Gỗ mại châu

Gỗ mại châu và hồ đào Hoa Kỳ là những loại cây khác nhau thuộc một nhóm rất đa dạng, nhưng dưới dạng hình tròn (khúc gỗ) chúng hầu như không thể phân biệt được với nhau và do đó thường được gia công bởi các nhà máy cưa và bán lẫn với nhau.

Tên Latinh

Carya spp

Tên Thường Gọi Khác

Thường được gọi là gỗ hồ đào ở Miền Nam.

American_hickory_big

Gỗ mại châu là một nhóm cây gỗ quan trọng và cây mọc tự nhiên trên khắp Miền Đông Hoa Kỳ, từ Bắc đến Nam. Chúng được chia thành hai nhóm; các cây gỗ mại châu thực sự có ý nghĩa quan trọng hơn và các cây gỗ mại châu cho ra hạt hồ đào, nhóm sau là cây mang trái quan trọng. Các cây có kích thước khác nhau đáng kể.  

NĂNG SUẤT RỪNG

Dữ liệu FIA cho thấy số lượng cây gỗ mại châu Hoa Kỳ là 742,3 triệu m³, chiếm 4,7% trong tổng số cây gỗ cứng Hoa Kỳ. Số lượng trồng gỗ mại châu là 14,6 triệu m³/năm trong khi số lượng khai thác là 5,9 triệu m³ mỗi năm. Khối lượng ròng (sau khi khai thác) tăng 8,6 triệu m³ mỗi năm. Mức tăng trưởng của gỗ mại châu Hoa Kỳ vượt quá mức khai thác ở tất cả các tiểu bang chủ yếu trồng loại cây này, ngoại trừ Louisiana.

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina