• Forest-and-sawmill-007_carousel.jpg
  • Environmental Impact

Çevresel Etki

Çevresel konular yalnızca bilimsel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) temelli bir yaklaşımla materyal spesifikasyonuna ve yeşil bina tasarımına etkili bir şekilde entegre edilmiştir. LCA, çevresel etkilerin belirlenebilmesi için bir ürünle ilişkili olarak, ürünün tüm ömrü boyunca malzeme, enerji ve atık akışlarının tüm girdileri ve çıktıları ile ilgili niceliksel verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini içerir. LCA, tüm materyal sektörlere evrensel olarak uygulanabilir, böylece objektif, bilim temelli karşılaştırmalar gerçek çevresel etkileri göz önünde bulundurularak yapılabilir. LCA ayrıca, endüstrinin bu çevresel etkileri azaltmanın en etkili yollarını belirlemesine izin veren ve bir etkinin azaltılmasına yönelik çabaların başka yerlerde çevresel bozulmayla sonuçlanmamasını sağlayan bir araç sunar.

AHEC, 2010 yılından bu yana, sürdürülebilirlik danışmanlığı thinkstep (eski PE Uluslararası) ile birlikte, Amerikan sertağacının yaşam döngüsü çevresel etkileri hakkında uluslararası karbon ayak izi ve LCA standartlarına uygun olarak derlenebilir ve erişilebilir veri hazırlamak için çalışmaktadır. Araştırmanın ilk aşaması, fırında kurutulmuş kabaca biçilmiş Amerikan sertağaç kerestesinin LCA'sı ile ilgili ISO'ya uygun bir raporunun yayınlanmasını içeriyordu. Bu çalışmanın altını çizen AHEC, artık ABD ahşap kereste ve kaplamalarını dünyanın herhangi bir pazarına sunmanın tam çevresel etkisini modelleyebiliyor.

LCA verileri, ABD ahşap üretiminin % 95'inden fazlasını oluşturan 19 ABD sertağacı türünden herhangi birine ayrıca uyarlanabilmektedir. Bu veriler AHEC üyeleri tarafından her seratağaç ahşabının sevkiyatı ile tedarik edilebilen  Amerikan Sertağaç Ortam Profillerinde (AHEP) raporlanmaktadır. LCA verileri artık düzenli olarak toplanmakta, analiz edilmekte ve AHEC özel projelerinin ve vaka analizlerinin ayrılmaz bir parçası olarak rapor edilmektedir.

Bu projelerden ve deneyimlerden elde edilen veriler, ABD ahşapların çıkarılma noktasından son safhada imha edilişine kadar çevre üzerinde düşük bir etkiye sahip olduğunu teyit etmektedir. Geniş bir yelpazede kullanılan sertağacın çıkarılması ve dönüştürülmesi, diğer tüm malzemelerin çoğundan daha az enerji gerektirir. Thinkstep LCA çalışması, ABD fırında kurutulmuş kereste üretiminde gerekli termal enerjinin en az % 90'ının biyokütleden kaynaklandığını ortaya koymuştur. ABD sertağaçlarındaki karbon, dünyadaki herhangi bir ülkeye teslim edilen noktada depolanan karbon, çıkartma, işlemden geçirme ve sevkiyat ile ilgili karbon emisyonlarını hemen hemen her zaman aşmaktadır.
 
ABD sertağaçları, endüstriyel sistemlerin biyolojik hatlarda yeniden tasarlanmasını ve sürekli kapalı çevrimlerde malzemelerin sürekli olarak yeniden kullanılmasını içeren yeni biyomimikri eğilimine de çok uygundur. Diğer malzemeler ve kimyasallarla karıştırılarak lekelenmelerinden ötürü, ABD sertağaçları bir ürün ömrünün sonunda kolaylıkla tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir. Bertaraf edilmek istenen ABD sertağaç parçaları biyolojik olarak parçalanabilir ve toksik değildir. Ayrıca karbon içermeyen bir enerji kaynağı sağlayarak, güvenli bir şekilde yakılabilirler.

AHEC'in LCA çalışmaları, tasarımcıların ABD ağaçlarını seçmek suretiyle etkileri azaltabilmesine karşın, tüm çevresel faydaları elde etmek için verimli enerji ve malzeme yönetimi ve ürün dayanıklılığı gibi diğer seçimler ve uygulamalara bağlı olduğunu göstermektedir. ABD sertağaç tedarikçileri ve müşterileri, ayrıca ABD ormanından türetilen sertağaç türlerinin ve sınıflarının tümünü en iyi şekilde kullanmak için toplu bir sorumluluğa sahiptir. Meşe ve ceviz gibi birkaç popüler sertağaç türünde en iyi sınıflara çok fazla odaklanmak, kaynağın bir bölümündeki baskıyı artırır ve atıkları teşvik eder.