FAS ve FAS Tek Yüz (Özel seçimler)

Orijinal olarak "Birinci ve İkinci" sınıflardan elde edilen FAS sınıfı, kullanıcıya yüksek kalite mobilya, iç doğramacılık ve masif ahşap kalıplar için en uygun olan uzun ve net kesimleri sağlar. Minimum kalas boyutu 6" ve daha geniş, 8' ve daha uzundur. FAS sınıfı tahta yüzeyinin tamamında %83 1/3%'lük (10/12) ile %100 açık ahşap kesim kapasitesi sağlayan bir dizi tahta içerir. Açık kesimler minimum 3 inç genişliğinde, 7 inç uzunluğunda veya 4 inç genişliğinde 5 inç uzunluğunda olmalıdır. İzin verilen bu kesim sayısı, tahtanın boyutuna bağlıdır, çoğu levha bir ile ikiye izin verir. Uzunluğa, türe ve tahtanın yeşil veya fırınlanmış olmasına bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Tahtanın her iki yüzü de FAS için minimum şartı karşılamalıdır. 

FAS

Not: Kalasın düşük kaliteli yüzündeki minimum %831/3’lük temiz ağaç kesimleri.

FASbis

FAS Tek Yüz (FAS 1F)

Bu sınıf neredeyse her zaman FAS ile nakliye edilir. Daha iyi olan yüzün tüm FAS gerekliliklerini karşılıyor olması gerekirken, yetersiz olan yüzün ise 1 Numaralı Ortak sınıfının gerekliliklerini karşılaması, böylelikle müşteriye en az bir FAS kalitesindeki yüz ile temin etmesi gerekir. Bir nakliyede olması gereken FAS-Tek-Yüz yüzdesinin bir standardı yoktur. Bir nakliyedeki miktar şayet endişe konusu ise, lütfen miktar için tedarikçiye danışın.

Özel Seçimler

Bu sınıf de gereken minimum tahta boyutu hariç, FAS 1F ile neredeyse aynıdır. Özel seçimler, 4" ve daha geniş ölçüdeki ve 6' ile daha uzun ölçüdeki tahtaları kapsar. Özel seçim sınıfı, genelde ABD'nin kuzey bölgeleriyle ilişkilendirilir ve FAS sınıfıyla kombinasyonlu olarak nakledilirler. Çoğunlukla, daha üst sınıfların ihracat malı sevkiyatlarına FAS denilir. Amerikan sert ağaçlarına dair alışılageldik iş uygulamaları, bu üst sınıf malları bir kombinasyon içinde sevk etmek üzerinedir. Tedarikçiyle yakınen çalışmak, alıcının umulan kalitenin karşılanacağından emin olmasını sağlar. FAS, F1F (Yüz ve Daha iyisi) ya da Özel seçimler (Özel seçim ve Daha iyi) ile birlikte kullanılsın ya da kullanılmasın, sevkiyattaki her bir tahtanın minimum bir yüzü FAS gerekliliklerine uymak zorundadır.

1 Numara Orta (No. 1C)

1 Numara Orta sınıf, ABD'deki standart ebatlarda olan mutfak dolap kapaklarına uygulanabilirliğinden dolayı genelde Dolap sınıfı olarak anılmaktadır. 1 Numara Orta sınıf da aynı sebepten ötürü mobilya parçalarının üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. 1 Numara Orta sınıflar en az 3" genişliğinde ve 4' uzunluğunda olan tahtaları içermenin yanı sıra, %66 2/3 (8/12)'den, FAS (%83 1/3) için asgari gereklilik olan minimum seviyeye değişen temiz yüz kesim ürünleri içermektedir. En küçük temiz kesimler 3"e 3' ve 4"e 2' ölçülerini içermelidir. Bu temiz kesimlerin sayısı, tahtanın boyutuna göre belirlenmektedir.

Tahtanın her iki yüzü de 1 Numaralı Orta kalite sınıfının asgari gerekliliklerini karşılamalıdır. 

n1common

Not: Eğer kalasın iyi olan yüzü FAS koşullarına uygunsa ve düşük kaliteli olan yüzü No. 1 Yaygın sınıfın koşullarına uygunsa, kalasın sınıfı F1F veya Seçkin sınıf olabilir.

n1commonbis
 

Numara 2A Orta (No. 2AC)

2A Numaralı Orta kaliteli sınıf, fiyatından ve geniş yelpazedeki mobilya parçalarına uygunluğundan dolayı çoğu zaman Ekonomi sınıfı olarak anılır. Aynı zamanda, ABD sertağaç zemin kaplama endüstrisi için de tercih edilen sınıf olma özelliğini taşımaktadır. 2A Numaralı Orta sınıf, en az 3" genişliğinde ve 4' uzunluğunda,%50 (6/12)'den, 1 Numara Orta Sınıf (%66 2/3) asgari gerekliliklerine sahip tahtaları içerir. Kabul edilebilecek en küçük temiz kesim değeri 3"e 2'dir ve bu kesimlerin sayısı tahtanın boyutuna göre değişir. Eğer en kötü kalite yüz Numara 2A Orta sınıfın minimum gereklilikleri karşılıyorsa, daha iyi kalitede olan yüzün sınıfı pek bir önem arz etmez. 

n2common

Note: If the better face meets the requirements for FAS and the poor face meets the requirements for Number 1 Common, the grade has the potential of being a F1F or Selects.

n2commonbis

Not: Eğer kalasın iyi olan yüzü FAS koşullarına uygunsa ve düşük kaliteli olan yüzü No. 1 Yaygın sınıfın koşullarına uygunsa, kalasın sınıfı F1F veya Seçkin sınıf olabilir.

Numara 2B Orta (No.2BC)

Numara 2B Orta, Numara tüm gerekli kesimlerin Sağlam olması dışında, 2A ile aynı gerekliliklere sahiptir. 2 Numara Orta sınıf, Numara 2A Orta sınıf ile Numara 2B orta sınıf kalitelerin bir kombinasyonudur, her iki sınıflandırmanın yüzdesine de herhangi bir sevkiyatta gerek duyulmaz.

Bu standart, Amerikan sertağaçların ticaretinin yapıldığı kural çerçevesinden gelmektedir. Alıcı ve satıcı arasında, bu kurallara yapılacak herhangi bir istisnanın geçerli ve hatta teşvik edildiğini akılda bulundurmak önemlidir. NHLA sınıf kurallarının tam bir açıklaması için, NHLA'nın "Sertağaç ve Servi Ölçümü ve Denetimi Kuralları'na" danışınız.