FAS

Klasa jakości FAS, której nazwa pochodzi od uprzednio obowiązującej klasy „First And Seconds" („pierwsza i druga”), obejmuje długie elementy wolne od wad, idealne do produkcji mebli wysokiej jakości, elementów stolarskich (do wnętrz) i profili oraz listew. Minimalne wymiary deski: szerokość – 6" i szersze, długość – 8' i dłuższe. Tarcica tej klasy zapewnia wydajność w przedziale od 83 13% (10/12) do 100% elementów wolnych od wad dla całej powierzchni deski. Minimalne wymiary uzyskiwanych elementów: szerokość – 3” i długość – 7’ lub szerokość – 4” i długość – 5’. Liczba uzyskanych elementów jest uzależniona od wymiarów deski; większość desek umożliwia pozyskanie jednego lub dwóch elementów. Minimalne szerokości i długości będą zróżnicowane zależnie od gatunku drewna, jak również od stanu tarcicy (świeża lub suszona w piecu suszarniczym).

Obie strony deski muszą spełniać minimalne wymagania jakości FAS.

FAS

Uwaga: Minimalna wydajność 83 1/3% długich elementów wolnych od wad, po gorszej stronie deski.

FASbis

FAS-One-Face (FAS 1F), FAS jednostronna

W praktyce tarcica tej klasy zawiera domieszkę materiału klasy FAS. Lepsza strona deski musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe klasy FAS; gorsza strona musi spełniać wszystkie wymagania klasy Number 1 Common; nabywca otrzymuje zatem materiał o minimalnej klasie jakości FAS spełnionej dla jednej strony deski. Nie obowiązuje standardowy procentowy udział materiału klasy FAS-One-Face dla pojedynczych dostaw; jest to uzależnione od dostawcy. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ilości materiału objętego pojedynczą dostawą należy skontaktować się z dostawcą.

Selects

Tarcica tej klasy jest zbliżona pod względem jakości do tarcicy klasy FAS 1F; różnice wiążą się z minimalną wymaganą długością desek. W wypadku klasy Selects dopuszcza się deski o szerokości 4" i szersze oraz o długości 6' i dłuższe. Materiał klasy Selects pochodzi w większości z północnych rejonów Stanów Zjednoczonych i często zawiera domieszkę materiału klasy FAS – dostawy eksportowe materiału wyższych klas powszechnie określa się jako dostawy klasy FAS. Zwyczajowa praktyka przedsiębiorców amerykańskich wiąże się z wysyłką materiału wyższych klas z domieszką drewna innej klasy. Bliska współpraca z dostawcą zapewnia nabywcy pewność otrzymania tarcicy właściwego sortymentu. Niezależnie od tego, czy materiał klasy FAS zawiera domieszkę drewna F1F (Face i lepsze) czy Selects (Select i lepsze), jedna strona każdej deski objętej dostawą musi spełniać wymagania klasy FAS.

Number 1 Common (No. 1C)

W Stanach Zjednoczonych tarcicę klasy Number 1 Common często nazywa się tarcicą klasy szafek kuchennych (cabinet – szafka kuchenna), ponieważ ze względu na rozmiary materiał ten doskonale nadaje się do produkcji frontów (drzwiczek) szafek kuchennych o wymiarach uznawanych za standardowe na całym rynku amerykańskim. Z tych samych względów tarcicę klasy Number 1 Common stosuje się w produkcji elementów meblarskich. Ten sortyment obejmuje deski o minimalnej szerokości 3" i minimalnej długości 4', przy wydajności w przedziale od 6623% (812) do minimalnej wymaganej dla materiału klasy FAS (8313%) (wyłączając ją). Minimalne dopuszczalne wymiary uzyskiwanych elementów: 3" na 3' i 4" na 2'. Liczba uzyskanych elementów jest uzależniona od wymiarów deski.

Obie strony deski muszą spełniać minimalne wymagania dla klasy Number 1 Common.

n1common

Uwaga: Jeżeli lepsza strona deski spełnia wymogi określone dla klasy FAS, a gorsza strona deski spełnia wymogi klasy Numer 1 Common, klasę tę można zaliczyć do F1F lub Selects.

n1commonbis
 

Number 2A Common (No. 2AC)

Tarcicę klasy Number 2A Common często określa się mianem drewna klasy ekonomicznej ze względu na jej cenę i możliwość wykorzystania w produkcji bardzo wielu elementów meblarskich. Jest to również materiał pierwszego wyboru dla amerykańskich producentów podłóg. Ten sortyment obejmuje deski o minimalnej szerokości 3" i minimalnej długości 4', przy wydajności w przedziale od 50% (612) do minimalnej wymaganej dla materiału Number 1 Common (6623%) (wyłączając ją). Minimalne dopuszczalne wymiary uzyskiwanych elementów: 3" na 2'. Liczba uzyskanych elementów jest uzależniona od wymiarów deski. O ile gorsza strona deski spełnia minimalne wymagania dla klasy Number 2A Common, klasa lepszej strony nie ma znaczenia.

n2common

Uwaga: Jeżeli lepsza strona deski spełnia wymagania określone dla FAS, a gorsza strona spełnia wymagania określone dla Numer 1 Common, klasę tę można zaliczyć do F1F lub Selects.

n2commonbis

Uwaga: Jeżeli lepsza strona deski spełnia wymagania określone dla FAS, a gorsza strona spełnia wymagania określone dla Numer 1 Common, klasę tę można zaliczyć do F1F lub Selects.

Number 2B Common (No. 2BC)

Wymagania dla tarcicy Number 2B Common są tożsame z wymaganiami dla materiału Number 2A Common; jedynym wyjątkiem jest założenie, że jakość wszystkich uzyskanych elementów ma być dopuszczalna (sound).Sortyment Number 2 Common jest połączeniem klas Number 2A Common i Number 2B Common – dla żadnej dostawy nie wymaga się procentowego udziału którejkolwiek klasy materiału.Wymienione sortymenty tarcicy stanowią zbiór ramowych warunków dla obrotu wszystkimi gatunkami amerykańskiego drewna liściastego. Należy podkreślić, że dopuszcza się, a nawet zaleca, zawieranie transakcji przez nabywcę i sprzedającego z uwzględnieniem wyjątków od przedstawionych reguł. Aby zapoznać się z pełnym opisem klas (sortymentów) tarcicy według zasad NHLA – patrz „Zasady wymiarowania i kontroli jakości tarcicy liściastej i z cyprysa” (Rules for the Measurement and Inspection of Hardwoods and Cypress).