• WorkshopOfDreams_MARTA-BENNEDETTA-1_carousel.jpg
    • FAMILY OF TABLES

      The Workshop of Dreams là sản phẩm kết hợp của bốn kiến trúc sư và nhà thiết kế thú vị nhất của Tây Ban Nha. Họ đưa vào trong tác phẩm của mình tài năng truyền cảm hứng từ các lĩnh vực văn hóa đa dạng. Martha Thorne và Benedetta Tagliabue đã cùng nhau tạo ra tác phẩm Family of Tables, sử dụng gỗ bạch đàn Hoa Kỳ và các loại gỗ cứng khác của Hoa Kỳ.

Gỗ bạch đàn Hoa Kỳ

Gỗ bạch đàn Hoa Kỳ là một nhóm gỗ cứng quan trọng và đa dạng, thường được định giá thấp và phát triển bền vững trên khắp vùng phương Đông và đặc biệt là Đông Nam Hoa Kỳ. Không nên nhầm lẫn với gỗ bạch đàn Úc (Eucalypt).

Tên Latinh

Liquidambar styraciflua

Tên Thường Gọi Khác

gỗ bạch đàn đỏ, gỗ gôm

gum_sap_big

Cây gỗ bạch đàn Hoa Kỳ rất lớn, có thân thẳng mọc rộng khắp khu vực Đông Nam Hoa Kỳ.  Có một vài cây gỗ bạch đàn khác, mang tính phi thương mại, cũng phát triển trên khắp Hoa Kỳ. 

NĂNG SUẤT RỪNG

Dữ liệu FIA cho thấy số lượng cây gỗ bạch đàn Hoa Kỳ là 714.6 triệu m³, chiếm 4,9% trong tổng số cây gỗ cứng Hoa Kỳ. Số lượng trồng gỗ bạch đàn Hoa Kỳ là 22,9 triệu m³/năm trong khi số lượng khai thác là 11,7 triệu 
m³ mỗi năm. Khối lượng ròng (sau khi khai thác) tăng 11,2 triệu m³ mỗi năm. Mức tăng trưởng gỗ bạch đàn Hoa Kỳ vượt quá hoặc cân bằng với mức khai thác ở tất cả các tiểu bang chính trồng gỗ đoạn

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island