโรค

วัสดุที่มีอยู่

ต้นเอล์มจากสหรัฐมีปริมาณทางการค้าที่ค่อนข้างจำกัดและไม้เลื่อยแปรรูปจะได้รับการผลิตด้วยความหนาขนาด 4/4" (25.4 มม.) ดังนั้น ข้อจำกัดด้านผลลัพธ์และเกรดสำหรับการส่งออกอาจกลายเป็นอุปสรรคในการหาซื้อสินค้าได้ตามปกติ แผ่นไม้อัดก็อาจจะหาได้จากซัพพลายเออร์เฉพาะทาง   

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

ไม้เอล์มที่ลายเนื้อไม้แน่นอาจมีลักษณะตรงหรือเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่น รวมถึงมีพื้นผิวที่หยาบ กระพี้ซึ่งมีลักษณะตีบมีสีเท่าขุ่นไปจนถึงสีน้ำตาลอ่อน และแก่นไม้มีสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงน้ำตาลเข้ม รอยจิกกัดของนกสามารถพบได้ในไม้เอล์ม และยังได้รับการพิจารณาให้เป็นลักษณะทางธรรมชาติ มิใช่ข้อบกพร่องตามเกณฑ์การให้เกรดของ NHLA   

คุณสมบัติเชิงกลไก

เนื้อไม้ของต้นเอล์มมีความหนัก แข็ง และทนทานอยู่พอสมควร เนื้อไม้ของต้นเอล์มมีลักษณะแข็งพร้อมกับมีการดัดรูปและความทนต่อแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม

 • 0.53

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  593 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  11%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  89.635 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  10,274 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  43.852 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  3,825 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Un-oiled
elm_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้เอล์มได้ใช้เครื่องจักรได้ดี และยังตอกตะปูและขันสกรูได้อย่างง่ายดาย ไม้เอล์มทากาวได้ง่าย และสามารถขัดด้วยกระดาษทราย ทาสีและขัดเงาให้สวยงามได้อีกด้วย ไม้เอล์มแห้งง่ายโดยแทบจะไม่มีการสึกกร่อน รวมถึงไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวในสมรรถนะเท่าไหร่
 • เนื้อไม้ได้รับการประเมินว่าไม่ทนต่อการผุพังของแก่นไม้ แต่ได้รับการจัดให้เป็นไม้ที่สามารถถูกซึมผ่านได้เพื่อการรักษาเนื้อไม้ 

การใช้งานหลัก

ต้นเอล์มอเมริกันเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการมากสำหรับเครื่องเรือนและการทำตู้เตียง รวมถึงยังใช้สำหรับงานไม้กรอบประตูหน้าต่างภายใน วัสดุทำพื้น และไม้บุฝาผนัง

วัสดุทำพื้นห้อง
เครื่องเรือน
ไม้บุฝาผนัง
ตู้
American_elm_small

ต้นยางเหนียวอเมริกัน

gum_sap_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นยางเหนียวอเมริกันมีขนาดใหญ่และมีลำต้นตรงที่เติบโตอย่างกว้างขวางในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา  มีต้นอื่น ๆ อีกหลายต้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เป็นต้นยางเหนียวที่เติบโตในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน 

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการเติบโตของต้นยางเหนียวมีจำนวน 661 ล้าน ม3 นับเป็น 5.0 เปอร์เซ็นของปริมาณการเติบโตของไม้เนื้อแข็งในสหรัฐอเมริกา ต้นยางเหนียวอเมริกันเจริญเติบโต 20.7 ล้าน ม3/ต่อปี ขณะที่เก็บเกี่ยวได้ 12.9 ล้าน 
ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 7.8 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี ต้นยางเหนียวอเมริกาเจริญเติบโตมากเกินไปหรือไม่สมดุลกับการเก็บเกี่ยวในการผลิตหลักทั้งหมดของรัฐ

วัสดุที่มีอยู่

ต้นยางเหนียวอเมริกันนำไปใช้ในการทำไม้เลื่อยแปรรูปและแผ่นไม้อัดในเกรดและขนาดที่หลากหลาย โดยมักจะขายเช่นเดียวกับต้นยางเหนียวแซ้ปที่ไม่มีการจำกัดสี ภายใต้เกณฑ์การให้เกรดของ NHLA แต่ละการตัดที่ชัดเจนต้องมีหน้า (แก่นไม้) ด้านหนึ่งเป็นสีแดง เมื่อจัดประเภทของสีเรดกัม (แก่นไม้ส่วนใหญ่) หาได้ง่ายมากเกินกว่าจำนวนที่จำกัด ไม้แปรรูปมีแนวโน้มที่จะหาได้ง่ายในคลังเก็บทินเนอร์ (4/4" และ 5/4") และอาจจะจำกัดมากขึ้นในตลาดส่งออก

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

ไม้ยางเหนียวมีรูปแบบพื้นผิวละเอียดแบบเดียวกัน แต่มีลายเนื้อไม้ที่ไม่สม่ำเสมอ และมักจะเชื่อมต่อกันแบบธรรมดา และมักจะมีรูปทรงลายเนื้อไม้ที่น่าดึงดูด กระพี้ของต้นยางเหนียวมีแนวโน้มที่จะแผ่วงกว้างและเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูอ่อน ขณะที่แก่นไม้เป็นสีน้ำตาลแดงและมักจะมีริ้วลายที่เป็นสีเข้ม   

คุณสมบัติเชิงกลไก

ไม้ของต้นยางเหนียวแข็งปานกลางถึงอ่อน แต่อยู่ในการจำแนกประเภทการดัดด้วยไอน้ำต่ำ ลายเนื้อไม้นั้นอยู่ชิดกัน 

 • 0.62

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  689 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  13.40%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  114.457 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  13,859 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  56.332 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  5,604 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
gum_sap_oiled
Un-oiled
gum_sap_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้ยางเหนียวง่ายต่อการใช้งานด้วยมือและเครื่องมือกล ซึ่งช่วยยึดติดได้อย่างดี ย้อมสีได้อย่างง่ายดายและสามารถขัดด้วยกระดาษทรายและขัดเพื่อเป็นการขัดเงาได้อย่างยอดเยี่ยม ไม้ยางเหนียวแห้งอย่างรวดเร็วโดยใช้แนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดในการบิดและหมุน มีการหดตัวเป็นวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนไหวในสมรรถนะ 
 • เนื้อไม้ได้รับการประเมินค่าว่าไม่ทนทานต่อการผุพัง แก่นไม้ทนทานต่อการรักษาเนื้อไม้พอสมควร แต่กระพี้ดูดซึมผ่านได้ 

การใช้งานหลัก

การใช้งานหลักคือ ใช้ทำตู้ เครื่องเรือนและชิ้นส่วนของเครื่องเรือน ประตู ไม้กรอบประตูหน้าต่างภายในและการหล่อ ไม้ยางเหนียวถูกใช้และถูกย้อมสี แทนไม้วอลนัทหรือไม้มะฮอกกานี  

การหล่อ
เครื่องเรือน
ประตู
ตู้
American_sap_gum_small

ต้นแฮกเบอร์รีทั่วไป

American_hackberry_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นแฮกเบอร์รีอเมริกัน สามารถโตได้ในดินหลายประเภท ดังนั้นจึงค่อนข้างที่จะแพร่หลายไปทั่วสหรัฐอเมริกา ต้นไม้นี้ยังเติบโตได้ทั่วไปในป่าที่เกิดใหม่ซึ่งพบได้มากในรัฐตอนกลางและตอนใต้ อย่าสับสนกับมิสซิสซิปปี้แฮกเบอร์รี (C. tenuifolia) ที่เจริญเติบโตทั่วไปใกล้กับอ่าว ต้นแฮกเบอร์รีโดยทั่วไปสามารถเจริญโตเป็นต้นสูงใหญ่และตั้งตรง พร้อมกับมีกิ่งก้านเล็กน้อยได้ถึง 70 ฟุตที่สามารถทำเป็นไม้แปรรูปได้อย่างชัดเจน

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่าในสหรัฐอเมริกา มีปริมาณการเติบโตต้นแฮกเบอร์รี่อยู่ที่ 138 ล้าน ม3 คิดเป็น 1.0% ของปริมาณการเติบโตของไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ต้นแฮกเบอร์รีเจริญเติบโตได้ 4.3 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่ผลผลิตอยู่ที่ 1.2 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้นเป็น 3.1 ล้าน ม3 ในแต่ละปี อัตราการเติบโตของต้นแฮกเบอร์รีนั้นมีจำนวนมากกว่าอัตราการเก็บเกี่ยวในรัฐใหญ่ ๆ ที่ทำการผลิต 

วัสดุที่มีอยู่

ต้นแฮกเบอร์รีนั้นสามารถใช้งานได้ในจำนวนไม้เลื่อยแปรรูปที่จำกัดมาก ในเกรดส่งออก และโดยส่วนมากแล้วในรูปแบบของวัสดุแบบบางขึ้น (4/4"และ 5/4") และผลิตขึ้นมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาตอนใต้ แผ่นไม้อัดก็อาจจะหาได้จากซัพพลายเออร์เฉพาะทาง 

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

ไม้ของต้นแฮกเบอร์รีนั้นมีความคล้ายกับต้นเอล์ม แต่ต่างกันด้วยน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาและไม่แข็งแรง ลายเนื้อไม้หยาบบนเนื้อไม้ที่ไม่ปกติอาจจะเป็นเส้นตรงและบางทีก็เชื่อมต่อกัน แต่มีพื้นผิวละเอียดแบบเดียวกัน มีส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างกระพี้ไม้กับแก่นไม้ที่มีสีค่อนไปทางเทาอมเหลืองจนถึงน้ำตาลอ่อนโดยทั่ว  

คุณสมบัติเชิงกลไก

เนื้อไม้ของต้นแฮกเบอร์รีนั้นค่อนข้างแข็ง หนัก และทนทานต่อการดัดได้ดี แต่ไม่ทนต่อแรงดัน ไม้นี้มีคุณสมบัติต้านแรงกระแทก และดัดด้วยไอน้ำได้ดี แต่มีความแข็งต่ำ

 • 0.53

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  593 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  13.50%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  76.535 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  8,205 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  37.509 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  3,914 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
hackberry_oiled
Un-oiled
hackberry_unoiled

สมรรถนะ

 • ต้นแฮกเบอร์รีเหลาและดัดง่าย แต่ก็สามารถที่จะยึดกับตะปูและสกรูได้ ไม้นี้ย้อมสีและขัดเงาให้อยู่ในมาตรฐานที่น่าพอใจ ถึงแม้ไม้นี้ทำให้แห้งง่ายด้วยการสึกกร่อน แต่ไม้นี้มีคุณสมบัติการหดตัวสูงและไวต่อการเคลื่อนไหวในสมรรถนะ ต้นแฮกเบอร์รีนั้นไวต่อเชื้อราย้อมสีทั้งก่อนและหลังการเข้าเตาเผา ดังนั้นการซื้อไม้แปรรูปในสหรัฐอเมริกาจึงต้องมีการขัดมัน (ไส) ก่อนการขนส่ง
 • ไม้ชนิดนี้ไม่ทนต่อการผุพังของแก่นไม้ และค่อนข้างทนต่อการรักษาเนื้อไม้ 

การใช้งานหลัก

ไม้แฮกเบอร์รีโดยทั่วไปมักใช้สำหรับทำเครื่องเรือน และตู้ในห้องครัว งานไม้กรอบประตูหน้าต่างตกแต่งภายในและการหล่อ และไม้นี้ก็สามารถใช้แทนไม้แอชได้

การหล่อ
เครื่องเรือน
ประตู
ตู้
ใช้แทนไม้อื่น ๆ
American_hackberry_small

ต้นฮิกคอรี

American_hickory_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นฮิกคอรี เป็นกลุ่มต้นไม้ที่สำคัญและเจริญเติบโตตามธรรมชาติในแถบฝั่งตะออกวันของสหรัฐอเมริกาจากตอนเหนือถึงตอนใต้ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน คือ ต้นฮิกคอรี ที่มีความสำคัญกว่าและต้นฮิกคอรี ที่ออกผลเป็นถั่วพีแคน ซึ่งได้กลายมาเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญในเวลาต่อมา ต้นไม้ชนิดนี้มีขนาดที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก  

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการเติบโตของต้นฮิกคอรี ในสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 7.11 ล้าน ม3 คิดเป็น 5.4% จากปริมาณการเติบโตของไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ต้นฮิกคอรีอเมริกันเพิ่มขึ้น 14.1 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่การเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 6.5 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 7.6 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี การเติบโตของต้นฮิกคอรีในสหรัฐอเมริกา สูงกว่าการเก็บเกี่ยวในทุกรัฐที่ผลิต ยกเว้นรัฐลุยเซียนา

วัสดุที่มีอยู่

ไม้เลื่อยแปรรูปฮิกคอรีพร้อมจำหน่ายในเกรดส่งออกแบบไม่เลือกสีและแบบผสม ไม้เกรด FAS ของ NHLA มีความกว้างอย่างต่ำเท่ากับ 4 นิ้ว (101.6 มม) เนื้อไม้เกรด NHLA ที่ต่ำกว่า (คุณภาพชั้น 1 และ 2) นั้นจะมีรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดและหยาบแบบทันสมัย ไม้แปรรูปส่วนใหญ่จะผลิตให้บางลง (4/4" และ 5/4) แม้ว่าจะมีวัสดุที่มีความหนาในจำนวนจำกัดก็ตาม

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

เนื้อไม้ของต้นฮิกคอรีนั้นมีสี ลวดลายของลายเนื้อไม้และรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากกลุ่มที่มีความหลากหลายนี้ มีพื้นผิวละเอียดและลายเนื้อไม้มักจะเป็นทางตรง แต่อาจจะเป็นลอนหรือขรุขระก็ได้ กระพี้จะมีสีขาวหรืออาจจะมีสีน้ำตาลปนอยู่เล็กน้อย ในขณะที่แก่นไม้มีสีซีดจากน้ำตาลออกเหลืองไปจนถึงดำ ริ้วลายแร่สีม่วงเข้มเป็นลักษณะตามธรรมชาติ รอยนกจิกก็ถือเป็นลักษณะทั่วไปและไม่ถือว่ามีตำหนิ 

คุณสมบัติเชิงกลไก

เนื้อไม้ของต้นฮิกคอรี ค่อนข้างจะหยาบและเปลี่ยนแปลงจากแข็งไปจนถึงแข็งน้อย แต่มีความหนักและความแน่นมาก มีแรงโค้งงอที่ดี ทนต่อแรงกระแทกและยังมีคุณสมบัติการดัดด้วยไอน้ำที่ยอดเยี่ยม  

 • 0.75

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  833 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  14.3%

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  138.590 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  15,583 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  63.365 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  N/A

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
hickory_oiled
Un-oiled
hickory_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้ฮิกคอรีนั้นยากต่อการใช้งานกับเครื่องจักร กาว และงานที่ต้องใช้เครื่องมือช่าง สามารถยึดกับตะปูและสลักเกลียวได้ดี แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดรอยแยก ดังนั้นควรมีการเจาะก่อน เนื้อไม้สามารถนำไปขัดด้วยกระดาษทรายและขัดให้เงาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ทำให้แห้งได้ยากและมีการหดตัวอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสถียรภายใต้สภาวะความชื้นที่แปรปรวนและในวัสดุที่มีความกว้างมากกว่า
 • เนื้อไม้นั้นจัดว่าทนต่อการรักษาเนื้อไม้ในระดับปานกลางแต่ไม่ทนต่อการผุพังของแก่นไม้ 

การใช้งานหลัก

เครื่องเรือน ตูู้เก็บของ บันได เดือยเจาะและอุปกรณ์กีฬา แต่เดิม จะถูกใช้โดยช่างซ่อมล้อรถและสำหรับการผลิตไม้กลอง ด้วยคุณสมบัติที่ทนทานของไม้ฮิกคอรี ทำให้ไม้นี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานทำพื้น โดยเฉพาะอย่างยื่งในสถานการณ์ที่มีการใช้บริเวณมาก ตามประวัติศาสตร์แล้ว ก้านไม้กอล์ฟคันแรกนั้นทำจากไม้ฮิกคอรี และผู้วัดคุณภาพไม้แปรรูปของ NHLA ก็ยังใช้ไม้ฮิกคอรีเป็นไม้วัดแบบดั้งเดิมที่มีความยืดหยุ่น

เครื่องมือต่าง ๆ
วัสดุทำพื้นห้อง
เครื่องเรือน
ตู้
American_hickory_small

ต้นเมเปิลแข็งอเมริกัน

American_maple_hard_big

การกระจายตัวในป่า

ไม้เมเปิลแข็งอเมริกันเป็นต้นไม้สายพันธุ์ที่ขึ้นในภูมิอากาศเย็น ถึงแม้ว่าต้นไม้เหล่านี้จะสามารถเติบโตได้ทั่วไปในป่าไม้เนื้อแข็งแบบผสมในสหรัฐอเมริกา แต่ต้นไม้เหล่านี้ชื่นชอบมลรัฐทางตอนเหนือมากกว่า สายพันธุ์ดังกล่าวค่อนข้างแตกต่างจากต้นเมเปิลสายพันธุ์อื่น ๆ ในโลก ต้นไม้เหล่านี้มักจะเติบโตอย่างหนาแน่นบนพื้นดินหลากหลายรูปแบบ รวมถึงยังมีการปลูกเป็นฟาร์มเพื่อนำมาทำน้ำเชื่อมเมเปิลอันโด่งดังอีกด้วย การเก็บเกี่ยวต้นเมเปิลเกิดขึ้นตามฤดูกาล (ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว) 

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเติบโตของต้นเมเปิลแข็งจากสหรัฐอเมริกาคิดเป็น 926 ล้าน ม3 หรือ 7.0% จากปริมาณการเติบโตของไม้เนื้อแข็งสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ต้นเมเปิลแข็งอเมริกันเติบโตขึ้นเป็น 18.5 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่การเก็บเกี่ยวคิดเป็น 9.1 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังการเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้นเป็น 9.4 ล้าน ม3 ในแต่ละปี การขยายตัวของไม้เมเปิลแข็งในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นมากกว่าการเก็บเกี่ยวในทุกมลรัฐหลักที่ส่งออกสินค้า ยกเว้นมลรัฐเมน ในมลรัฐเมน การเก็บเกี่ยวต้นเมเปิลมีอัตราค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัว ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการสกัดเนื้อไม้ทำกระดาษและพลังงานชีวภาพที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ป่าไม้เนื้อแข็งที่ประกอบไปด้วยต้นเมเปิลส่วนใหญ่จะค่อย ๆ แทนที่ด้วยรูปแบบป่าไม้เนื้ออ่อน

วัสดุที่มีอยู่

 • กระพี้ของไม้เมเปิลแข็งจะมีสีลักษณะสีขาวครีมแต่ในบางครั้งก็จะออกสีน้ำตาลแดงเล็กน้อย มีการเลือกไม้แปรรูปกระพี้ขาว และมักจะเลือกไม้วีเนียร์เสมอ แก่นไม้ของไม้เมเปิลแข็งมีสีที่หลากหลาย จากสีน้ำตาลแดงอ่อนไปจนถึงเข้มแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ความแตกต่างของสีแก่นไม้และกระพี้มีไม่มากนัก ไม้ทั้งสองแบบจะมีลายเป็นทางยาวซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
 • ไม้แปรรูปอาจจะนำไปขายตามการคัดเลือกสี (สีขาว) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการคิดราคาเพิ่ม กระบวนการนี้มักจะใช้มาตรฐานการให้เกรด ของ NHLA เพื่อจำแนกสี ซึ่งได้กำหนดเกรดสี เช่น "สีขาว 1 และ 2" แนะนำว่าควรปรึกษากับซัพพลายเออร์

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

 • The sapwood of hard maple is normally creamy white but can show a slight reddish/brown tinge. White sapwood lumber can be selected and veneer is always selected. The heartwood of hard maple varies in colour from light to dark reddish brown and may also vary according to region. The difference between heart and sap colour may only be slight. Both may contain pith fleck as a natural characteristic.
   
 • เนื้อไม้ของไม้เมเปิลแข็งมีพื้นผิวที่แน่น ละเอียด และมีลายเนื้อไม้ที่ขนานกัน ไม้เมเปิลแข็งอาจจะมีลักษณะรูปทรงโค้ง เป็นคลื่นหรือมีรูปร่างแบบดวงตาของนก ตัวไม้จะดูเข้มขึ้นตรงบริเวณที่ได้รับแสงตามกาลเวลา

คุณสมบัติเชิงกลไก

ไม้เมเปิลแข็งเป็นไม้ที่มีลักษณะแข็งตามชื่อของไม้ และมีน้ำหนักมาก รวมถึงคุณสมบัติด้านความแข็งแรง ไม้เมเปิลแข็งเกิดรอยขีดข่วนได้ยากและมีคุณสมบัติการดัดด้วยไอน้ำได้ดี ดังนั้น ไม้เมเปิลแข็งนี้เป็นสายพันธุ์ไม้ที่ได้รับความนิยมในการนำมาทำพื้น ซึ่งได้แก่ พื้นห้องกีฬา พื้นโยนโบว์ลิ่ง และ พื้นโต๊ะ 

 • 0.63

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  705 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  11.90%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  108.941 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  12,618 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  53.988 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  6,450 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
maple_hard_oiled
Un-oiled
maple_hard_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้เมเปิลแข็งแปรรูปนั้นใช้กับเครื่องจักร การเจาะ การบิด และเคลือบเงาได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถทากาวได้ ไส เจาะและแกะสลักได้ดีแต่การขันสกรูและการตอกนั้นอยู่ในระดับใช้ได้ นอกจากนี้ยังใช้สรรสร้างการหล่อออกมาได้ดีอีกด้วย ไม้เมเปิลแข็งง่ายต่อการใช้กระดาษทรายขัด การย้อม และการขัดเงาเพื่อให้ได้ไม้ที่มีความละเอียดสูงและมีพื้นผิวที่เรียบเนียน  
 • แก่นไม้ทนต่อการผุพังเพียงเล็กน้อยหรือไม่ทนเลย แต่ทนต่อการถนอมรักษาด้วยการรักษาเนื้อไม้ ในส่วนของกระพี้นั้น ของเหลวสามารถซึมผ่านได้

การใช้งานหลัก

ไม้ที่ได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนภายในป่าธรรมชาติแถบอเมริกาเหนือ รวมถึงมีการรับรองด้านสภาพแวดล้อมอันดีเยี่ยมได้รับการชื่มชนจากทั่วโลกในเรื่อง ของคุณสมบัติด้านความคงทน สีอ่อนที่มีความละเอียดลออ และการเคลือบพื้นผิวของไม้อย่างปราณีต มีลักษณะที่เหมาะเป็นอย่างมากสำหรับการทำเป็นพื้นผิวทุกชนิด ประกอบด้วย พื้นที่มีการใช้งานมาก เช่น อาคารสาธารณะ เครื่องเรือน ตู้วางของ และรวมถึงไม้กรอบประตูหน้าต่างที่มีคุณภาพสูง มีการใช้ในการทำโต๊ะ พื้นโต๊ะ การหล่อ และตู้วางอุปกรณ์ครัวอย่างแพร่หลาย

การหล่อ
วัสดุทำพื้นห้อง
เครื่องเรือน
ตู้
อุปกรณ์ในห้องครัว
American_maple_hard_small

ต้นเมเปิลอ่อนอเมริกัน

American_maple_soft_big

การกระจายตัวในป่า

ไม้เมเปิลอ่อนสายพันธุ์อเมริกาเติบโตอย่างแพร่หลายในแถบตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ในป่าไม้เนื้อแข็งแบบผสม โดยบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเมเปิลแดงอยู่มากกว่า และมีเมเปิลเงินขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณมลรัฐตอนกลางและตอนใต้ ซึ่งชื่อของเมเปิลอ่อนนั้นอาจทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของไม้ได้ เนื่องจากจริง ๆ แล้ว ไม้เมเปิลอ่อนไม่ได้มีเนื้อไม้ที่อ่อนมากนัก มีไม้สายพันธุ์ย่อยอยู่ไม่น้อยที่ขายออกไปโดยใช้ชื่อของไม้เมเปิลอ่อน มีอยู่หลากหลายชนิดด้วยกัน ประกอบด้วย แปซิฟิกโคสต์/ไม้เมเปิลใบใหญ่ (ชื่อวิทยาศาสตร์ Acer macrophyllum ) เติบโตในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกฏเฉพาะที่ใช้ให้เกรด 

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเติบโตของไม้เมเปิลอ่อนในสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวน 1.55 พันล้าน ม3 หรือ 11.7% ของปริมาณการเติบโตของไม้เนื้อแข็งในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ไม้เมเปิลอ่อนอเมริกันโตขึ้น 36.4 ล้าน ม3/ต่อปี ขณะที่การเก็บเกี่ยวเป็น 14.8 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 21.6 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี การขยายตัวของไม้เมเปิลอ่อนในสหรัฐอเมริกามีจำนวนมากกว่าการเก็บเกี่ยวในมลรัฐผลิตหลักทั้งหมด

วัสดุที่มีอยู่

ไม้เมเปิลอ่อนจากสหรัฐอเมริกา สามารถหาได้ในลักษณะไม้เลื่อยแปรรูปที่มีหลายขนาดและหลายเกรด แต่จะพบน้อยมากในรูปแบบแผ่นไม้อัด ไม้แปรรูปชนิดนี้โดยปกติจะขายได้โดยไม่ต้องเลือกสี ผลิตภัณฑ์จากชายฝั่งด้านตะวันตกมักจะขายแบบขัดมันและประเมินคุณภาพจากด้านที่ดีกว่า โดยไม่ได้ใช้เกณฑ์การให้เกรดจาก NHLA  

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

 • ไม้เมเปิลอ่อนมีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกับไม้เมเปิลแข็ง แต่มีสีสันที่หลากหลายกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภูมิภาคหนึ่งไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ กระพี้ไม้เมเปิลอ่อนโดยปกติจะมีสีเทาขุ่นหรือเทาเข้ม และรอยจุดเล็ก ๆ ไม้ถือว่าเป็นลักษณะตามธรรมชาติ แก่นไม้เมเปิลอ่อนมีสีสันหลากหลายตั้งแต่สีน้ำตาลแดงอ่อนไปจนถึงน้ำตาลแดงเข้ม ความแตกต่างระหว่างกระพี้และแก่นไม้เมเปิลอ่อนมีมากกว่าไม้เมเปิลแข็ง 
 • ส่วนไม้ของเมเปิลอ่อนโดยทั่วไปจะมีลายเนื้อไม้ที่ตรงและพื้นผิวละเอียด รวมไปถึงลวดลายของลายเนื้อไม้คล้ายกับไม้เชอร์รีอเมริกัน ไม้เมเปิลอ่อนใช้แทนไม้เชอร์รีอเมริกันได้ 

คุณสมบัติเชิงกลไก

ไม้เมเปิลอ่อนมีข้อดีคือโค้งงอได้ดีและทนต่อแรงบีบอัด ขณะที่ข้อเสียคือไม่มีความแข็งกระด้างและไม่ทนต่อแรงกระแทก ไม้เมเปิลอ่อนมีความแข็งน้อยกว้าไม้เมเปิลแข็งประมาณ 25% ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้ใช้ทำพื้นหรือพื้นผิวส่วนบน

 • Acer Rubrum

  0.54

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  609 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  10.50%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  92.393 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  9,998 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  45.093 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  4,225 N

  ความแข็ง
 • Acer Macrophyllum

  0.48

  Specific Gravity (12% M.C.)

  545 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  9.3%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  73.777 MPa

  Modulus of Rupture

  11,308 MPa

  Modulus of Elasticity

  41.025 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  3,780 N

  Hardness

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
maple_soft_oiled
Un-oiled
maple_soft_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้แปรรูปเมเปิลอ่อนใช้งานได้ดีกับเครื่องจักร การเจาะรู การไสไม้ และการเคลือบเงา ไม้เมเปิลอ่อนสามารถบิด ติดกาว เจาะ และแกะสลักได้ดี แต่การขันสกรูและตอกตะปูทำได้ในระดับที่พอใช้ นอกจากนี้ยังใช้สรรสร้างการหล่อออกมาได้ดีอีกด้วย ไม้เมเปิลอ่อนสามารถขัดด้วยกระดาษทราย ย้อม และขัดเงาให้พื้นผิวนุ่มและละเอียดได้ รวมถึงมีคุณสมบัติในการดัดด้วยไอน้ำได้ดี สามารถใช้แทนไม้เชอร์รีได้เมื่อย้อมสี อีกทั้งคุณสมบัติเชิงกลไกและสมรรถนะทำให้ใช้แทนไม้บีชได้   
 • ไม้เมเปิลอ่อนไม่ทนต่อการผุพัง นอกจากนี้ แก่นไม้เมเปิลอ่อนทนต่อการรักษาเนื้อไม้ในระดับปานกลาง ในส่วนของกระพี้นั้น ของเหลวสามารถซึมผ่านได้

การใช้งานหลัก

ไม้เนื้อแข็งที่ได้รับการจัดการและมีความยั่งยืนมากภายในป่าธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ รวมถึงมีการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติความแข็งและความทนทานของไม้อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญ ใช้ทำเครื่องเรือน การทำตู้และงานไม้กรอบประตูหน้าต่าง เช่น การทำตู้ เตียง กรอบประตูหน้าต่าง ตู้กับข้าว และสำหรับการกลึงและการหล่อ  

การหล่อ
เครื่องเรือน
ประตู
ตู้
การแปรรูป
American_maple_soft_small

ต้นโอ๊กขาวอเมริกัน

American_white_oak_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นโอ๊กขาวขึ้นในอเมริกาเหนือโดยเฉพาะและมีการกระจายอย่างกว้างขางตลอดทั้งภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาบริเวณป่าไม้เนื้อแข็งแบบผสม เช่นเดียวกับต้นโอ๊กแดงที่มีหลายสายพันธุ์ย่อย ทั้งหมดจัดอยู่ในหมวดหมู่ไม้โอ๊กขาว และรวมกันเป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดซึ่งคิดเป็นประมาณ 33% จากทรัพยากรไม้เนื้อแข็งอเมริกัน ต้นไม้เหล่านี้มีความสูง และระบุได้ง่ายจากรูปทรงใบกลมมน ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในฤดูใบไม้ร่วง  ต้นโอ๊กขาวยังเติบโตตั้งแต่ทางตอนเหนือไปจนถึงทางตอนใต้บางสายพันธุ์ขึ้นบนภูเขาสูงและบริเวณอื่น ๆ บนที่ราบ ซึ่งทำให้เกิดลักษณะที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ต้นโอ๊กขาวจึงมีความแตกต่างที่สำคัญขึ้นอยู่กับตำแหน่งพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างต้นโอ๊กทางตอนเหนือที่เติบโตช้ากว่า และต้นโอ๊กทางตอนใต้ที่เติบโตเร็วกว่า เช่นเดียวกับต้นโอ๊กแดง ต้นโอ๊กขาวก็ได้รับการยอมรับว่ามีความยั่งยืนสำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเติบโตของต้นโอ๊กขาวสหรัฐอเมริกา มีจำนวน 2.08 พันล้าน ม3 คิดเป็น 15.7% จากปริมาณการเติบโตของไม้เนื้อแข็งทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา ต้นโอ๊กขาวของสหรัฐอเมริกา เติบโตถึง 39.6 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่การเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 20.9 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 18.6 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี การขยายตัวของต้นโอ๊กขาวสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวนมากกว่าการเก็บเกี่ยวในทุก ๆ รัฐส่งออกหลัก

วัสดุที่มีอยู่

ต้นโอ๊กขาวจากสหรัฐอเมริกา สามารถหาได้ในรูปของไม้เลื่อยแปรรูปและแผ่นไม้อัด โดยมีเกรดและขนาดที่หลากหลาย เนื่องจากระยะเวลาการทำให้แห้งอันยาวนาน ผู้จัดหาบางรายอาจเสนอแหล่งไม้แปรรูปแบบหนากว่า (10/4" และ 12/4") แต่มีในจำนวนจำกัด ในทางตอนเหนือ มีแนวโน้มที่ต้นกระพี้จะมีน้อยกว่าทางตอนใต้ซึ่งเป็นเพราะว่าฤดูการปลูกที่สั้นกว่า ทำให้ไม้จะเติบโตเร็วกว่า พร้อมกับมีลายเนื้อไม้และพื้นผิวที่โปร่งกว้างมากกว่า ต้นโอ๊กขาวอาจจะมีการขายตามสายพันธุ์ทางตอนเหนือ และทางตอนใต้ แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นการมองข้ามความแตกต่างของไม้โอ๊กขาวในแต่ละพื้นที่

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

 • ต้นโอ๊กขาวมีลายเนื้อไม้ที่สวยคล้ายกับต้นโอ๊กสายพันธุ์อื่น ๆ ที่ปลูกกันทั่วโลก โดยทั่วไปกระพี้ไม้ของต้นโอ๊กขาวจะมีสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อน และแก่นไม้เป็นสีอ่อนถึงกลางหรือสีน้ำตาลเข้ม ความแตกต่างระหว่างกระพี้ไม้และแก่นไม้ของต้นโอ๊กขาวนั้นมีความชัดเจนน้อยกว่าของต้นโอ๊กแดง ไม้ของต้นโอ๊กขาวส่วนใหญ่มีลายเนื้อไม้แบบตรง รวมถึงพื้นผิวเรียบปานกลางไปจนถึงหยาบ 
 • ไม้โอ๊กขาวมีลักษณะเป็นรอยแฉกเป็นเส้นรัศมีภายในเนื้อเยื่อท่อนเมื่อถูกตัด ซึ่งเป็นลักษณะของต้นโอ๊กแท้ (Quercus) ทั้งหมด และรอยแฉกเหล่านี้ในต้นโอ๊กขาวนั้นยาวกว่าของต้นโอ๊กแดง จึงทำให้มีรูปทรงที่เด่นชัดมากกว่า ไม้ของแก่นไม้ไม่ได้มีรูพรุน จึงเหมาะกับการนำมาทำเป็นถังไวน์และใช้งานภายนอก 

คุณสมบัติเชิงกลไก

ต้นโอ๊กขาวอเมริกันมีคุณสมบัติด้านความทนทานโดยรวมดีมากเมื่อเทียบกับน้ำหนัก ซึ่งทำให้ต้นโอ๊กขาวเหล่านี้เป็นพันธุ์ไม้เนื้อแข็งที่เป็นที่ต้องการสำหรับการใช้งานด้านโครงสร้างมากกว่า เนื้อไม้มีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งและค่อนข้างหนัก มีความทนทานในการดัดงอดีและมีความทนทานในการบีบอัด แต่มีความแข็งน้อย การทดสอบด้านโครงสร้างซึ่งได้ดำเนินการในยุโรปพิสูจน์ว่าต้นโอ๊กขาวมีความทนทานของเส้นใยเฉพาะมากกว่าต้นโอ๊กยุโรป สามารถดัดด้วยไอน้ำได้ดีเยี่ยม จะมีความแข็งแรง อยู่ตัวเมื่อแห้ง และง่ายต่อการเคลือบเงา ย้อมสี รวมถึงยังเป็นที่นิยมอย่างมากในการใช้ทำเครื่องเรือน และงานทำพื้นโดยเฉพาะในตลาดส่งออก

To find out more about the mechanical properties of white oak read the full structural guide.

 • 0.68

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  769 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  12,273 MPa

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  104.804 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  12,273 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  51.299 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  6,049 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
oak_white_oiled
Un-oiled
oak_white_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้โอ๊กขาวแปรรูปมีสมรรถนะที่ดีกับเครื่องจักรกล เช่น การตอกและขันสกรู แม้ว่าจะควรจะมีการเจาะนำร่องก่อน ไม้โอ๊กขาวสามารถติดกันได้ดี (แต่ควรจะมีการผสมไพรเมอร์ไว้สำหรับการติดกาวโครงสร้าง) และสามารถย้อมสี และขัดเงาเพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบสวยงาม  ไม้จะต้องนำไปทำให้แห้งอย่างช้า ๆ และระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสึกกร่อน รวมถึงมีการหดตัวในแนวรัศมีและสัมผัสวงที่ต่างกันสูง ดังนั้นอาจไวต่อการเคลื่อนไหวในสมรรถนะในสภาวะที่ชื้น ไม้มีคุณสมบัติในการเจาะ และเคลือบเงาที่ดีเยี่ยม
 • แก่นไม้มีความทนทานต่อการผุพัง และทนต่อการเก็บรักษาด้วยการรักษาเนื้อไม้  

การใช้งานหลัก

ไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนภายในป่าธรรมชาติของอเมริกาเหนือ รวมถึงมีการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม เป็นสายพันธุ์หลักในตลาดส่งออกต่าง ๆ การใช้งานหลักคือ ใช้ทำเครื่องเรือน พื้น ประตู สถาปัตยกรรมงานไม้กรอบประตูหน้าต่าง การการหล่อและตู้ครัว ไม้ยังนำมาใช้ในการใช้งานบางอย่างสำหรับการก่อสร้าง ประกอบไปด้วย คานโครงสร้างเคลือบกาวและการใช้งานเฉพาะทางอื่น ๆ

การหล่อ
วัสดุทำพื้นห้อง
เครื่องเรือน
ประตู
ตู้
Glulam beams
American_white_oak_small

ต้นพีแคน

American_pecan_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นพีแคนเจริญเติบโตขึ้นตามธรรมชาติในแถบฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา และแถบหุบเขามิสซิสซิปปีเป็นส่วนมาก เป็นไม้ผลที่สำคัญและยังมีขนาดที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก 

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเติบโตของต้นพีแคนในสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 37 ล้าน ม3 คิดเป็น 0.3% จากปริมาณการเจริญเติบโตของไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ต้นพีแคนอเมริกันเติบโตอยู่ที่ 800,000 ม3/ต่อปี ในขณะที่การเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 300,000 m3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังการเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 500,000 ม3 ในแต่ละปี การเติบโตของต้นพีแคนในสหรัฐอเมริกา นั้นสูงกว่าการเก็บเกี่ยวในสี่รัฐหลักที่ทำการผลิตอย่างรัฐอาร์คันซอ รัฐแคนซัส รัฐลุยเซียนาและรัฐมิสซิสซิปปี

วัสดุที่มีอยู่

ไม้เลื่อยแปรรูปพีแคนพร้อมจำหน่ายในเกรดส่งออกแบบไม่เลือกสีและแบบผสม ไม้เกรด FAS ของ NHLA มีความกว้างอย่างต่ำเท่ากับ 4 นิ้ว (101.6 มม) เนื้อไม้เกรด NHLA ที่ต่ำกว่า (คุณภาพชั้น 1 และ 2) นั้นจะมีรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดและหยาบแบบทันสมัย ไม้แปรรูปส่วนใหญ่จะผลิตให้บางลง (4/4" และ 5/4) แม้ว่าจะมีวัสดุที่มีความหนาในจำนวนจำกัดก็ตาม 

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

เนื้อไม้ของต้นพีแคนนั้นมีสี ลวดลายของลายเนื้อไม้และรูปร่างที่แตกต่างจากกลุ่มที่หลากหลายนี้ มีพื้นผิวที่หยาบกระด้าง และลายเนื้อไม้ส่วนใหญ่จะเป็นลายทางตรง แต่สามารถเป็นลอนหรือขรุขระก็ได้ กระพี้จะมีสีขาวหรืออาจจะมีสีน้ำตาลปนอยู่เล็กน้อย ในขณะที่แก่นไม้มีสีซีดจากน้ำตาลออกเหลืองไปจนถึงดำ ริ้วลายแร่สีม่วงเข้มเป็นลักษณะตามธรรมชาติ รอยนกจิกก็ถือเป็นลักษณะทั่วไปและไม่ถือว่ามีตำหนิ

คุณสมบัติเชิงกลไก

เนื้อไม้ของต้นพีแคนถือว่ามีความแข็งแรงมาก และจัดอยู่ในหมวดหมู่ไม้ที่ดัดด้วยไอน้ำได้อย่างยอดเยี่ยม แรงบดขยี้สูง มีความแข็งแรงสูงและทนต่อแรงกระแทกสูงมาก

 • 0.66

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  737 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  N/A

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  94.462 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  11,928 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  54.126 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  8,095 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
pecan_oiled
Un-oiled
pecan_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้พีแคนนั้นมีคุณสมบัติในการขึ้นรูปที่มีความคล้ายคลึงกับไม้ฮิกคอรี แต่ยากต่อการยึดติดและงานที่ใช้เครื่องมือช่าง ซึ่งยึดกับตะปูและสกรูได้ดี แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดรอยแยก ดังนั้นควรทำการเจาะก่อน เนื้อไม้สามารถนำไปขัดกับกระดาษทราย ย้อมสีและขัดให้เงาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีได้ สามารถทำให้แห้งได้อย่างง่ายดายแต่จะมีการหดตัวค่อนข้างสูง 
 • เนื้อไม้นั้นจัดว่าทนต่อการรักษาเนื้อไม้ในระดับปานกลางแต่ไม่ทนต่อการผุพังของแก่นไม้ 

การใช้งานหลัก

เครื่องเรือน ตู้ใส่ของ ขั้นบันได เครื่องมือเดือย และอุปกรณ์กีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม้ฮอกกี้ เพราะมีความยืดหยุ่น

เครื่องมือต่าง ๆ
เครื่องเรือน
ตู้
American_pecan_small

ต้นซาสซาฟราสอเมริกัน

American_sassafras_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นซาสซาฟราสอเมริกันเจริญเติบโตได้เล็กน้อยในทางตอนเหนือ และมีแนวโน้มที่จะโตรอบ ๆ ต้นแม่ ต้นซาสซาฟราสอเมริกากระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออก ภาคกลาง และทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา และไกลออกไปทางตะวันตก เช่นเดียวกับตะวันออกของเท็กซัสในป่าไม้เนื้อแข็งตามธรรมชาติบนดินทุกประเภท

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่าปริมาณการขยายตัวของไม้ซาสซาฟราสของสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวน 45 ล้าน ม3 หรือ คิดเป็น 0.3% ของจำนวนไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ต้นซาสซาฟราสอเมริกันมีการเจริญเติบโตถึง 527,000 ม3/ต่อปี ในขณะที่การเก็บเกี่ยวเป็นจำนวน 480,000 ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังการเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 47,000 ม3 ในแต่ละปี

วัสดุที่มีอยู่

ไม้แปรรูปซาสซาฟราสจากสหรัฐอเมริกา แทบจะหาไม่ได้เลย และมีจำนวนจำกัดเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่มาจากผู้ผลิตในทางตอนใต้ ตรวจสอบกับผู้ผลิตถึงเกรดต่าง ๆ ของไม้ที่สามารถส่งออกได้ ไม้วีเนียร์อาจจะหาได้จากผู้ผลิตเฉพาะด้าน  

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

แก่นไม้ของซาสซาฟราสจะมีสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลเข้ม แต่ส่วนมากมักมีสีทอง เนื้อไม้่มีความยืดหยุ่น เบา และมีสีอ่อน ลายเนื้อไม้อาจเชื่อมต่อกัน สามารถทำให้เป็นลายตรงได้ แต่ลายมักจะเป็นแบบลอน ทำให้เกิดลวดลายฟิดเดิลแบคที่สวยงาม พื้นผิวจะมีทั้งแบบหยาบ และละเอียด ลายเนื้อไม้จะมีลักษณะคล้ายกับเนื้อของต้นแอช และเหมือนลูกเกาลัด

คุณสมบัติเชิงกลไก

ไม้ซาสซาฟราสเป็นไม้ที่มีความแข็งปานกลาง ทนแรงกระแทกได้แต่มีความแข็งต่ำ สามารถดัดได้ดีและนำไปเข้าเครื่องกลึงได้ง่าย

 • 0.42

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  497Kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  8.2%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  62.055 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  7,722 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  32.820 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  2,802 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
sassafras_oiled
Un-oiled
sassafras_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้ซาสซาฟราสนำเข้าเครื่องและทำการแปรรูปได้ง่าย แต่ควรดูแลเครื่องมือให้คมอยู่ตลอด จะต้องเจาะรูก่อนที่การตอกหรือขันสกรูให้ดี ไม้ซาสซาฟราสเชื่อมกาวได้ดี สามารถย้อมและขัดให้งานไม้ออกมามีความสวยงาม ต้องการการดูแลในขั้นตอนการทำให้แห้งเนื่องจากไม้นี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะร้าวและงอ มีการหดตัวที่เหมาะสมและมีการเคลื่อนไหวในสมรรถนะน้อย
 • แก่นไม้ซาสซาฟราสไม่ผุพังง่าย และมีความทนทานปานกลางเมื่อดูแลรักษาด้วยการรักษาเนื้อไม้

การใช้งานหลัก

ไม้ซาสซาฟราสอเมริกันเติบโตในพื้นที่ป่าธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา นิยมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งกลิ่นหอมต่าง ๆ เช่น ถังไม้ และเครื่องเรือน

เครื่องเรือน
American_sassafras_small

ต้นไซคามอร์อเมริกัน

American_sycamore_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นไซคามอร์อเมริกันส่วนมากจะต้นใหญ่ เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม้เนื้อแข็งพันธุ์ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ มีการแผ่ขยายทั่วป่าไม้เนื้อแข็งธรรมชาติในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนกลางของสหรัฐอเมริกา ส่วนไม้เพลนอเมริกาพันธุ์อื่น ๆ เติบโตในแคลิฟอร์เนียและแอริโซนาแต่ค่อนข้างไม่มีคุณค่าทางการค้าขาย

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA ชี้ว่าปริมาณการเติบโตของไม้ไซคามอร์ในสหรัฐอเมริกา (ยกเว้นแคลิฟอร์เนียและแอริโซนา) คือ 135 ล้าน ม3 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณการเติบโตของไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ต้นไซคามอร์อเมริกันมีปริมาณการเติบโตถึง 4.12 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่ปริมาณการเก็บเกี่ยวมีเพียง 1.14 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 2.98 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี ปริมาณการเติบโตของไม้ไซคามอร์ในสหรัฐอเมริกา มีมากกว่าปริมาณการเก็บเกี่ยวในทุกรัฐที่ส่งออก

วัสดุที่มีอยู่

ไม้ไซคามอร์แปรรูปจากสหรัฐอเมริกา มีปริมาณจำกัดโดยมีกลุ่มผู้ผลิตจากทางใต้และแหล่งที่ปลูกได้ง่ายเพิ่มเติมซึ่งผลิดได้ในปริมาณที่เล็กน้อย (4/4" และ 5/4") ตรวจสอบกับผู้ผลิตถึงเกรดต่าง ๆ ของไม้ที่สามารถส่งออกได้ ไม้วีเนียร์ยังสามารถหาได้จากกลุ่มผู้ชำนาญการผลิตเช่นกัน

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

ไม้จากต้นไซคามอร์มีหลากหลายสี กระพี้มีสีขาวจนถึงสีเหลืองอ่อนและแก่นไม้มีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลเข้ม ไม้ไซคามอร์มีพื้นผิวที่ละเอียดและเชื่อมต่อกัน ลายเนื้อไม้มีลักษณะเฉพาะคือ มีจุดด่าง

คุณสมบัติเชิงกลไก

ไม้ไซคามอร์มีน้ำหนักปานกลาง ความแข็ง ความแน่น และความทนต่อแรงกระแทกในระดับปลานกลาง หนักและแข็งแรง สามารถงอได้ และนำไปดัดในเครื่องกลึงได้ง่าย

 • 0.49

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  545 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  11.40%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  68.950 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  9,791 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  37.095 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  3,425 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
sycamore_oiled
Un-oiled
sycamore_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้ไซคามอร์สามารถนำเข้าเครื่องและทำการแปรรูปได้ง่าย แต่ต้องใช้เครื่องตัดความเร็วสูงเพื่อไม่ให้บิ่น ไม้ไซคามอร์ทนทานต่อการผ่าเนื่องจากลายเนื้อไม้ที่เชื่อมต่อกัน ไม้ไซคามอร์เชื่อมกาวได้ง่าย สามารถย้อมสีและขัดให้งานไม้ออกมามีความสวยงาม แห้งเร็วและบิดงอง่าย มีการหดตัวที่เหมาะสมและมีการเคลื่อนไหวในสมรรถนะน้อย
 • ไม้นี้ไม่สามารถกันในเรื่องการผุพังของแก่นไม้ แต่สามารถซึมผ่านได้เพื่อทำการรักษาเนื้อไม้

การใช้งานหลัก

ไม้ไซคามอร์อเมริกาเติบโตในพื้นที่ป่าธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา นิยมนำไปแปรรูปเป็นตู้ และเครื่องเรือน นำไปใช้สำรับการหล่อ ไม้กรอบประตูหน้าต่างภายใน และโครงของแผ่นไม้อัด  นำไปทำเครื่องใช้เฉพาะทาง เช่น เขียง

การหล่อ
เครื่องเรือน
ตู้
แผ่นไม้วีเนียร์
อุปกรณ์ในห้องครัว
American_sycamore_small

ต้นทิวลิปวูดอเมริกัน

American_tulipwood_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นทิวลิปวูดเติบโตโดยเฉพาะในแถบอเมริกาเหนือและกระจายแผ่วงกว้างไปทั่วพื้นที่ ส่วนใหญ่ในทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในป่าไม้เนื้อแข็งผสม เป็นสายพันธุ์เดี่ยวและไม่ใช่ตระกูลพอปลาร์ (Populus) เป็นไม้ตระกูลจำปาหรือ Magnoliacae ที่ให้ไม้คุณภาพสูงกว่าไม้พอปลาร์สายพันธุ์อื่น ๆ ต้นไม้มีขนาดใหญ่และจำแนกได้ด้วยดอกไม้ที่คล้ายดอกทิวลิป ซึ่งทำให้เกิดชื่อนี้ขึ้นมา ต้นทิวลิปวูดแผ่ขยายจากทางตอนเหนือสู่ทางตอนใต้ และเป็นหนึ่งในพันธุ์ไม้เนื้อแข็งที่ให้ผลยั่งยืนที่สุดในสหรัฐอเมริกา  

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเติบโตของต้นทิวลิปวูดในสหรัฐอเมริกา มีมูลค่า 1.02 พันล้าน ม3 ซึ่งนับเป็น 7.7 เปอร์เซนต์ของปริมาณการเติบโตของไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ไม้ทิวลิปวูดอเมริกันมีปริมาณการเติบโตถึง 32.5 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่ปริมาณการเก็บเกี่ยวเท่ากับ 12.8 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 19.7 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี การเจริญเติบโตของไม้ทิวลิปวูดในสหรัฐอเมริกา สูงกว่าการเก็บเกี่ยวในทุกรัฐ

วัสดุที่มีอยู่

ไม้ทิวลิปวูดจากสหรัฐอเมริกา จะมาพร้อมในรูปแบบไม้เลื่อยแปรรูปแล้วด้วยเกรดและความหนาที่แตกต่างออกไป (4/4" ไปจนถึง 16/4") เนื่องด้วยความง่ายต่อการทำให้แห้ง ความกว้างและความยาวของท่อนไม้ที่แปรรูปโดยเฉลี่ยแบบไม่มีตาไม้อาจสูงกว่าสายพันธุ์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ ไม้ทิวลิปวูดนำไปใช้ในการผลิตไม้อัด แต่เป็นส่วนน้อยที่จะนำไปใช้ในการทำไม้วีเนียร์สำหรับตกแต่ง สินค้าไม้กระพี้มักจะใช้ไม้ที่มีสีขาวกว่า เพราะแก่นไม้จะให้ความแตกต่างของสีสันที่ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม นิยมใช้ไม้ทิวลิปวูดที่คละความหลากหลายของสีธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะในยุโรป มีการค้าขายไม้ทิวลิปวูดภายในประเทศ แต่เมื่อมีการส่งออกจะเรียกเป็นไม้พอปลาร์ ซึ่งควรรู้ไว้ว่าไม่ใช่พันธุ์เดียวกับพอปลาร์ยุโรปและพอปลาร์จีน  

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

ไม้ทิวลิปวูดมีเอกลักษณ์ลายเนื้อไม้ไม่เด่นเหมือนสายพันธุ์อื่น เช่น ไม้แอชหรือไม้โอ๊ก แต่จะคล้ายเมเปิลเพียงแค่สีเข้มกว่า แต่ว่ามีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกระพี้และแก่นไม้ทิวลิปวูด กระพี้ของไม้ทิวลิปวูดจะมีสีขาวครีม ส่วนแก่นไม้จะมีสีเหลืองซีด น้ำตาล หรือแม้กระทั่งมีสีเขียวหรือม่วงในบางกรณี สีของไม้จะเข้มขึ้นตามระยะเวลาทีโดนแสงยูวี และไม้สีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ไม้ของต้นทิวลิปวูดมีลักษณะลายเนื้อไม้แบบตรง และมีพื้นผิวละเอียดและหยาบปานกลาง  

คุณสมบัติเชิงกลไก

ไม้ทิวลิปวูดมีคุณสมบัติโดยรวมทางด้านความทนทานเป็นพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ำหนักไม้ ทำให้ไม้ชนิดนี้เหมาะกับการใช้ในการทำโครงสร้างบ้านอย่างมาก เช่น คานไม้อัด หรือไม้ลามิเนตแนวขวาง (CLT) ไม้ชนิดนี้มีความหนาเเน่นน้อย พร้อมกับดัดได้สูง ทนแรงกระแทก และมีความแข็ง เเต่การอัดเเละความเเข็งแรงต่ำ ไม้ชนิดนี้มีความสามารถในการดัดปานกลาง เเละเมื่อแห้งสนิทจะคงทนมาก เเละไม่ควรตั้งไว้ในอากาศชื้น ไม้ชนิดนี้ง่ายต่อการเคลือบเเละการย้อมสี ดังนั้นจึงเหมาะเเก่การนำมาทำเครื่องเรือนเเละไม้กรอบประตูหน้าต่างอย่างมาก

To find out more about the mechanical properties of tulipwood read the full structural guide.

 • 0.42

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  449 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  9.80%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  69.640 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  10,894 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  38.198 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  2,402 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
American_tulipwood_oiled
Un-oiled
American_tulipwood_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้ทิวลิปวูดแปรรูปนั้นง่ายต่อการใช้กับเครื่องจักร การไส การดัดและติดกาวด้วยสมรรถนะที่ดีกับสกรู ถึงเเม้ว่าจะเเนะนำให้เจาะด้วยน็อตหรือตะปูก่อนก็ตาม เมื่อตอกตะปูแล้ว ไม้ชนิดนี้มีเเนวโน้มที่จะเเยกออกจากกัน ไม้ทิวลิปวูดง่ายต่อการย้อมสีเเละขัดให้เป็นเงา ทำให้เมื่องานเสร็จจึงออกมาดูดี ไม้ชนิดนี้ไวต่อการเคลื่อนไหวในสมรรถนะที่มีอากาศชื้น  
 • ไม้นี้สามารถเกิดการผุพังได้ แก่นของไม้ชนิดนี้สามารถทนต่อการรักษาเนื้อไม้ได้ เนื่องจากกระพี้สามารถซึมผ่านได้ โดยรวมแล้วไม้ทิวลิปวูดได้รับการพิจารณาสำหรับเก็บรักษา โดยเป็นวิธีการรักษาเนื้อไม้ด้วยเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการแปรรูปโดยใช้ความร้อนซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสม

การใช้งานหลัก

ไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนภายในป่าธรรมชาติของอเมริกาเหนือ รวมถึงมีการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม เป็นสายพันธุ์หลักในตลาดส่งออกต่าง ๆ การใช้งานหลักคือ ใช้ทำเครื่องเรือน ประตู ไม้บุฝาผนัง สถาปัตยกรรมไม้กรอบประตูหน้าต่างภายในและการหล่อ และตู้ต่าง ๆ ในครัว ไม้ชนิดนี้นำไปใช้ในงานก่อสร้างเเละงานเฉพาะทางบางอย่าง เช่น การเเกะสลัก

การหล่อ
การแกะสลัก
เครื่องเรือน
ประตู
ไม้บุฝาผนัง
ตู้
Glulam beams
CLT (ไม้ลามิเนตแนวขวาง)
American_tulipwood_small

ต้นวอลนัทอเมริกัน

American_walnut_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นวอลนัทอเมริกันเจริญเติบโตไปทั่วทางซีกตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ในบริเวณป่าไม้เนื้อเเข็งผสม เเละในไร่ โดยเน้นไปทางสหรัฐอเมริกาตอนกลาง เเต่แพร่กระจายจากรัฐเท็กซัสไปจนถึงชายฝั่งทะเลตะวันออก ต้นไม้ชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ไม้เนื้อเเข็งส่วนน้อยที่มีการปลูก และจะเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ ต้นไม้เหล่านี้ค่อนข้างเติบโตเป็นต้นสูงเเละตรง พร้อมทั้งมีการเเตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่มต่ำ

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเติบโตของไม้วอลนัทในสหรัฐอเมริกา คือ 126.7 ล้าน ม3 ซึ่งคิดเป็น 1.0% ของปริมาณการเติบโตของไม้เนื้อเเข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ต้นวอลนัทอเมริกันกำลังเติบโตขึ้นเป็น 4.6 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่ปริมาณการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 1.6 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 3.0 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี ปริมาณการเติบโตของต้นวอลนัทในสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นในทุกรัฐที่ส่งออกไม้วอลนัท ยกเว้นรัฐมิชิแกน

วัสดุที่มีอยู่

ไม้วอลนัทจากสหรัฐอเมริกา หาได้ง่าย โดยมาในรูปแบบของไม้เลื่อยแปรรูปและแผ่นไม้อัด ไม้แปรรูปชนิดนี้จำหน่ายโดยทั่วไปในรูปแบบที่ยังไม่ผ่านการอบไอน้ำ และยังไม่เลือกสี ผู้ผลิตเฉพาะทางอาจจะเสนอไม้วอลนัทที่อบไอน้ำ เพื่อทำให้กระพี้มีสีเข้มขึ้น และเพื่อลดความเเตกต่างของสีระหว่างแก่นไม้กับกระพี้ ไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้น ทั่วโลกต้องการซื้อไม้สายพันธุ์นี้อย่างมาก เกณฑ์การให้เกรดของ NHLA ได้มีการปรับเปลี่ยนสำหรับไม้วอลนัท โดยยอมให้ข้อจำกัดน้อยลง การตัดไม้น้อยลงกว่าเดิม เเละให้กระพี้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัด แนะนำว่าควรปรึกษากับซัพพลายเออร์

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

 • กระพี้ของไม้วอลนัทมีสีขาวครีม เเต่เเก่นไม้มีสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลดาร์กช็อกโกเเลต จึงทำให้ความเเตกต่างของสีค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจน ในบางครั้งที่ริ้วลายของแก่นไม้มีสีเข้ม จนถึงอมม่วง โดยทั่วไปไม้ของต้นวอลนัทมีลายเนื้อไม้ตรงเป็นเเนวยาว แม้ว่าในบางครั้งลายเนื้อไม้จะเป็นลายคลื่นหรือลายหยัก ซึ่งทำให้ลายเนื้อไม้มีลักษณะเฉพาะและมีรูปทรงที่น่าสนใจ จึงเป็นที่ต้องการของสถาปนิก
 • ไม้วอลนัทอเมริกันค่อนข้างเเตกต่างกับไม้วอลนัทยุโรปซึ่งสีของไม้วอลนัทอเมริกันค่อนข้างที่จะอ่อนกว่า

คุณสมบัติเชิงกลไก

ไม้วอลนัทเป็นไม้เนื้อเเข็ง ทนทาน และมีความหนาเเน่นปานกลาง ไม้ชนิดนี้ดัดได้ปานกลาง ทนทานต่อเเรงกระเเทก และเป็นไม้ที่มีความเเข็งต่ำ ไม้ชนิดนี้จัดให้อยู่ในหมวดหมู่ไม้ที่ดัดด้วยไอน้ำได้ดี

 • 0.55

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  609 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  10.20%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  100.677 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  11,584 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  52.264 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  4,492 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
American_walnut_oiled
Un-oiled
American_walnut_unoiled

สมรรถนะ

 • ไม้วอลนัทอเมริกันสามารถใช้งานง่ายด้วยมือและเครื่องมือกล ไม้ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ง่ายต่อการออกแบบ การดัด และการหล่อ ไม้ชนิดนี้มีคุณสมบัติง่ายต่อการตอก และการติดกาว และสามารถย้อมสีเเละขัดให้เป็นเงาได้ ทำให้เมื่องานเสร็จจึงออกมาดูดี ไม้ชนิดนี้เเห้งยากเเละเมื่อแห้งเเล้วมีความสามารถในการคงขนาดได้ดี
 • ไม้ชนิดนี้เป็นแก่นไม้ที่มีอัตราการผุพังได้ยาก และเป็นหนึ่งในไม้ที่มีความทนทานที่สุดของไม้เนื้อเเข็งในสหรัฐอเมริกา (ทนต่อการผุพัง) 

การใช้งานหลัก

ไม้วอลนัทได้รับการพิจารณาให้เป็นสายพันธุ์ไม้ที่ดีที่สุดสำหรับนำไปใช้ทำเครื่องเรือนราคาเเพง รวมถึงตู้ ประตูเเละงานไม้กรอบประตูหน้าต่างภายใน ไม้ชนิดนี้ใช้สำหรับการทำพื้นและติดผนัง เเละใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งตรงข้ามกับไม้เนื้อเเข็งชนิดอื่น ๆ

วัสดุทำพื้นห้อง
เครื่องเรือน
ประตู
ไม้บุฝาผนัง
ตู้
American_walnut_small

ต้นวิลโลว์

American_Willow_big

การกระจายตัวในป่า

ต้นเเบล็กวิลโลว์อเมริกันเจริญเติบโตตามธรรมชาติในตอนกลางเเละตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่เติบโตตามเเนวแม่น้ำมิสซิสซิปปี และข้าง ๆ ทะเลสาบ ต้นวิโลว์ที่ดีที่สุดสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นสูงเเละตรงยาว เเต่มีเส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างเล็ก และอาจจะมีหลายลำต้น

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA เเสดงให้เห็นว่าปริมาณการเจริญเติบโตของไม้วิลโลว์ในสหรัฐอเมริกา คือ 56.7 ล้าน ม3 ซึ่งคิดเป็น 0.4% ของปริมาณการเจริญเติบโตของไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ต้นวิลโลวว์อเมริกันกำลังเจริญเติบโตขึ้นถึง 1.15 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่ปริมาณการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 0.31 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังการเก็บเกี่ยว) จะเพิ่มขึ้น 0.84 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี ปริมาณการเจริญเติบโตของต้นวิลโลว์ส่วนมากมีในรัฐที่มีต้นไม้สายพันธุ์นี้เจริญเติบโต

วัสดุที่มีอยู่

ไม้วิลโลว์สามารถใช้งานได้เฉพาะภูมิภาคนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา เเละมีปริมาณที่จำกัดของไม้เลื่อยแปรรูปในเกรดส่งออก ไม้ชนิดนี้โดยพื้นฐานมีปริมาณการผลิตที่น้อย (4/4") จึงทำให้การใช้งานของไม้อื่น ๆ อาจจะจำกัดมากขึ้น แผ่นไม้อัดก็อาจจะหาได้จากซัพพลายเออร์เฉพาะทาง

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

ไม้ของต้นวิลโลว์มีความสวยงามเเละพื้นผิวละเอียด ลายเนื้อไม้อาจจะตรงหรือเชื่อมต่อกัน เเละลายเนื้อไม้ดังกล่าวอาจจะเเสดงให้เห็นถึงรูปทรงที่น่าดึงดูด ความเเคบของกระพี้เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของพื้นที่ที่เจริญเติบโต เเละกระพี้มีสีอ่อนจนถึงสีน้ำตาลครีม เเต่อาจจะเกือบเป็นสีขาวเลยก็ว่าได้ สีของแก่นไม้ชนิดนี้มีความเเตกต่างชัดเจน จากสีแดงอ่อนเกือบน้ำตาลจนกลายเป็นสีเทาน้ำตาล เเละมีสีค่อนข้างเข้ม จุดด่างเเละลายหมุนของลายเนื้อไม้ชนิดนี้เป็นลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติ เเละความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวไม่ได้ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง

คุณสมบัติเชิงกลไก

ไม้ของต้นวิลโลว์เป็นไม้น้ำหนักเบาเเละนุ่ม ไม้ชนิดนี้อ่อนต่อการดัด การอัด ทนเเรงกระเเทก มีความเเข็งเเรง เเละจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ไม้ที่ดัดด้วยไอน้ำได้ต่ำ

 • 0.39

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  417 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  11.50%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  53.800 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  6,960 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  28.300 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  N/A

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
American_Willow_oiled
Un-oiled
American_Willow_unoiled

สมรรถนะ

 • ต้นวิลโลว์สามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรและเครื่องมือได้เป็นอย่างดีแต่ที่ต้องระวังคือ ต้องหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นผิวที่เป็นฝอย ๆ เมื่อลายเนื้อไม้เชื่อมต่อกัน ต้นวิลโลวว์สามารถตอกตะปู และขันสกรูได้อย่างง่ายดาย และมีคุณสมบัติเป็นเชื่อมกับกาวได้ดีเยียม สามารถขัด และทำให้เงาเพื่อให้ได้ผิวที่เรียบเงางาม ต้นวิลโลว์จะแห้งง่ายพร้อมกับมีการสึกกร่อนที่น้อย ถึงแม้ว่าจะไวต่อถุงทำความชื้นก็ตาม ต้นวิลโลว์จะหดเมื่อไม้แห้ง แต่จะมีความสามารถในการคงขนาดได้ดีในขณะที่แห้ง
 • เนื้อไม้เป็นไม้ของแก่นไม้ซึ่งง่ายต่อการผุพัง และจะทนเมื่อมีการดูแลรักษาด้วยการรักษาเนื้อไม้ ในส่วนของกระพี้นั้น ของเหลวสามารถซึมผ่านได้ 

การใช้งานหลัก

ต้นวิลโลว์ดำนำไปใช้สำหรับงานเครื่องเรือน งานไม้กรอบประตูหน้าต่าง และการหล่อภายใน สามารถใช้ย้อมให้เป็นสีอ่อนแทนไม้วอลนัทได้ 

การหล่อ
เครื่องเรือน
ตู้
American_Willow_small

ต้นบีชอเมริกัน

American_Beech_big.jpg

การกระจายตัวในป่า

ต้นบีชอเมริกันขึ้นอย่างกว้างขวางตลอดแถบตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในบริเวณป่าผสมไม้เนื้อแข็ง ถึงแม้ว่าจะกระจุกอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของรัฐทางตะวันออก ต้นบีชอเมริกันนั้นแตกต่างจากต้นบีชยุโรป เนื่องจากต้นจะเตี้ยกว่าและโดยทั่วไปลำต้นจะไม่ค่อยตรงและบ่อยครั้งที่มีหลายลำต้นในต้นเดียว

การเติบโตของป่า

ข้อมูลการวิเคราะห์และสำรวจทรัพยากรป่าไม้ (FIA) แสดงให้ว่าต้นบีชเจริญเติบโต 348 ล้าน ม3 หรือ 2.6% ของจำนวนการเจริญเติบโตของไม้เนื้อแข็งในสหรัฐอเมริกา ต้นบีชในสหรัฐอเมริกา มีการเจริญเติบโต 4.5 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่การเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 3.8 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 0.7 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี

วัสดุที่มีอยู่

ต้นบีชจากสหรัฐอเมริกามีจำนวนจำกัด เช่น ไม้เลื่อยแปรรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกรดที่สูงและขนาดที่หนา นี่คือเหตุผลบางส่วนจากความจริงที่ว่ากลุ่มส่วนใหญ่ของไม้แผ่นแปรรูปสายพันธุ์ผสมไม่รวมต้นบีชในการผลิตสำหรับการอบแห้ง ยิ่งกว่านี้ ต้นบีชซึ่งค่อนข้างยากที่จะแห้งยังต้องการตารางการเผาที่เฉพาะและไม่สามารถผสมกับสายพันธุ์อื่นได้ง่าย ๆ ด้วยเหตุผลนี้ สภาพพร้อมใช้งานส่วนใหญ่มาจากผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญที่สามารถจัดหาไม้บีชที่ทำการ อบไอน้ำแล้วได้ ไม้แปรรูปที่ขายโดยปกติจะไม่เลือกสีและส่วนใหญ่มีข้อกำหนดที่หนากว่า ไม้บีชแบบแผ่นไม้อัดนั้นหาได้ยาก

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

บีชอเมริกันค่อนข้างมีสีที่เข้มกว่าและเหนียวแน่นน้อยกว่าบีชยุโรป กระพี้มีสีเกือบจะขาวปนแดงจาง ๆ และแก่นไม้มีสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลอมแดง เนื้อไม้ของต้นบีชโดยทั่วไปมักจะเป็นสเ้นตรงและมีลายเนื้อไม้ที่ละเอียดพื้นผิวสม่ำเสมอ มีการดัดงอระดับกลางและความทนทานต่อแรงกด แต่มีความแข็งและความต้านทานแรงกระแทกต่ำ ไม้อาจแสดงให้เห็นริ้วลายแร่สีน้ำตาลในแก่นไม้ ซึ่งตามกฎการให้เกรดของ NHLA ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง 

คุณสมบัติเชิงกลไก

ต้นบีชหนัก แข็ง และทนทานพอสมควร มีความต้านทานแรงกระแทกสูงและเหมาะมากสำหรับการดัดด้วยไอน้ำ 

 • 0.64

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  721 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  13.00%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  102.736 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  11,859 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  50.334 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  5,782 N

  ความแข็ง

สมรรถนะ

 • ต้นบีชอเมริกันเหมาะสมกับเครื่องมือช่างชนิดใช้ด้วยมือและเครื่องจักร มีคุณสมบัติในการเจาะและติดกาวได้ดีและสามารถย้อมสีและขัดเงาได้ เนื้อไม้แห้งเร็วและง่ายต่อการบิดงอ การแยก และต้องมีการตรวจสอบพื้นผิวเมื่อแห้ง มีแนวโน้มที่จะหดตัวมากเมื่อทำให้แห้งและจะย้ายไปในปัจจัยแวดล้อมที่ชื้น
 • ไม้ไม่ทนต่อการผุพังของแก่นไม้แต่สามารถซึมผ่านได้เพื่อทำการรักษาเนื้อไม้ 

การใช้งานหลัก

ต้นบีชถือว่าเหมาะสมกับคุณสมบัติความแข็งและความทนทานซึ่งอาจเป็นสิ่งที่จำเป็น  โดยใช้ในเครื่องเรือน ประตู พื้นห้อง และบุฝาผนัง โดยมีการใช้งานเฉพาะทางซึ่งร่วมถึงเครื่องมือและแปรงที่ง่ายต่อการเปลี่ยน ไม่มีกลิ่นหรือรสชาติซึ่งเหมาะสำหรับเป็นภาชนะบรรจุอาหาร 

เครื่องมือต่าง ๆ
วัสดุทำพื้นห้อง
เครื่องเรือน
ประตู
ไม้บุฝาผนัง
การแปรรูป
American_Beech_small.jpg

ต้นเบิร์ชอเมริกันสีเหลือง

American_yellow_birch

คำอธิบายตำแหน่ง

ต้นเบิร์ชอเมริกันสีเหลืองเป็นหนึ่งในกลุ่มสายพันธุ์ขนาดใหญ่และเป็นสายพันธุ์เชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดของกลุ่ม เจริญเติบโตด้วยการกระจายอย่างกว้างขวาง ชอบอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศเย็นและปริมาณน้ำฝนสูง

การกระจายตัวในป่า

โดยทั่วไปแล้วต้นเบิร์ชอเมริกันสีเหลืองจะไม่ใหญ่มากนักในสายพันธุ์พืชบุกเบิกที่สามารถเจริญเติบโตได้เร็วโดยสายพันธุ์สูงสุด เช่น ต้นเมเปิล ถึงแม้ว่าต้นไม้ที่ใหญ่กว่าไม่สามารถเจริญเติบโตได้บ่อยนัก แต่ต้นเบิร์ชสีเหลืองเป็นพืชพรรณในสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นในทางตอนเหนือที่มีขนาดกลางและมีเส้นผ่านศูนย์กลางปานกลางอย่างแน่นอน ไม่ควรสับสนกับต้นเบิร์ชสีเหลืองและต้นไวท์เบิร์ชซึ่งพื้นผิวจะนุ่มกว่าและสีอ่อนกว่าด้วยจุดสีน้ำตาลกระจัดกระจาย  

การเติบโตของป่า

 • ข้อมูลการวิเคราะห์และสำรวจทรัพยากรป่าไม้ (FIA) แสดงให้เห็นว่า ต้นเบิร์ชสีเหลืองมีการเจริญเติบโตอยู่ที่ 207 ล้าน ม3 หรือ 1.5% ของการเจริญเติบโตทั้งหมดของไม้เนื้อแข็งในสหรัฐอเมริกา ต้นเบิร์ชอเมริกันสีเหลืองมีการเจริญเติบโตอยู่ที่ 2.62 ล้าน 
 • ม3/ต่อปี ขณะที่การเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 1.85 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 0.76 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี ต้นเบิร์ชอเมริกันสีเหลืองมีการเจริญเติบโตที่เกินกว่าการเก็บเกี่ยวในรัฐที่ผลิตส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย รัฐเมน รัฐนิวแฮมป์เชียร์ รัฐนิวยอร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย และรัฐเวอร์มอนต์

วัสดุที่มีอยู่

ต้นเบิร์ชจากสหรัฐอเมริกามีจำหน่ายในจำนวนจำกัดในรูปแบบไม้เลื่อยแปรรูปไม่เลือกสี แต่ยังมีข้อจำกัดด้านขนาดและเกรดหากมีการเจาะจงเป็นพิเศษถึงแก่นไม้สีแดงหรือกระพี้สีขาว เมื่อมีการเลือกสี เกรดของ FAS จะอนุญาตให้มีความกว้างขั้นต่ำ 5 นิ้ว อ้างอิงจากข้อกำหนดการเรียงลำดับสีของเกณฑ์การให้เกรดของ NHLA ต้นเบิร์ชส่วนใหญ่มีขนาดบางประมาณ 4/4" (25.4 มม) และ 5/4" (32 มม) แผ่นไม้อัดก็อาจจะหาได้จากซัพพลายเออร์เฉพาะทาง

คำอธิบายเกี่ยวกับไม้

เนื้อไม้ของต้นเบิร์ชสีเหลืองมีความต่างที่ชัดเจนกับกระพี้ซึ่งมีสีขาวและแก่นไม้ที่มีสีแดงอมน้ำตาลอ่อน ลายเนื้อไม้โดยทั่วไปมักจะตรงและมีพื้นผิวละเอียดแบบเดียวกัน

คุณสมบัติเชิงกลไก

ต้นเบิร์ชนั้นหนัก แข็ง และทนทาน มีคุณภาพการดัดงอระดับดีเยี่ยมและทนทานต่อแรงกดและแรงกระแทกได้ดี

 • 0.62

  ความถ่วงจำเพาะ (12% M.C)

  689 kg/m3

  น้ำหนักเฉลี่ย (12% M.C)

  13.40%

  ปริมาณการหดตัวเฉลี่ย (เขียว ถึง 6% M.C)

  114.457 MPa

  โมดูลัสของการแตกออก

  13,859 MPa

  โมดูลัสของความยืดหยุ่น

  56.332 MPa

  แรงอัด (ขนานกับลายเนื้อไม้)

  5,604 N

  ความแข็ง

ที่มีน้ำมัน/ไม่มีน้ำมันปรากฏ

Oiled
Birch_yellow_oiled
Un-oiled
Birch_yellow_unoiled

สมรรถนะ

 • งานไม้ของต้นเบิร์ชนั้นค่อนข้างง่ายและเข้ากันได้ดีกับการเอาใจใส่ รวมถึงการเปลี่ยน การย้อมสี และการขัดเงานั้นดีมาก ๆ ได้รับคำแนะนำว่า ไม้ชนิดนี้ควรตอกและหมุนเกลียวได้อย่างน่าพอใจในบริเวณที่เจาะก่อนที่จะใส่ตะปู ซึ่งไม้ชนิดนี้จะแห้งอย่างช้า ๆ และอาจเกิดการสึกกร่อนเล็กน้อย แต่จะมีการหดตัวสูงในระดับปานกลาง จึงอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในสมรรถนะได้ 
 • เนื้อไม้ไม่ทนต่อการผุพังของแก่นไม้แต่ทนต่อการรักษาเนื้อไม้ได้พอสมควร และในส่วนของกระพี้นั้น ของเหลวสามารถซึมผ่านได้ 

การใช้งานหลัก

ต้นเบิร์ชอเมริกันสีเหลืองเติบโตอย่างยั่งยืนในป่าธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้นไม้ชนิดนี้ใช้สำหรับเป็นเเครื่องเรือนและงานไม้กรอบประตูหน้าต่าง อย่างเช่น ประตู วัสดุบุผนังภายในและตู้ในห้องครัว 

เครื่องเรือน
ไม้บุฝาผนัง
ตู้
Birch_yellow_small.jpg