Compare Species

Select two species for a detailed comparison.

 • Amerikan kızılağacı
 • Amerikan dişbudak ağacı
 • Amerikan kavak ağacı
 • Amerikan ıhlamur ağacı
 • Amerikan kayın ağacı
 • Amerikan huş ağacı
 • Amerikan kiraz
 • Amerikan kavak
 • Amerikan kırmızı karaağaç
 • Çitlembik ağacı
 • Hikori
 • Amerikan sert akçaağaç
 • Amerikan yumuşak akçaağacı
 • Amerikan kızıl meşe
 • Amerikan akmeşe
 • Pekan
 • Amerikan sığlası
 • Amerikan sassafras
 • Amerikan çınar ağacı
 • Amerikan lale ağacı
 • Amerikan kara ceviz ağacı
 • Söğüt
ya da

Amerikan kırmızı meşe

American_red_oak_big

Forest Distribution

Kırmızı meşe ağaçları, başka yerlerde ekili olsa da, sadece doğal olarak ve hemen hemen yalnızca Kuzey Amerika'da yetişir. Doğu ABD'nin çoğu bölgesi boyunca karışık sert ağaç ormanlarında yaygın olarak yetişmektedir. Ağaçlar çok uzun boyludur. Kuzeyden güneye yetişen, tümü kızıl meşe sınıflandırmasına giren bir çok alt türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları dağların yüksek kesimlerinde, diğerleriyse farklı özelliklerle düşük rakımda yetişir. Bu nedenle, kırmızı meşelerde, yetiştikleri bölgelere göre özellikle yavaş gelişen kuzey ve daha hızlı yetişen güney ağaçları arasında, önemli oranda farklılıklar vardır. Kırmızı meşe, hem ev içi kullanım hem de ihracat için oldukça sürdürülebilir bir ağaç olarak görülmekle beraber, akmeşelerden daha fazla olan en büyük tür grubudur.

ORMAN BÜYÜMESİ

FIA verilerine göre, yetişen Amerikan kırmızı meşe ağacı stoğu 2,62 milyar m3'tür, yani yetişen, toplam Amerikan sertağaç stoğunun %18'sine tekabül eder. Amerikan kırmızı meşe ağaçları yıllık 60,6 milyon m3 büyürken, toplam hasat yıllık 31,9 milyon m3'tür. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 28,7 milyon m3 artmaktadır. ABD'de kırmızı meşe büyüme oranı, Texas dışındaki tüm eyaletlerde hasatla dengede kalır veya hasat oranını aşar.

Material Availability

ABD'den gelen kırmızı meşe, çeşitli kalite sınıflarında ve boyutlarda biçilmiş kereste ve kaplama olarak bulunmaktadır. Daha kalın kereste (10/4" & 12/4") uzman tedarikçilerden nispeten az miktarlarda tedarik edilebilir, fakat sert ağaç endüstrisinde 4/4" (25,4 mm) ila 8/4" (52mm) arasındaki boyutlarda yaygın olarak üretilmektedir. Kuzeyde, daha kısa büyüme mevsiminden dolayı,  öz odunu daha az olma eğilimindedir. Ağacın daha hızlı yetiştiği güneyde ise, daha açık lifli ve açık dokuya sahip odun elde edilmektedir. Kırmızı meşe, 'kuzey' ve 'güney' temelinde satılabilir, ancak bu da yetiştiği yere göre farklılıkların aşırı derecede bir basitleştirilmesini yapmak anlamına gelebilir.

Wood Description

 • Genelde, kırmızı meşe diri odunu açık kahverengi, öz odunu ise her zaman olmasa da çoğunlukla pembe ve kırmızımsı kahverengidir. Diri odun ve öz odun arasındaki renk farklılığı oldukça barizdir. Kırmızı meşe odunu genelde düz-lifli ve kaba dokuludur.

   
 • Ahşap, öz ışınlarla şekillendirilir ki bu, tüm gerçek (Quercus) meşelerin bir özelliğidir. Ahşabı gözeneklidir ve başağacından kolayca tanınabilir, dolayısıyla şarap fıçıları için kullanılmaya uygun değildir.

Mechanical Properties

Amerikan kırmızı meşe ağaçları, ağırlıklarıyla alakalı bir dizi iyi genel dayanıklılık özelliklerine sahiptir. Odunu sert ve ağır olmasının yanında, orta derecede eğilme mukavemetine, sıkılığa ve yüksek ezilme direncine sahiptir. Mükemmel buharla eğilme özelliği vardır. Sert olmasının yanında, kuruyken stabildir. Cilayı ve boyayı kolay tutar. Mobilya yapımı ve zemin kaplama için idealdir.

Türlerin mekanik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için tüm yapısal kılavuzu okuyunuz.

 • Quercus Rubra

  0.63

  Specific Gravity (12% M.C.)

  705 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  6.6%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  98.599 MPa

  Modulus of Rupture

  12,549 MPa

  Modulus of Elasticity

  46.610 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  5,738 N

  Hardness
 • Quercus Falcatta

  0.68

  Specific Gravity (12% M.C.)

  753 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  N/A

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  75.156 MPa

  Modulus of Rupture

  10,274 MPa

  Modulus of Elasticity

  41.991 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  4,715 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
oak_red_oiled
Yağsız
oak_red_unoiled

Performance

Kırmızı meşe kerestesinin makineye girme özelliği iyidir. Çivilenme ve vidalanma performansı iyi olmasına rağmen, öncesinde ön delme tavsiye edilir. İyi yapışır ve boyanıp çok iyi bir son hal alana dek cilalanabilir. Gözenekli yapısından dolayı, kırmızı meşe tüm işlemleri kabul eder. Odun, bozulmayı minimize etmek için en iyi yavaşça kurutulur, fakat yüksek oranda çeker ve nemli şartlarda performansında oynamalar olabilir. Odun, öz odunu bozulmasına hafif dayanıklı olarak sınıflandırılmıştır, ancak koruyucu işleme tabi tutulması orta derecede kolaydır. Bu da, kırmızı meşeyi termal olarak modifiye edilmeye elverişli kılar.

Main Uses

Mükemmel çevresel özellikleri ile, Kuzey Amerika'nın doğal ormanlarından sürdürülebilir olarak toplanan bu tür grubu, birçok ihracat pazarında önemli bir role sahiptir. Temel kullanım alanları, mobilya, zemin kaplama, kapılar, mimari doğramalar, kalıplar ve mutfak dolaplarıdır. Aynı zamanda bazı inşaat uygulamalarında kullanılır.

Kalıplar
Döşeme
Mobilya
Kapılar
Dolaplar
American_red_oak_small

Amerikan kızılağacı

alder_red_big

Forest Distribution

Amerikan kızılağaçları, sürdürülebilir yönetim altındayken Kuzey Pasifik'te doğurgan olarak yetişirler. Kızılağacın göreceli olarak daha kısa bir döngüsü vardır ve diğer çoğu sertağaçtan daha kısa sürede hasat edilir. 

Material Availability

 • Kızılağaç, "NHLA Sert ağaç ve Servi Ölçüm ve Denetim Kuralları'nda" yayınlanan NHLA Pasifik Kıyı Şeridi Kızılağaç Kuralları kullanılarak sınıflandırılır. Temel sınıflandırma puanları, Standart NHLA Derecelendirme Kurallarında olduğu üzere kötü olan taraftan ziyade daha iyi kalite yüzün değerlendirilmesini içerir; düğüm budaklar özellik olarak kabul edilir, kusur olarak görülmezler. Birincil sınıflar, standart NHLA derecelendirmelerine benzeyen Üstün Kalite (Özel Seçim ve Daha iyi kalite), Dolap (No. 1 Orta Sınıf Kalite) ve Çerçeve (No. 2 Orta Sınıf Kalite) kalitelerini kapsamaktadır.

   
 • Amerikan kızılağaçları fırında kurutulmuş biçilmiş kereste olarak mevcuttur ve bir dizi kendine özgü sınıflandırma kuralları çerçevesinde satılır, NHLA Kuralları'nda yazılı olmayan sınıflar için, tedarikçiye danışılması önerilmektedir.

   
 • Kereste kabaca biçilmiş ya da planyalanmış şekilde boyut stoğu olarak satılabilmektedir. Vernikli olarak daha sınırlı sayılarda bulunmaktadır.

Wood Description

Kızılağaç yeni kesildiğinde neredeyse beyazdır, fakat havaya maruz kaldığında hemen değişmeye başlar, sarı veya kızıl bir tonlarda daha açık kahve rengine dönüşür. Bitki özüyle, kabuğu arasında gözle görülebilir bir farklılık yoktur, kabuk sadece daha yaşlı veya olgun ağaçlarda oluşur. Kızılağaç odunu oldukça düz dokuya sahip halkalardan oluşur. Düzgün şekillerdeki dokusuyla, özellik olarak kiraz ağacına benzer.

Mechanical Properties

Kızılağacın yoğunluğu orta seviyede olmasına rağmen, oldukça yumuşaktır. Eğrilme mukavemeti, şok dayanıklılığı ve sertliği düşük seviyededir. Kolayca tornaya sokulup, cilalandıktan sonra müthiş bir bitime verniklenebilir.

 • 0.41

  Specific Gravity (12% M.C.)

  449 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  10.10%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  67.571 MPa

  Modulus of Rupture

  9,515 MPa

  Modulus of Elasticity

  40.129 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  2,624 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
alder_red_oiled
Yağsız
alder_red_unoiled

Performance

 • Kızılağacın üstünde makineyle kolaylıkla çalışılabilmesinin yanında, iyi planyalanma, delinme, matkap, oyulma, kaplanma, çivilenme, vidalanma ve yapıştırma özellikleri nedeniyle mobilya ve iç doğrama için oldukça elverişlidir.

   
 • Odun, kabuk çürümesine dayanıklı değildir, fakat koruyucu işlemlere uygundur.

Main Uses

 • Pasifik Kuzeybatısı'ndan olan bu çok yönlü sert ağaç, müthiş çevresel özelliklere sahip olmasının yanı sıra, mobilya, mutfak dolapları ve iç doğramalarda kullanılmaktadır. Kapılar ve panelleme için de kullanılır.

   
 • Kızılağaç, çizgi desenleri ve rengi dolayısıyla kiraz yerine kullanılabilecek bir alternatif olabilir.
Mobilya
Kapılar
Lambri
Dolaplar
american_red_alder_small

Amerikan dişbudak ağacı

American_ash_big

Forest Distribution

Amerikan dişbudak ağaçları, yaygın olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu boyunca uzanan karışık sertağaç ormanlarında, New York'un kuzeyinden Meksika Körfezi'ndeki güney eyaletlerine ve arada kalan her alanda yetişir. Dağların yüksek kesimlerinde, ovalarda düşük rakımlı yerlerde ve kıyı kesimlerde bol çeşitlilikteki özellikler barındırarak yetişirler. Rakım, iklim ve toprak koşulları açısından bu kadar geniş bir bölgeye dağılmış olmalarından dolayı, dişbudak ağaçları özellikle daha yavaş yetiştikleri kuzey bölgesinde ve daha hızlı yetiştikleri güney bölgesinde farklı özellikle göstermektedirler. Bu çeşitliliğe, alt türler de eklenmektedir. Orman haşereleri ve hastalıklar gibi daha uzun vadeli tehditlere rağmen, dişbudak verimli bir sertağaç türüdür.

ORMAN BÜYÜMESİ

Orman Envanteri Analizi (FIA) verilerine göre, yetişen Amerikan dişbudak ağacı stoğu 657 milyon m3'tür, yani toplam yetişen Amerikan sertağaç stoğunun %4,5'idir. Amerikan dişbudak ağacı sayısı her yıl 3,3 milyon m3 artmaktayken, hasat yıllık 6,9 milyon m3 artış göstermektedir. Net hacim (hasattan sonraki), her yıl -3,5 milyon m3 artmaktadır. 2014 envanterine göre, ABD'de yetişen dişbudak miktarı, Emerald Ash Borer (EAB) böceklenmesinin merkezi olan Michigan ve Ohio dışında, başlıca arzın bulunduğu tüm eyaletlerde hasat miktarını aşmaktadır. Yakın gelecekte, Dişbudak ölüm oranları ve yok oluşunun EAB böceklenmesine bağlı olarak bazı eyaletlerde aşırı derecede artması bekleniyor. 

Material Availability

 • ABD'de dişbudak biçilmiş kereste ve ağaç kaplama olarak bir çok kalite sınıfında ve ebatlarda bulunmaktadır. Daha kısa süren büyüme mevsimine bağlı olarak kuzeyde ağacın özünün daha az olma eğilimi varken, ağacın daha hızlı yetiştiği güneydeki ağaçların tanecikleri ve dokusu daha açıktır. Dişbudak ağaçları, renklerine göre satılabilmektedir ve ihraç edilmek üzere yaygın olarak bulunmaktadır. Dişbudak, 2015 yılında dünya çapında hacmen en fazla ihracatı yapılan başlıca 4. Amerikan sertağaç türü konumundaydı.

   
 • Dişbudak kerestesi 4/4 "(1" veya 25.4 mm) ila 8/4 "(2" veya 52 mm) arasındaki çeşitli kalite sınıflarda mevcuttur, ancak sınırlı hacimlerde 10/4 "(2.5" veya 63 mm) ve 12 / 4 "(3 'veya 75mm) boyutlarındaki kerestelere tedarik edilebilmektedir.

Wood Description

 • Dişbudak genelde açık renkli bir ağaç olup, ağacın özü beyazdan sarıya, kabuk kısmıysa açık ile kahve tonları arasında bazen daha açık çizgilerle değişiklik gösterir. Dışı açık renkli beyaz ağaç özüyle, iç kısmı daha koyu hatta kahverengi olan öz odun arasındaki fark belirgindir. Dişbudak odunu genelde düz tanecikli yapısıyla kalın tekdüze bir dokuya sahiptir. Görünüşünde güçlü bir tanecik kontrastı bulunur, daha yumuşak geçen yaz büyümesiyle, sert kış büyüme halkaları arasında fark vardır. Her iki parça da görünüş olarak birbirinden hep farklıdır.

   
 • Bazen 'camkurdu' olarak anılan açık kahverengi parçalar veya mineral izleri, dişbudak ağaçlarında yaygın olarak görülmekte ve doğal bir özellik olarak kabul edilip NHLA Sınıflandırma Kurallarına göre bir kusur olarak görülmemektedir. Odunun bütünlüğünü etkilemezler.

Mechanical Properties

Dişbudak odununun ağırlığına bağlı olarak ortalama dayanıklılık özellikleri gayet iyidir. Mükemmel şok dayanıklılığına sahiptir ki bu da el aletleri veya beyzbol sopası gibi spor ekipmanı kullanımındaki acının bir kısmını absorbe eder. Buharla eğilme özellikleri çok iyidir, bundan dolayı mobilyacılar ve hobi için mükemmel bir tercihdir. Kuruduğunda çok sertleşip stabil bir yapıya bürünen dişbudak, kolay verniklenir ve lekelenir, mobilya ve zemin kaplama için idealdir.

Türlerin mekanik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için tüm yapısal kılavuzu okuyunuz.

 • 0.6

  Specific Gravity (12% M.C.)

  673 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  10.70%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  103.425 MPa

  Modulus of Rupture

  11,977 MPa

  Modulus of Elasticity

  51.092 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  5,871 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
ash_oiled
Yağsız
Ash_unoiled_03.jpg

Performance

Dişbudak kerestesinin iyi işlenme özellikleri olmasının yanı sıra, çivilenme, vidalanma, yapıştırma ve cilalanma performansı da iyidir. Siyah lekeli dişbudak, mobilyadan bir kaç başarılı moda evresinden geçmiştir. Odunu, minimal bozulmayla oldukça kolay kurur. İyi sabitlenme özellikleriyle, performansında çok fazla bir oynama olmaz. Dişbudak kaplaması, tahta malzemelere iyi lamine edilir. Dişbudak, öz odun çürümesine dayanıklı değildir ve öz odunu da koruyucu uygulamalara orta seviyede direnç gösterir, fakat diri odun geçirgendir. Bu da dişbudağı termal olarak değiştirme için çok elverişli kılar. Zemin kaplama, giydirme, mutfak tezgahı ve bahçe mobilyalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Main Uses

Kuzey Amerika'nın doğal ormanlarından sürdürülebilir yöntemlerle elde edilen bu odun, müthiş çevresel özellikleriyle, dünya çapındaki tasarımcılar, mimarlar, uzman kullanıcılar ve tüketiciler arasında popülerdir. Temel kullanım alanları mobilya, zemin kaplama, kapılar, mimari doğrama ve kaplamaların yanı sıra mutfak dolapları, alet ve spor malzemelerini kapsamaktadır.

Kalıplar
Döşeme
Mobilya
Kapılar
American_ash_small

Amerikan kavak ağacı

American_aspen_big

Forest Distribution

Amerikan kavak ağaçları, kolayca sürdürülebilir olan fakat ticari açıdan bazı diğer Amerikan sertağaçlarından daha önemsiz, sık ağaç topluluklarında yetişir. Ağaçlar 120 fite (48 m) kadar büyüyüp, çap olarak 4 fite (1.2m) kadar genişleyebilir. Genetik çeşitliliğe bağlı olarak, gövdeleri uca doğru sivrilen, oldukça silindirik bir yapıda ya da eğrilip bükülen bir yapıda olabilir. Kavak, yeniden büyümek için tıraşlama kesiminden faydalanan, gölge sevmeyen ve hem tohumdan hem de kök patlamasıyla yeniden büyüyebilen türlerden biridir. Orman yangınlarından sonra doğal olarak yetişen öncül bir türdür. Başlıca kavak üreten dört eyalet Minessota, Wisconsin, Maine ve Michigan'dır.

ORMAN BÜYÜMESİ

 Orman Envanter Analizi (FIA) verilerine göre, ABD'de yetişen kavak stoğu 637 milyon m3, yani yetişen toplam Amerikan sertağaç stoğunun %4,3'idir. Amerikan kavak ağacının yıllık yetişme miktarı 10,4 milyon m3 iken, toplanan ağaç miktarı yıllık 8,9 milyon m3’tür. Net hacim (hasattan sonra kalan), her yıl 1,5 milyon m3 artmaktadır.

Material Availability

Amerikan kavak ağacı, biçilmiş kereste veya ahşap kaplama olarak satılmaktadır. Kerestesi çoğunlukla 4/4” (1’’ or 25.4mm) ve 5/4” (1.25” or 32mm) gibi daha ince ebatlarda bulunmaktadır. Bazı tedarikçilerde sınırlı sayılarda 6/4” (38mm) and 8/4” 52mm boyutlarındaki keresteler bulunabilmektedir.

Wood Description

Kavağın diri odunu beyazdır ve öz odunu açık kahve rengindedir. İkisi arasında az bir fark bulunmaktadır. Kavak odunu, tekdüze bir dokuya ve düz liflere sahiptir.

Mechanical Properties

Kavağın yoğunluğu düşük, odunu ise hafif ve yumuşaktır. Çok düşük bir eğilme sınıflandırmasına sahip olup, düşük dayanım ve katılık seviyesine sahiptir, fakat şok direnci orta seviyededir.

 • 0.38

  Specific Gravity (12% M.C.)

  417 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  9.20%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  57.918 MPa

  Modulus of Rupture

  8,136 MPa

  Modulus of Elasticity

  29.304 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  1,557 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
aspen_oiled
Yağsız
aspen_unoiled

Performance

 • Kavak, makineyle kolay işlenmesine rağmen, kesildiğinde hafiften kabarık bir yüzeye sahip olabilir. Çivilendiğinde çatlayıp yarılmaz, tornaya kolay girer ve kumlanır. Boyayı iyi tutmasının yanında iyi bir hale gelene kadar cilalanabilir. Yüzey kabarık olduğunda, bakım yapılması gerekebilir. Kavağın çekme seviyesi düşük ya da ortadır ve iyi boyutsal stabiliteye sahiptir. Dünya çapında yetişen diğer gerçek kavak ağaçlarıyla performans açısından benzeşir.

   
 • Ağaç, öz odun çürümesine dayanıklı olmamasının yanında, koruyucu müdahalelere karşı dirençlidir.

Main Uses

ABD'de yaygın olup hızlı büyüyen bu sertağaç türü, mobilya parçalarında, özellikle de çekmece yüzlerinde kullanılmaktadır. Kapı, iç doğrama, kaplama ve resim çerçevelerini içeren bir dizi uygulamada da kullanılmaktadır. Özel olarak, ısıyı az ilettiği için saunalardaki oturaklarda, kokusuz ve tatsız olduğu için ise chopstick (Çin yemek çubuğu) yapımında kullanılmaktadır. Kavak aynı zamanda kağıt hamuru olarak da kullanılmaktadır.

Kalıplar
Kapılar
Dolaplar
American_aspen_small

Amerikan ıhlamur ağacı

American_basswood_big

Forest Distribution

Amerikan ıhlamuru, Avrupa'da bulunan ıhlamur ağacının botanik olarak akrabasıdır. Ağaçlar genelde boy ve çap bakımından geniştir ve çoğunlukla düz gövde yapısına ve az dala sahiplerdir. Ihlamur, ABD'de yetişen doğal sertağaç ormanlarında bulunmaktadır.

ORMAN BÜYÜMESİ

Orman Envanter Analizi (FIA) verilerine göre, ABD'de yetişen ıhlamur stoğu 210 milyon m3 olup, yetişen toplam sertağaç stoğunun %1,4'ini meydana getirmektedir. Amerikan ıhlamur ağacı yıllık 3,3 milyon m3 büyürken, yıl başına düşen hasat miktarı 1,7 milyon m3'tür. Net hacim (hasattan sonra elde edilen), her yıl 1,6 milyon m3 artmaktadır. Başlıca üretiminin yapıldığı tüm eyaletlerde, Amerikan ıhlamur büyümesi, hasadı aşar ya da hasatla dengededir.

Material Availability

ABD'den gelen ıhlamur ağaçları, hem biçilmiş kereste hem de kaplama olarak diğer bazı türlere kıyasla nispeten sınırlı sayılarda bulunmaktadır. Kerestesi, kuruma kolaylığına bağlı olarak 4/4 "(25.4 mm) ila 16/4" (102 mm) arası kalınlıklarda ve birkaç sınıfta bulunmaktadır. Ihlamur kerestesi aynı zamanda 9/4" (56mm) kalınlığında, panjurlar, kepenkler ve jaluziler için özel olarak üretilmektedir.

Wood Description

Ihlamur ağacının diri odunu daha geniş ve krem beyazı renginde olma eğilimindedir, dolayısıyla öz odun da soluk renklerde ve kızıl kahve renklere sahiptir. Kusurdan sayılmayan, koyu çizgileri olabilmektedir. Diri ve öz odun arasındaki fark küçüktür ve ayırt edilemeyebilir. Ihlamur odununun tekdüze sağlam bir dokusu ve düz lifleri vardır.

Mechanical Properties

Ihlamur ağacı hafif ve yumuşaktır fakat 'sert' olduğu söylenir. Düşük yoğunluk ve güce sahiptir. Buharla eğrilme sınıflandırması kötüdür.

 • 0.37

  Specific Gravity (12% M.C.)

  417 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  12.60%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  59.987 MPa

  Modulus of Rupture

  10,067 MPa

  Modulus of Elasticity

  32.613 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  1,824 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
basswood_oiled
Yağsız
basswood_unoiled

Performance

 • Ihlamur ağacının makine ve el aletleriyle işlenmesinin kolay oluşu, oyma için tercih edilen bir tür olmasının sebebidir. Vida tutuşu, çivi tutuşundan daha iyidir. Orta derecede iyi yapışmasının yanı sıra, kumlanabilir, boyanıp pürüzsüz bir yüzeye ulaşana kadar cilalanabilir. Düşük bozulma oranıyla hızlı kurur ve kuru olduğundaki boyutsal stabilitesi iyidir.

   
 • Ağaç, öz odun bozulmasına dayanıksızdır fakat geçirgendir. Yani koruyucu müdahalelere elverişlidir.

Main Uses

ABD'nin doğal ormanlarında yetişen bu eşsiz sertağaç, jaluziler ve iç pencerelerde kullanılmak için en uygun türdür. Oyma, torna, kaplama ve mobilyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Özel olarak, kalıp yapımı ve müzik aletleri yapımında, özellikle de piyano parçalarında kullanılmaktadır.

Kalıplar
Oyma
Mobilya
Müzik Enstrümanları
Tornalama
American_basswood_small

Amerikan kiraz

American_cherry_big

Forest Distribution

Amerikan orman kiraz ağaçları, temel olarak ABD'nin kuzeydoğusundaki karışık sertağaç ormanlarında yetişir. Bu tür, yetişen diğer bir çok çiçekli kiraz ağacından farklıdır. Tek bir türdür ve ağaçlar, Pennsylvania, New York, Virginia ve Batı Virginia olmak üzere birkaç Amerikan eyaletinde devasa sıralar halinde çok uzun boylara ulaşarak yetişmektedir. Kirazın, diğer sertağaçlara kıyasla olgunlaşması daha az zaman alan oldukça kısa bir döngüsü vardır. Günümüzde bulunan kiraz kaynakları, kirazın orman yangınları sonrasında kendini doğal olarak yenileyebilme yeteneğinin bir sonucudur.

ORMAN BÜYÜMESİ

FIA verilerine göre, yetişen Amerikan kirazı stoğu 423.6 milyon m3, yani yetişen toplam Amerikan sertağaç miktarının %2,9'üne tekabül ediyor.Amerikan kirazı yıllık 10,3 milyon m3 büyürken, hasat yıllık 4.9 milyon m3 idir. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) yıllık, 5,4 milyon m3 artmaktadır. ABD kiraz yetişme oranı, başlıca üretim yapan eyaletlerde hasadı aşmaktadır.   

Material Availability

 • ABD'den gelen kiraz, kaplama ve biçilmiş kereste olarak belirli sınıflarda, boyutlarda piyasada mevcuttur, fakat daha kalın malzeme olarak piyasada sınırlı sayılardadır; 10/4" (63mm) & 12/4" (75mm). Bu tür, bazen revaçta olabilir ya da moda döngülerine maruz kalabilir, yani dağıtım için mevcut olan kuru kereste miktarındaki azlık, hasat için mevcut olan zengin kaynakları yansıtmıyor olabilir.

   
 • Kiraz, renk seçimi opsiyonuyla satılabilir, diri odunsuz malzemenin ya da satılan diri odun içermeyen bir yüzün miktarını belirler. Örneğin, kiraz ağacından yapılma tahtalar 90/50 yani %90 öz odun ve diğer yüzünde %50'den az olmamak üzere öz odun içeren miktarda, ya da farklı spesifikasyonlarda satılabilir. Tedarikçilere danışmanız önerilir.

Wood Description

Kirazın öz odunu, zengin kırmızı tonlarından, kızıl kahverengine değişebilir ve ışığa maruz kaldıkça zaman içinde değişir. Öz odun ile diri odun arasındaki farklılık belli olsa da, buharla azaltılabilir. Kirazın odunu, tekdüze, düz ve kesin olmayan çizgilerden ve yumuşak iyi dokudan oluşur. Küçük kahverengi küçük lekeler, düğüm budaklar ve reçine cepleri ya da izleri gibi doğal kiraz özelliklerini taşır fakat görülme oranları bölgeye göre değişiklik gösterir.

Mechanical Properties

Kirazın, iyi eğilme özellikleriyle, orta seviyede dayanımı ve şok dayanıklılığıyla beraber orta derecede bir yoğunluğu vardır. Kuruyken sert ve sabit olan odun kolay boya tutar ve mükemmel bir yüzeye cilalanabilir. Mobilya ve iç doğramalarda kullanışlıdır. Oldukça yumuşak bir tür olan Amerikan kirazı, sadece yatak odaları gibi az trafik içeren alanlarda ya da Asya'daki gibi içeride ayakkabı giyilmeyen kültürlerde zemin kaplamak için kullanılır.

 • 0.5

  Specific Gravity (12% M.C.)

  561 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  9.20%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  84.809 MPa

  Modulus of Rupture

  10,274 MPa

  Modulus of Elasticity

  49.023 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  4,226 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
cherry_oiled
Yağsız
cherry_unoiled

Performance

 • Kiraz ağacı kerestesi makineyle kolay işlenir, planyalanır ve tornaya girer. Vidalanma ve çivilenme performansı iyidir. İyi yapışır. Müthiş oyulma ve kalıba girme özellikleri bulunmaktadır. Kiraz kolayca zımparalanıp, iyi boya tutmasının yanında, çok iyi ve pürüzsüz bir hale gelene kadar cilalanabilir.

   
 • Öz odunu bozulmaya dirençlidir ve koruyucu müdahalelere de orta seviyede dayanıklıdır

   
 • Kullanıcıların akıllarında bulundurmaları gereken şey kirazın öz odununun, ışığa maruz kaldığında oldukça hızlı bir şekilde koyulaşabileceğidir.

Main Uses

Kuzey Amerika'nın doğal ormanlarından sürdürülebilir şekilde toplanan bu ağaç, müthiş çevresel yeterliliğe sahiptir. Sıcak renklerinden ve aldığı son halin iyiliğinden dolayı dünya çapında tutulmaktadır. Mobilya, dolap yapımı ve üst sınıf doğramalarda kullanılmak için oldukça uygundur. Müzik aleti ve tekne içi yapımı gibi bazı özel uygulandığı alanlar da vardır.

Kalıplar
Mobilya
Müzik Enstrümanları
Kapılar
Lambri
Dolaplar
American_cherry_small

Amerikan kavak

American_cottonwood_big

Forest Distribution

Doğu Amerika kavak ağaçları hızlı büyür ve bu türe özgü en büyük ağaçlar olmalarının yanında, ABD genelinde yetişip, normal olarak suyla ilişkilendirilirler. Çapları 8 fite kadar çıkabilir. Kavak, akçakavak olarak da bilinir ve ABD'de yellow poplar olarak bilinen lale ağacı ile karıştırılmamalıdır.

ORMAN BÜYÜMESİ

FIA verilerine göre, yetişen Amerikan kavak ağacı stoğu 236 milyon m3'tür, yani yetişen toplam Amerikan sertağaçlarının %1.5'sini oluşturur. Amerikan kavak ağacı yıllık 4,3 milyon m3 büyürken, yıllık hasat miktarı 1,8 milyon m3'tür. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 2,6 milyon m3 artmaktadır. ABD kavak ağacı büyüme oranı, (ağaçların genelde şehirsel alanlarda dikili olduğu) Maine, Nebraska ve Texas dışında başlıca üretim yapan eyaletlerin hepsinde hasat oranını geçmektedir. Kavak ağacı sayısı, kuraklık, egzotik türlerin işgali ve aşırı otlama sonucu ABD'nin bazı yarı-kurak alanlarında azalmaktadır. 

Material Availability

Amerikan kavak ağacı, biçilmiş kereste ve kaplama olarak piyasada mevcuttur, fakat güncel ihracat talebi tarafından belirlenen ihracat spesifikasyonlarında sınırlı sayılarda bulunabilir. Kavak kerestesi, çoğunlukla güney üreticilerde ağırlıklı olarak 4/4" (25.4 mm) ve 5/4" (32 mm) ebatlarında bulunmaktadır. Yeni kesildiğinde (yeşilken),çatlamaları ve mavi lekelenmeyi engellemek için hemen işleme sokulması gerekir.  

Wood Description

Kavak, kaba dokulu olan gözenekli bir ağaçtır. Oldukça az kusuru bulunur ve genelde düz çizgilidir. Diri odun beyazdır, fakat kahverengi çizgiler içerebilir. Öz odun soluk ve açık kahverengidir.

Mechanical Properties

Kavak ağacının odunu nispeten hafif ve yumuşaktır. Eğilme ve kompresyonun yanı sıra şok dayanıklılığı da düşüktür. Kuruduğunda kavağın tadı veya kokusu yoktur.

 • 0.4

  Specific Gravity (12% M.C.)

  449 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  11.30%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  58.608 MPa

  Modulus of Rupture

  9,466 MPa

  Modulus of Elasticity

  33.854 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  1,913 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
cottonwood_oiled
Yağsız
cottonwood_unoiled

Performance

 • Kavağı makineyle işlemenin üstesinden gelinebilecek bir takım zorlukları vardır. Odun kesildiğinde belirsiz veya tüylü bir yüzeye sahip olabilir, dolayısıyla bu sorunun önüne geçmek için doğru açıya ayarlanmış keskin bıçak kullanmak elzemdir. Onun dışında, ayrılmadan iyi yapışır ve vidalanır. Eğilmeye meyillidir ve kolay kurur. Performansında bazı küçük oynamalar olabilir.

   
 • Odun, bozulmaya karşı dayanıksızdır.

Main Uses

Geleneksel olarak, jaluziler için kullanılan Amerikan kavak ağacı, mobilya, seri üretim mobilya ve mobilya parçalarında kullanılmaktadır. Diğer kullanımları iç doğramalar ve kaplamaları içerir.

Kalıplar
Mobilya
Dolaplar
American_cottonwood_small

Amerikan kırmızı karaağaç

American_elm_big

Forest Distribution

Amerikan karaağacı, bazı bölgelerde doğal olarak kendini yenilemektedir. Dağılımı yaygındır fakat ağaçlar alan şartlarından müthiş derecede etkilenir. Karaağaç nispeten küçüktür ve çoğu zaman ayrık gövdelidir.

ORMAN BÜYÜMESİ

FIA verilerine göre, yetişen Amerikan karaağaç stoğu 298 milyon m3'tür, yani yetişen toplam Amerikan sertağaç stoğunun %2,0'unu oluşturmaktadır. Amerikan karaağacının yıllık büyümesi 5,9 milyon m3 iken, yapılan yıllık hasat 2,5 milyon m3'tür. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 3,41 milyon m3 artmaktadır. ABD karaağaç büyüme oranı, Ohio dışında başlıca üretim yapan eyaletlerin çoğunda hasat oranını geçmektedir. Hollanda karaağaç hastalığından canlı çıkmış olmasına rağmen, Amerikan karaağacı halen hastalığa karşı hassastır. Bu durumun, bazı eyaletlerde büyüme ve hasat üzerinde etkisi olmuştur.

Material Availability

ABD karaağacı, çok sınırlı ticari rakamlarda bulunur ve biçilmiş kereste, temel olarak 4/4"(25,4mm) kalınlıkta üretilir. Dolayısıyla, ihracat için olan spesifikasyonlar ve sınıflandırmaları sürekli bir şekilde tedarik etmek zor olabilir. Kaplama da özel tedarikçilerde bulunabilmektedir.

Wood Description

Sık damarlı karaağaç düz olabilir ya da şiddetli bir şekilde iç içe geçmiştir. Kaba bir dokuya sahiptir. Dar diri odun grimsi beyaz ve açık kahve tonlardadır. Öz odunu açık ve koyu kahverengindedir. Kuş gaga izleri karaağaçlarda görülmekte ve doğal bir özellik olarak kabul edilmektedir, NHLA Sınıflandırma Kurallarına göre kusurdan sayılmaz.

Mechanical Properties

Karaağaç odunu orta seviyede ağır, sert ve dayanıklıdır. Mükemmel eğilme ve şok direnci özellikleriyle sağlamdır.

 • 0.53

  Specific Gravity (12% M.C.)

  593 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  11%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  89.635 MPa

  Modulus of Rupture

  10,274 MPa

  Modulus of Elasticity

  43.852 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  3,825 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağsız
elm_unoiled

Performance

 • Karaağacın makineyle işlenme özellikleri oldukça iyidir. Kolay çivilenir ve vida tutar.İyi yapışmasının yanında, iyi bir son hal alana kadar zımparalanıp, boyanabilir ve cilalanabilmektedir. Asgari bozulma oranıyla, iyi kurur, performansında çok küçük oynamalar görülebilir.

   
 • Odun, öz odunu bozulmasına dayanıksızdır fakat koruyucalara karşı geçirgen olarak sınıflandırılmıştır.

Main Uses

Amerikan karaağacı, mobilya ve dolap yapımı için oldukça cazip ve aranan bir tür olmasının yanında, aynı zamanda iç doğrama, zemin kaplama ve panelleme de kullanılmaktadır.

Döşeme
Mobilya
Lambri
Dolaplar
American_elm_small

Amerikan sığlası

gum_sap_big

Forest Distribution

Amerikan sığla ağaçları, Güneydoğu ABD genelinde düz gövdeli ve geniş çapta olup, yaygın olarak yetişmektedir. ABD'de genelinde yaygın olarak yetişen bir kaç tane daha ticari olmayan sığla türü de mevcuttur.

ORMAN BÜYÜMESİ

Orman Envanteri Analizi (FIA) verilerine göre, ABD'de büyüyen sığla ağacı stoğu 714.6 milyon m3'tür, yani yetişen toplam Amerikan sertağaç stoğunun %4,9'ini oluşturur. Amerikan sığlası yıllık 22,9 milyon m3 yetişirken, yıllık toplanan sığla ağacı miktarı 11.7 milyon m3'e ulaşmaktadır. Net hacim (hasattan sonra elde edilen), her yıl 11,2 milyon m3 artmaktadır. Amerikan sığla ağacı artışı başlıca üretim yapan eyaletlerin çoğunda hasat miktarını aşmakta ya da paralelinde seyretmektedir.

Material Availability

Amerikan sığlası, çeşitli kalite sınıflarında ve boyutlarda kereste ve kaplama olarak bulunmaktadır. Çoğunlukla, renk belirtimi olmaksızın diri odun olarak satılır. NHLA Sınıflandırma kuralları uyarınca, her temiz kesimin bir kırmızı (öz odun)yüzünün olması gerekir. Renk için arandığında ise (çoğunluğu özodun olan)kızıl sakız çok daha kısıtlı miktarlarda bulunmaktadır. Kereste ise daha ince boyutlarda (4/4" & 5/4"), ihracat piyasalarında daha kısıtlı miktarlarda bulunmaktadır.

Wood Description

Sığlanın, kaliteli ve tekdüze bir dokusu olmakla beraber, çizgileri düzensizdir. Çoğu zaman çekici çizgi şekilleriyle bezenmiş bir şekilde iç içe geçmiş taneciklere sahiptir. Sığlanın diri odunu, geniş olma eğilimindedir ve rengi beyaz ile açık pembe arasında değişiklik gösterir. Bunun yanında, öz odun, tipik olarak koyu tonlarda kızılımsı kahverengidir.

Mechanical Properties

Sığla odunu, sadece orta derecede serttir veya yumuşaktır, sağlam ve ağırdır, fakat düşük buharla eğilme sınıflandırmasına sahiptir. Odun lifleri sık bir yapıdadır.

 • 0.62

  Specific Gravity (12% M.C.)

  689 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  13.40%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  114.457 MPa

  Modulus of Rupture

  13,859 MPa

  Modulus of Elasticity

  56.332 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  5,604 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
gum_sap_oiled
Yağsız
gum_sap_unoiled

Performance

 • Sığla, hem el hem de makine aletleriyle kolay işlenir. İyi çivi tutar, vidalanır ve yapışır. Boyayı kolayca tutar ve mükemmel bir son ürün için zımparalanıp cilalanabilir. Sığla, hızlı kurumasının yanında, eğrilmeye ve bükülmeye eğilimlidir. Çekme oranı fazladır ve performansında oynamalar olabilir.

   
 • Sığla odunu, çürümeye karşı dayanıksız olarak sınıflandırılmıştır. Öz odunu, koruyucu müdahalelere karşı orta derecede dayanıklıdır, fakat diri odun geçirgendir.

Main Uses

Temel kullanım alanları, dolap yapımı, mobilya ve mobilya parçaları, kapılar, iç doğramalar ve kaplamalardır. Sığla, ceviz veya maun ağacının yerine kullanılan bir alternatiftir.

Kalıplar
Mobilya
Kapılar
Dolaplar
American_sap_gum_small

Çitlembik ağacı

American_hackberry_big

Forest Distribution

Amerikan çitlembik ağaçları, geniş yelpazedeki toprak türüne dayanıklıdır, dolayısıyla ABD'de yaygın olarak yetişmektedir. Başlıca merkezi ve güney Eyaletlerin kendilerini doğal olarak yenileyen ormanlarında yetişen çitlembik, genelde Kıyı şeridinde yetişen Mississippi çitlembiğiyle (C.tenuifolia) ile karıştırmamalıdır. Çitlembik ağaçları, geniş çaplara, uzun boylara düz şekilde çıkar. 

ORMAN BÜYÜMESİ

FIA verilerine göre, ABD'de yetişen adi kiraz ağacı stoğu 138 milyon m3'tür, yani yetişen toplam Amerikan sertağaç stoğunun %1,0'ini meydana getirir. Çitlembik yıllık büyüme oranı 4,3 milyon m3 iken, yıllık elde edilen hasat 1,2 milyon m3'tür. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 3,1 milyon m3 artmaktadır. Çitlembik büyüme oranları, başlıca üretim yapan eyaletlerin tümünde hasat oranlarının oldukça üstündedir.  

Material Availability

Çitlembik, ihracat standartlarında biçilmiş kereste olarak sadece sınırlı sayılarda bulunmaktadır ve çoğunlukla daha ince malzeme halinde (4/4" & 5/4") olmasının yanında, başlıca Güney ABD'de üretilmektedir. Özel tedarikçilerden, kaplama halinde temin etmek de mümkündür.

Wood Description

Çitlembik odunu, akrabası olduğu karaağacına benzerliğinin yanında, ağır olmasına rağmen oldukça yumuşaktır ve çok güçlü değildir. Düzensiz kaba lifleri, düz ya da bazen iç içe geçmiş yapıdadır, fakat iyi tekdüze bir dokuya sahiptir. Sarımtrak griden açık kahveye değişen renkleriyle, diri odun ile öz odun arasında çok az fark vardır.

Mechanical Properties

Çitlembiğin odunu orta seviyede serttir ve iyi eğrilme dayanımıyla ağırdır. Kompresyon dayanımı düşüktür. Yüksek şok direnci ve iyi buharla eğilme sınıflandırmasına sahip olmasına rağmen, bükülme direnci düşüktür.

 • 0.53

  Specific Gravity (12% M.C.)

  593 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  13.50%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  76.535 MPa

  Modulus of Rupture

  8,205 MPa

  Modulus of Elasticity

  37.509 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  3,914 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
hackberry_oiled
Yağsız
hackberry_unoiled

Performance

 • Çitlembik, iyi planyalanmasına ve tornaya girmesine rağmen, çivi ve vida tutma özellikleri orta seviyededir. Tatmin edici bir standarda ulaşana kadar boyanıp cilalanır. Asgari bozulmayla kolayca kurur, fakat yüksek oranda çeker ve performansta hareket etmeye karşı hassastır. Çitlembik, fırınlanmadan önce ve fırınlandıktan sonra mavi lekelenmeye meyillidir, dolayısıyla ABD'den satın alınan kereste, sevkiyat öncesinde düzlenmiş (planyalanmış) olabilir. 

   
 • Odun, öz odun bozulmasına dayanıksızdır ve koruyucu müdahalelere karşı orta seviyede dirençlidir.

Main Uses

Çitlembik, mobilya ve mutfak dolaplarının yanı sıra, iç doğrama, kapılar ve kaplamalarda kullanılır. Dişbudak ağacının yerine bir alternatif olarak da kullanılmaktadır.

Kalıplar
Mobilya
Kapılar
Dolaplar
Diğer Kereste Alternatifleri
American_hackberry_small

Hikori

American_hickory_big

Forest Distribution

Hikori ağaçları, önemli bir gruptur ve Doğu ABD boyunca kuzeyden güneye doğal olarak yetişmektedir. Daha önemli bir tür olan gerçek hikori ağaçları ve pikin cevizi veren meyve ağaçları olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Ağaçlar arasında boyut açısından devasa farklar bulunur.

ORMAN BÜYÜMESİ

FIA verilerine göre, ABD'de yetişen hikori stoğu 742,3 milyon m3'tür ki bu yetişen toplam ABD sertağaç stoğunun %4,7'ünü meydana getirmektedir. Amerikan hikori ağacı yıllık büyüme oranı yıllık 14,6 milyon m3 iken, yıllık elde edilen hasat 5,9 milyon m3'e tekabül eder. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 8,6 milyon m3 artmaktadır. ABD hikori büyüme oranı, Louisiana dışında başlıca üretim yapan tüm eyaletlerde hasat oranını aşmaktadır.

Material Availability

Biçilmiş hikori kerestesi ihracat kalitelerinde hali hazırda mevcuttur, fakat renk seçimi olmaksızın ve karışık satılır. NHLA FAS sınıflandırması, asgari olarak 4 inç (101,6mm) genişliği kabul eder. Daha düşük NHLA (1 & 2 Orta Kalite) sınıfları, çekici, şık ve sade görünüştedir. Kereste, genel olarak daha ince stoklarda üretilir (4/4"&5/4), buna rağmen daha kalın malzeme de piyasada sınırlı sayılarda mevcuttur.

Wood Description

Hikori odunu, renk, çizgi desenleri ve görünüş açısından bu çok çeşitli gruptan ayrılır. Sağlam doku yapısının yanı sıra, lifleri genelde düzdür fakat dalgalı veya düzensiz de olabilmektedir. Diri odunun rengi beyazdır ve bazen kahverengiyle bezenmiş olabilir. Öz odunu soluk ve koyu sarımsı kahverengi renklerdedir. Mor mineral çizgileri, doğal bir karakteristiğidir. Kuş gaga izleri de yaygın görülen bir özelliğidir ve her ikisi de kusur olarak kabul edilmezler.

Mechanical Properties

Hikori odunu kaba taneciklere sahiptir ve güçlü ile daha az güçlü olarak değişiklik gösterse de, ağır ve çok sert bir odundur. İyi eğrilme kuvveti, şok direnci ve mükemmel buharla eğilme özelliklerine sahiptir.

 • 0.75

  Specific Gravity (12% M.C.)

  833 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  14.3%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  138.590 MPa

  Modulus of Rupture

  15,583 MPa

  Modulus of Elasticity

  63.365 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  N/A

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
hickory_oiled
Yağsız
hickory_unoiled

Performance

 • Hikori ağacının makineyle  işlenmesi ve yapışması zordur, bunun yanında üzerinde el aletleriyle çalışmak da oldukça maharet ister. Çivi ve vida tutma özellikleri iyidir, fakat çatlamaya ve ayrılmaya meyilli olmasından dolayı ön delme tavsiye edilmektedir. Odun, iyi bir son hal alana dek zımparalanıp cilalanabilir. Kurutması zor olabilir ve çekme oranı yüksektir. Bu durum, değişken nem şartları altında ve daha geniş çaptaki malzemelerdeki stabiliteyi etkileyebilir.

   
 • Odun, öz odunu bozulmasına dayanıksızdır ve koruyucu müdahaleye karşı orta derecede dirençli olarak sınıflandırılmıştır.

Main Uses

Mobilya, dolap, merdiven, alet sapları, tıpalar ve spor malzemelerinde kullanılır. Geleneksel olarak, tekerlekçiler tarafından ve davul bageti yapımında kullanılmaktadır. Hikori ağacı zor eskime özelliğinden dolayı, zemin kaplamalarda kullanmak için müthiş bir tercihtir, özellikle de yüksek kullanım trafiğinin olduğu odalarda veya yerlerde. Tarihsel olarak, ilk odun golf sopası şaftları hikori ağacından yapılmıştır. NHLA kereste sınıflandırmaları halen geleneksel esnek hikori ağacından yapılma ölçüm sopasını kullanmaktadır.

Alet sapları
Döşeme
Mobilya
Dolaplar
American_hickory_small

Amerikan sert akçaağaç

American_maple_hard_big

Forest Distribution

Amerikan sert akçaağaç soğuk iklim seven bir tür olmasına rağmen, ABD'deki karışık sertağaç ormanlarında yetişir fakat daha çok kuzey eyaletlerde yaygındır. Bu tür, dünyadaki diğer akçaağaç türlerinden oldukça farklıdır. Ağaçları, bir çok toprak çeşidinde yoğun diziler halinde bulunur ve ünlü akçaağaç şurubu için de toplanmaktadır. Ağaçlar mevsimsel olarak hasat edilir (sonbahar ve kış).

ORMAN BÜYÜMESİ

FIA verilerine göre, yetişen Amerikan sert akçaağaç stoğu 953.7 milyon m3'tür, yani yetişen toplam Amerikan sertağaç stoğunun %6,6'sine tekabül eder. Amerikan sert akçaağacı yıllık 19,1 milyon m3 yetişirken, toplam hasat yıllık 10,2 milyon m3'tür. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 8,8 milyon m3 artmaktadır. Amerikan sert akçaağaç büyüme oranı, Maine dışında başlıca üretim yapan tüm eyaletlerde hasat oranınını aşar. Maine'de, akçaağaç hasat oranı büyüme ile orantılı olarak yüksektir, bunun asıl nedeni kağıt yapımı i.in aşırı derecede hamur odunu ve biyoenerji kaynaklarının toplanmasının yanı sıra, akçaağacın baskın olduğu sert ağaç ormanlarının yerini yumuşak ağaç orman türlerinin almasıdır.  

Material Availability

 • Amerikan sert akçaağacı piyasada  biçilmiş kereste ve kaplama olarak belirli kapsamdaki kalite sınıflarında ve boyutlarda bulunmaktadır. Kereste, 4/4" ile 8/4'" boyutlarında üretilip, daha kalın ölçülerde sınırlı sayılarda bulunur.

   
 • Kereste (beyaz) renk seçimiyle satılabilir ki bunun için normalde bir kesinti yapılabilir. Bu, genelde renk belirlemek için olan "1&2 beyaz" kalite sınıflarında NHLA sınıflandırma standardı kullanılarak yapılır. Tedarikçiye danışmak önerilir.

Wood Description

 • Sert akçaağacın diri odunu normalde krem beyaz rengindedir fakat hafif kızılımsı/kahverengi tonlarda da olabilir. Beyaz diri odun kerestesi seçilebilir ve kaplama her zaman seçilidir. Sert akçaağacın öz odunu açık ve koyu kızıl kahverengi tonlarında değişiklik gösterir. Renk, ağacın yetiştiği bölgeye göre de değişebilir. Öz odun ile diri odun rengi arasında sadece küçük farklar bulunabilmektedir. Her ikisinde de küçük lekeler görülmektedir.

   
 • Sert akçağacın odunu, birbirine yakın sağlam bir dokuya sahip olmasının yanında, genelde düz liflidir. Sert akçaağaç 'eğimli, 'kambur' veya 'kuş gözü' şekillerini taşıyabilir. Odun ışığa maruz kaldığında koyulaşır.

Mechanical Properties

Sert akçaağaç, isminden de anlaşılacağı üzere, sert ve iyi dayanım özellikleri olmasının yanı sıra ağırdır. Aşınmaya karşı yüksek direnci olup, iyi buharla eğilme özelliklerine sahiptir. Buna binaen, zemin kaplama, saha zeminleri, bowling salonları ve mutfak tezgahlarında tercih edilen bir türdür.

 • 0.63

  Specific Gravity (12% M.C.)

  705 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  11.90%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  108.941 MPa

  Modulus of Rupture

  12,618 MPa

  Modulus of Elasticity

  53.988 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  6,450 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
maple_hard_oiled
Yağsız
maple_hard_unoiled

Performance

 • Sert akçaağaç makineyle mükemmel işlenir, oyulur, tornaya girer ve son rötuşu yapılır. İyi yapışır, planyalanır, delinir ve oyulur fakat vida ve çivi tutma özelliği sadece makuldur. İyi kaplama olur. Sert akçaağaç kolayca zımparalanır, boyanır ve pürüzsüz bir hal alana kadar cilalanabilir.

   
 • Öz odunu bozulmaya karşı sadece biraz dirençli ya da dirençsizdir, öz odunu koruyucu muameleye direnç gösterir. Diri odunu geçirgendir.

Main Uses

Kuzey Amerika'nın doğal ormanlarında sürdürülebilir şekilde yetiştirilen bu ağaç, mükemmel çevresel yeterliliğiyle, uzun ömürlülüğü, muazzam açık renkleri ve aldığı iyi son halden dolayı dünya çapında tercih edilmektedir. Kamu binaları gibi fazla trafiğin olduğu alanlardaki tüm zemin kaplama türleri, mobilya yapımı, dolap yapımı ve yüksek kalite doğrama yapımı için oldukça kullanışlıdır. Masa ve mutfak tezgahlarında, kaplamalarda ve mutfak dolaplarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kalıplar
Döşeme
Mobilya
Dolaplar
Gıda İle İlgili Kullanım
American_maple_hard_small

Amerikan yumuşak akçaağacı

American_maple_soft_big

Forest Distribution

Amerikan yumuşak akçaağaçları, kuzeydoğuda daha çok kızıl akçaağaç, orta ve güney eyaletlerde gümüş akçaağaç yoğunluklu olmak üzere, doğu ABD'nin karışık sertağaç ormanlarında yaygın olarak yetişmektedir. Yumuşak akçaağaç teknik olarak o kadar da yumuş olmadığından, ismi yanıltıcı olabilir. Hepsi yumuşak akçaağaç olarak satılan çok sayıda alt türü bulunmaktadır. Pasifik kıyısı/büyük yapraklı akçaağaç (Acer macrophyllum) dahil olmak üzere birkaç tür, belirli sınıflandırma kurallarının geçerli olduğu Amerika'nın kuzeybatısında yaygındır.

ORMAN BÜYÜMESİ

FIA verileri, yetişen Amerikan yumuşak akçaağaç stoğunun 1,62 milyar m3, yani yetişen toplam ABD sertağaç stoğunun %11,1'sine denk olduğunu gösteriyor. Amerikan yumuşak akçaağacı yılda 36,4 milyon m3 büyürken, yıllık hasat 16,0 milyon m3'tür. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 20,4 milyon m3 artmaktadır. ABD yumuşak akçaağaçlarının büyümesi, başlıca üretim yapan tüm eyaletlerde hasatı aşmaktadır.

Material Availability

ABD'den yumuşak akçaağaç, çeşitli ebat ve sınıflarda biçilmiş kereste olarak yaygın bir şekilde bulunmaktadır, ancak nadiren kaplama olarak kullanılır. Kerestesi, normalde renk seçimi olmaksızın satılır. Batı kıyısı üretimi, NHLA Sınıflandırma Kuralları standardından ayrılmak suretiyle, daha iyi yüzü traşlanmış ve sınıflandırılmış olarak satılır.

Wood Description

 • ABD'den yumuşak akçaağaç, çeşitli ebat ve sınıflarda biçilmiş kereste olarak yaygın bir şekilde bulunmaktadır, ancak nadiren kaplama olarak kullanılır. Kerestesi, normalde renk seçimi olmaksızın satılır. Batı kıyısı üretimi, NHLA Sınıflandırma Kuralları standardından ayrılmak suretiyle, daha iyi yüzü traşlanmış ve sınıflandırılmış olarak satılır.

Mechanical Properties

Yumuşak akçaağacın iyi eğilme ve ezilme mukavemeti vardır, ancak sertliği ve şok direnci düşüktür. Sert akçaağaçtan %25 daha az serttir. Bundan dolayı, döşeme veya tezgahlar için tavsiye edilmez.

 • Acer Rubrum

  0.54

  Specific Gravity (12% M.C.)

  609 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  10.50%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  92.393 MPa

  Modulus of Rupture

  9,998 MPa

  Modulus of Elasticity

  45.093 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  4,225 N

  Hardness
 • Acer Macrophyllum

  0.48

  Specific Gravity (12% M.C.)

  545 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  9.3%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  73.777 MPa

  Modulus of Rupture

  11,308 MPa

  Modulus of Elasticity

  41.025 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  3,780 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
maple_soft_oiled
Yağsız
maple_soft_unoiled

Performance

 • Yumuşak akçaağaç kerestesinin makineyle işlenme özellikleri mükemmeldir, kolay delinir planyalanır ve son halini alır. Tornaya girme, yapışma, planyalanma, delinme ve oyulma özellikleri iyi olmasına rağmen, vidalanma ve çivilenme özellikleri makuldur. Kalıplanma özelliği iyidir. Yumuşak akçaağaç kolay zımparalanır, boyanır ve pürüzsüz bir son hale gelene kadar cilalanabilir. Buharla eğilme özellikleri iyidir. Boyandığında kiraz için bir alternatif olarak kullanılabilir. Mekanik özellikleri ve performansı dolayısıyla, kayın ağacı yerine de bir alternatif olarak kullanılabilir.

   
 • Odunu bozulmaya karşı dayanıksızdır ve öz odunu koruyucu müdahaleye karşı orta seviyede direnç gösterir. Diri odunu geçirgendir.

Main Uses

Kuzey Amerika'nın doğal ormanlarında yetişen bu yüksek düzeyde sürdürülebilir sert ağaç, mükemmel çevresel yeterliliğiyle, sertlik ve uzum ömürlü olma özelliklerinin elzem olmadığı yerlerde kullanılmaktadır. Mobilya, dolap yapımı ve doğramaların yanı sıra kapılar, mutfak dolapları ve torna ile kalıplamada kullanılır.

Kalıplar
Mobilya
Kapılar
Dolaplar
Tornalama
American_maple_soft_small

Amerikan akmeşe

American_white_oak_big

Forest Distribution

Akmeşe ağaçları, yalnızca Kuzey Amerika'da yetişir ve ABD'nin doğusunun çoğu yerine dağılmış olarak karışık sert ağaç ormanlarında yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Kızıl meşede olduğu gibi, tümü akmeşe sınıflandırmasında olan birçok alt türü bulunur ve birlikte Amerikan sertağaç kaynağının %33'ünü oluşturan en yaygın tür grubunu meydana getirirler. Ağaçlar uzun boyludur ve sonbaharda kahverengiye dönüşen yuvarlak yaprak biçimlerinden kolayca ayırt edilebilirler. Akmeşe ağaçları, kuzeyden güneye; bazıları dağların yüksek kesimlerinde, diğerleriyse düşük rakımlarda farklı karakteristiklerde yetişmektedir. Dolayısıyla, özellikle yavaş gelişen kuzey ve daha hızlı büyüyen güney ağaçları arasında, konuma bağlı olarak belirgin farklılıklar vardır. Kızıl meşe gibi, hem ev içi hem de ihracat için sürdürülebilir bir tür olarak kabul edilir.

ORMAN BÜYÜMESİ

FIA verileri ABD'de yetişen akmeşe stokunun 2,26 milyar m3, yani yetişen toplam Amerikan sertağaç stokunun %15,5'sini meydana getirdiğini göstermektedir. Akmeşe yılda 40,1 milyon m3 büyürken, yapılan yıllık hasat 20,1 milyon m3'e tekabül etmektedir. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 20,0 milyon m3 artmaktadır. ABD beyaz meşe büyüme oranı, başlıca üretim yapan tüm eyaletlerde hasat oranını aşmaktadır. 

Material Availability

ABD'den gelen akmeşe, biçilmiş kereste ve kaplama olarak piyasada çeşitli kalite sınıflarında ve ebatlarda bulunmaktadır. Uzun kuruma süreleri nedeniyle, tüm tedarikçiler daha kalın kereste stoğu bulundurmazlar (10/4" & 12/4"), fakat piyasada sınırlı sayılarda bulunabilmektedir. Kuzeyde yetişen ağaçlardaki diri odun oranı, daha kısa büyüme mevsiminin olduğu ve ağacın daha açık lifler ve dokuyla, daha hızlı büyüdüğü güneydekinden daha azdır. Akmeşe 'kuzey' ve 'güney' baz alınarak satılıyor olabilir, ancak bu da yetiştiği yere göre farklılıkların aşırı derecede bir basitleştirilmesini yapmak anlamına gelebilir.

Wood Description

 • Akmeşeler, küresel olarak yetişen diğer bir çok meşe ağacına benzer olarak, cazip bir lif yapısına sahiptir. Genelde, akmeşenin diri odunu, beyazımsı ve açık kahve tonlarında, öz odun ise normal şartlar altında açık, orta ve hatta koyu kahverengi tonlarda olur. Akmeşe diri odunu ile öz odunu arasındaki fark, kızıl meşeninkinden daha az belirgindir. Akmeşe odunu, orta-kaba yapısıyla çoğunlukla düz çizgilere sahiptir.

   
 • Odunu, öz ışınlarla şekillendirilir ve bu, tüm gerçek (Quercus) meşelerin bir özelliğidir. Akmeşedeki öz ışınlar, kızıl meşedekinden daha uzun olduğu için, akmeşenin daha belirgin bir şekli vardır. Diri odunu gözenekli değildir, dolayısıyla şarap fıçıları ve dış kullanım için oldukça uygundur.

Mechanical Properties

Amerikan akmeşe ağaçları, ağırlıklarına göre mükemmel mukavemet özelliklerine sahiptir, bu nedenle yapısal uygulamalarda sıkça tercih edilen bir ağaç türüdür. Odunu sert ve nispeten ağırdır. İyi eğilme dayanımına ve kompresyon dayanımına sahip olsa da, düşük bükülme direnci vardır. Avrupa'da yütürülen yapısal testler, akmeşenin Avrupa meşesinden daha iyi lif sağlamlığına sahip olduğunu göstermektedir. Mükemmel buharla eğilme özelliğine sahiptir. Kuruduğunda sert ve stabil olması, boyanıp cilalanmasını kolaylaştırır. Özellikle ihracat piyasalarında, mobilya yapımı ve zemin kaplamasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Türlerin mekanik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için tüm yapısal kılavuzu okuyunuz.

 • 0.68

  Specific Gravity (12% M.C.)

  769 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  12,273 MPa

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  104.804 MPa

  Modulus of Rupture

  12,273 MPa

  Modulus of Elasticity

  51.299 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  6,049 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
oak_white_oiled
Yağsız
oak_white_unoiled

Performance

 • Akmeşe odunu makineyle iyi işlenmesinin yanında, ön delme tavsiye edilmesine rağmen çivilenme ve vidalanma performansı da iyidir. İyi yapışır (yapısal yapışma için astarların kullanılması önerilse de) ve çok iyi bir son hale gelene kadar boyanıp cilalanabilir. Ahşap, bozulmayı önlemek için yavaşça ve dikkatlice kurutulmalı ve yüksek değişken radyal ve teğetsel çekme oranına sahiptir, bu nedenle nemli koşullarda performansta oynamalar gerçekleşebilir. Mükemmel delinme ve cilalanma özelliklerine sahiptir.

   
 • Öz odun, bozulmaya ve koruyucu işleme karşı dirençlidir.

Main Uses

Mükemmel çevresel özellikleriyle, Kuzey Amerikan'nın doğal ormanlarından sürdürülebilir bir şekilde elde edilen akmeşe, birçok ihracat piyasasında önemli bir yere sahiptir. Temel kullanım alanları mobilya, zemin kaplama, kapılar, mimari doğrama ve kalıplar ve mutfak dolaplarıdır. Aynı zamanda, yapısal yapışkan-lamine kirişler ve diğer özel uygulamalar gibi belirli inşaat uygulamalarında da kullanılır.

Kalıplar
Döşeme
Mobilya
Kapılar
Dolaplar
Yapıştırma tabakalı ahşap kirişler
American_white_oak_small

Pekan

American_pecan_big

Forest Distribution

Pekan ağaçları güneydoğu ABD'de doğal olarak yetişip, yoğunluklu olarak Mississipi vadisinde kümelenmişlerdir. Önemli bir meyve ağacıdır ve boyutları muazzam ölçülerde değişiklik gösterir.

ORMAN BÜYÜMESİ

FIA verilerine göre, yetişen Amerikan pekan ağacı stoğu 46.8 milyon m3'tür, yani yetişen toplam Amerikan sertağaç stoğunun %0,3'ünü oluşturmaktadır. Amerikan pekan ağacının yıllık büyümesi 931,000 m3 iken, yapılan yıllık hasat 355,000 m3'tür. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 576,000 m3 artmaktadır. ABD pekan büyüme oranı, Arkansas, Kansas, Louisiana ve Mississippi olmak üzere başlıca üretim yapan dört eyalette hasat oranını aşar.

Material Availability

Pekan biçilmiş kerestesi piyasada ihracat standartlarında bulunmaktadır, fakat renk seçimi olmaksızın karışık bir şekilde satılır. NHLA FAS sınıfı, en az 4 inç (101,6 mm) genişliğe izin verir. Daha düşük NHlA (1 & 2 Orta Kalite) sınıfları, çekici, şık ve sade bir görünümde olabilir. Kereste, genelde daha ince (4/4"&5/4) stoklarda üretilir, buna rağmen daha kalın materyal de piyasada sınırlı sayılarda mevcuttur.

Wood Description

Pekan odunu renk, lif yapısı ve görünüm açısından bu çok çeşitli gruptan ayrılır. Kaba ve genelde düz bir lif yapısı vardır, fakat bu lif çizgileri dalgalı ve düzensiz de olabilmektedir. Diri odunun rengi beyazdır ve bazen kahverengiyle bezenmiş olabilir. Öz odunu soluk ve koyu sarımsı kahverengi renklerdedir. Mor mineral çizgileri, doğal bir karakteristiğidir. Kuş gaga izleri de yaygın görülen bir özelliğidir ve her ikisi de kusur olarak kabul edilmezler.

Mechanical Properties

Pekan odunu, genelde müthiş buhar eğilme sınıflandırması, yüksek ezilme dayanımı, yüksek seviyede sağlamlığı ve çok yüksek şok direnciyle çok güçlü bir ağaç olarak bilinir.

 • 0.66

  Specific Gravity (12% M.C.)

  737 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  N/A

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  94.462 MPa

  Modulus of Rupture

  11,928 MPa

  Modulus of Elasticity

  54.126 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  8,095 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
pecan_oiled
Yağsız
pecan_unoiled

Performance

 • ekan ağacının, hikori ağacını anımsatan makineyle iyi işlenme özelliklerine sahip olduğu düşünülür fakat zor yapışır ve üzerinde el aletleriyle çalışmak çok zordur. Çivileri ve vidaları iyi tutar fakat çatlamaya ve ayrılmaya meyilli olduğundan, ön delme tavsiye edilir. Odun, iyi bir son hale gelene kadar zımparalanıp, boyanıp cilalanabilir. Çabucak kurutulabilir fakat oldukça yüksek bir çekme oranına sahiptir.

   
 • Odun, öz odunu bozulmasına karşı dayanıksız, koruyucu müdahaleye karşı orta derecede dayanıklıdır.

Main Uses

Mobilya, dolap, merdiven basamakları, alet sapları ve spor malzemesi yapımında kullanılır. Esnekliğinden dolayı özellikle hokey sopalarında malzeme olarak kullanılmaktadır.

Alet sapları
Mobilya
Dolaplar
American_pecan_small

Amerikan sassafras

American_sassafras_big

Forest Distribution

Amerikan sassafras ağaçları kuzeyde küçük ebatlarda yetişir ve ana ağaçların etrafında keseler geliştirme eğilimindedirler. Doğu, orta ve güney ABD ve hatta doğu Texas boyunca dağılmış bir şekilde her tür toprakta yetişirler.

ORMAN BÜYÜMESİ

Orman envanter analizi (FIA) verilerine göre, yetişen ABD sassafras ağacı stoğu 45 milyon m3'tür, yani yetişen toplam Amerikan sertağaç stoğunun sadece %0,3'üne tekabül eder. Amerikan sassafras ağacı yıllık 527,000 m3 büyürken, elde edilen hasat yıllık 480,000 m3'tür. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 47,000 m3 artmaktadır.  

Material Availability

ABD'den gelen Sassafras kerestesi nadiren bulunur ve sadece sınırlı sayılardadır. Başlıca üreticiler güneydendir. İhracat için uygun olan kalite sınıfları için tedarikçilere danışın. Kaplama olarak da uzman üreticilerde halihazırda bulunabilmektedir.

Wood Description

Sassafras öz odunu soluk ve koyu kahverengidir, ancak çoğu zaman altın rengidir. Yumuşak, hafif ve esnek bir odunu vardır. Lifler iç içe geçmiş olabilir, düz olabilir fakat çoğu zaman dalgalıdır ve yüksek derecede cazip bir doku oluşturabilir. Odun kaba ya da oldukça sağlam bir dokuya sahip olmasının yanında, lif çizgilerinin dişbudak benzeri bir görünüşü vardır ve ceviz ağacını anımsatır.

Mechanical Properties

Sassafras, orta seviyede sertlik ve şok direncine sahiptir, ancak sıkılığı düşüktür. İyi eğilme özellikleri vardır ve tornaya kolay girer.

 • 0.42

  Specific Gravity (12% M.C.)

  497Kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  8.2%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  62.055 MPa

  Modulus of Rupture

  7,722 MPa

  Modulus of Elasticity

  32.820 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  2,802 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
sassafras_oiled
Yağsız
sassafras_unoiled

Performance

 • Sassafras, makineyle makul derecede iyi işlenir, ancak aletlerin keskin tutulması gerekir. Çivilenmeden önce ön delme gerektirir ve vidaları iyi tutar. Odun iyi yapışmasının yanında, iyi bir son hal alana kadar boyanıp cilalanabilir. Çatlama eğilimi olduğundan özenle kurutulması gerekir. Orta seviyede çekme payı vardır ve performansında ufak oynamalar olabilir.

   
 • Odun, öz odunu bozulmasına karşı dirençli olmasının yanında koruyucu müdahalelere karşı da orta seviyede dirençlidir.

Main Uses

ABD'nin doğal ormanlarında yetişen Amerikan sassafras ağaçları, fıçı tahtası gibi birkaç aromatik kullanımın yanı sıra, mobilyalarda da kullanılmak için oldukça elverişlidir.

Mobilya
American_sassafras_small

Amerikan çınar ağacı

American_sycamore_big

Forest Distribution

Amerikan çınar ağaçları genelde Kuzey Amerika'da yetişen en geniş sertağaç türlerinden biri olmanın yanı sıra, doğu ve iç Amerika'da doğal sertağaç ormanları halinde yetişir. Birkaç diğer Amerikan çınar ağacı türü, Kaliforniya ve Arizona eyaletinde yetişmektedir fakat ticaretleri yaygın değildir.

ORMAN BÜYÜMESİ

FIA verilerine göre, (Kaliforniya ve Arizona dışında) ABD'de yetişen çınar stoğu 147 milyon m3'tür, bu da yetişen toplam Amerikan sertağaç stoğunun %1'inden azına tekabül eder. Amerikan çınar ağaçlarının yıllık büyümesi 4,0 milyon m3 iken, yıllık toplanan ağaç 1.24 milyon m3'tür. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 2,76 milyon m3 artmaktadır. ABD'deki çınar büyüme oranı, tüm tedarikçi eyaletlerde yapılan hasadı aşmaktadır.

Material Availability

ABD'den gelen çınar odunu güney üreticilerde sınırlı hacimlerde mevcuttur ve daha ince stok olarak (4/4" & 5/4")  daha kolay tedarik edilir. İhracata uygun olan kalite sınıfları için tedarikçinize başvurunuz. Ahşap kaplamalar da uzman tedarikçilerde bulunmaktadır.

Wood Description

Çınar odunu belirli çeşitlilikte renkler sunabilir. Diri odun renk olarak beyazdan açık sarıya değişiklik gösterir, öz odunun ise açık ile koyu kahverengi renkleri olabilir. Çınar odunu iyi kalite sıkı bir dokuya sahiptir ve iç içe geçmiştir. Lifleriyse karakteristik taneciklerle ayırt edilebilmektedir.

Mechanical Properties

Çınar ağırlık, sertlik, sağlamlık ve şok direnci bakımından orta seviyedir. Ağır ve sert bir ağaçtır. İyi eğrilme özelliğine sahiptir ve torna makinesinde kolay işlenir.

 • 0.49

  Specific Gravity (12% M.C.)

  545 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  11.40%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  68.950 MPa

  Modulus of Rupture

  9,791 MPa

  Modulus of Elasticity

  37.095 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  3,425 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
sycamore_oiled
Yağsız
sycamore_unoiled

Performance

 • Çınar makineyle işlenmeye elverişlidir, fakat dökülmeyi önlemek için yüksek hızda çalışan keskiler gereklidir. İç içe geçmiş liflerinden dolayı ayrılmaya karşı dayanıklıdır. Odunun iyi yapışma özellikleri vardır. Mükemmel bir son için dikkatle boyanıp cilalanması gerekir. Çabuk kurumasının yanında yamulma eğilimi vardır. Orta seviyede çeker ve performansında çok az oynama olur.

   
 • Odun, öz odun çürümesine karşı dayanıksızdır fakat koruyucu muameleye müsaittir.

Main Uses

ABD'deki doğal ormanlarda büyüyen Amerikan çınar ağacı, dolap yapımında ve mobilyalarda oldukça kullanışlıdır. Kaplamalar, iç doğrama ve verniklenen panellerde kullanılır. Özel kullanımları arasında kasap tezgahları yapımı da bulunmaktadır.

Kalıplar
Mobilya
Dolaplar
Kaplamalı Paneller
Gıda İle İlgili Kullanım
American_sycamore_small

Amerikan lale ağacı

American_tulipwood_big

Forest Distribution

Lale Ağacı özellikle Kuzey Amerika'da yetişir ve çoğu doğu eyaletinin karışık sert ağaç ormanları boyunca yaygın olarak dağılmıştır. Tek bir türdür ve bir kavak türü değildir. Manolya üreten bir ağaçtır ve birçok kavak türünden üstündür. Ağaçlar devasa boyutlardadır ve ismini aldığı lale benzeri çiçeklerinden tanınır. Lale ağacı kuzeyden güneye geniş bir yelpazede yetişen, ABD'deki en sürdürülebilir sert ağaçlardan biridir.

ORMAN BÜYÜMESİ

FIA verilerine göre, yetişen Amerikan lale ağacı stoğu 1,12 milyon m3, yani yetişen toplam Amerikan sertağaç stoğunun %7,7'sidir. Amerikan lale ağacının yıllık büyüme oranı 34,6 milyon m3 iken, elde edilen yıllık hasat 12,8 milyon m3'tür. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 21,8 milyon m3 artmaktadır. Amerikan lale ağacı büyüme oranı, yetiştiği tüm eyaletlerde hasat oranını aşmaktadır.  

Material Availability

Amerika'dan gelen lale ağacı, kolay kurumasından dolayı piyasada geniş bir yelpazedeki kalite sınıflarında ve kalınlıklarda (4/4" ile 16/4" arası) halihazırda bulunmaktadır. Genişlikleri ve uzunlukları diğer ticari türlerden daha kapsamlı olabilmektedir. Lale ağacı, kontrplak üretiminde kullanılır ve dekoratif kaplama olarak daha sınırlı sayılarda bulunur. Diri odunu, genelde tercih edilen daha beyaz renklerde olurken, öz odunu genellikle güçlü renk değişiklikleri sergiler. Bununla birlikte, tüm doğal renk varyasyonunu sergileyen belirlenmemiş lale ağacının kullanımı, özellikle Avrupa'da artıştadır. Lale ağacı iç piyasada satılmakta ve bazen ihracatta kavak olarak da anılsa da, Avrupa veya Çin kavak ağaçlarıyla karıştırılmamalıdır.

Wood Description

Lale ağacının, dişbudak ve meşeye nazaran daha az kuvvetli lif özellikleri vardır. Özellikleri bakımından daha çok akçaağaca benzer fakat rengi daha koyudur. Bununla birlikte, lale ağacının diri odunu ile öz odunu arasında belirgin bir farklılık bulunmaktadır. Diri odunu krem beyaz rengiyken, öz odunu soluk sarı veya kahverengi ve hatta alışılmadık durumlarda yeşilden mor rengine kadar değişiklik gösterebilir. Odun, ultraviyole ışığına maruz kaldıkça koyulaşır ve yeşil rengi kahverengiye dönüşür. Lale ağacının odunu, orta seviye ve iyi dokusuyla düz liflidir.

Mechanical Properties

Lale ağacı, ağırlığına bağlı fevkalade ortalama dayanım özellikleri dolayısıyla, yapıştırılmış lamine ahşap ve çapraz lamine ahşap (CLT) gibi yapısal uygulamalarda oldukça kullanışlıdır. odunun düşük yoğunluğu, yüksek eğilme, şok dayanımı ve sağlamlık değerleri olmasına rağmen, düşük kompresyon ve sertliği vardır. Odunun, orta seviyede buharla eğilme özelliği olmasının yanında, tam kuruyken ve nemli koşullarda kurulumu olmadıyla aşırı derecede stabildir. Cilası ve rötüjü çok kolaydır, dolayısıyla mobilya ve doğrama yapımında oldukça kullanışlıdır.

Türlerin mekanik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için tüm yapısal kılavuzu okuyunuz.

 • 0.42

  Specific Gravity (12% M.C.)

  449 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  9.80%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  69.640 MPa

  Modulus of Rupture

  10,894 MPa

  Modulus of Elasticity

  38.198 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  2,402 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
American_tulipwood_oiled
Yağsız
American_tulipwood_unoiled

Performance

 • Lale ağacı kerestesi makineyle kolayca işlenebilmesinin yanı sıra, planya, torna ve yapışma performansı açısından da iyidir, vidalamada ise ön delme önerilmektedir. Çivilendiğinde çatlama eğilimi vardır. Lale ağacı kolayca boyanıp iyi bir son hale gelene kadar cilalanabilir. Odun, nemli koşullardaki performansında harekete karşı hassas olabilir.

   
 • Odun çürümeye karşı dayanıklı değildir. Öz odunu koruyucu muameleye karşı dirençli olabilirken, diri odunu geçirgendir. Ortalama olarak, Lale ağacı, termal modifikasyon gibi modern koruyucu muamele yöntemlerinde kullanılmaktadır.

Main Uses

Kuzey Amerika'nın doğal ormanlarından sürdürülebilir yöntemlerle elde edilen bu odun, mükemmel çevresel özellikleriyle, birçok ihracat pazarındaki temel türlerden biridir. Temel kullanım alanları, mobilya, kapılar, paneller, mimari iç doğrama ve kaplamalar ile mutfak dolaplarıdır. Bazı inşaat uygulamalarında ve oyma gibi bazı özel uygulamalarda da kullanılmaktadır.

Kalıplar
Oyma
Mobilya
Kapılar
Lambri
Dolaplar
Yapıştırma tabakalı ahşap kirişler
CLT (Çapraz laminat kereste)
American_tulipwood_small

Amerikan kara ceviz ağacı

American_walnut_big

Forest Distribution

Amerikan Kara Ceviz ağaçları, doğu Amerika boyunca karışık sertağaç ormanlarında ve çiftliklerde, iç kesimlerdeki eyaletlerde yoğunlaşmıştır, fakat Texas'dan doğu sahiline yayılmış bir şekilde çok geniş alanlarda yetişmektedir. Ağaçlar ekilmesinin yanı sıra kendiliğinden de doğada bulunup yenilenen nadir ağaç türlerindendir. Nispeten uzun boyludurlar ve daha az alt dala sahip olup, düz gelişirler.

ORMAN BÜYÜMESİ

FIA verilerine göre, yetişen ABD Ceviz stoğu 137.8 milyon m3'tür, yani toplam Amerikan sertağaç yetişme stoğunun %0,9'ı. Amerikan Kara Ceviz ağaçları yıllık 4,8 milyon m3'te yetişirken, yıllık hasat 1.9 milyon m3 olarak gerçekleşmektedir. Net hacim (hasattan sonra elde edilen) her yıl, 2,9 milyon m3 artmaktadır. Amerikan Cevizinin yetişme oranı, Michigan dışındaki tüm büyük tedarikçi eyaletlerde hasadı aşıyor.

Material Availability

Ceviz ABD'den biçilmiş kereste ve kaplama olarak temin edilebilmektedir. Kereste, genellikle buharlı işlemden geçirilmemiş ve rengi belirlenmemiş olarak satılır. Uzman üreticiler buharlı işlemden geçmiş odunları koyulaştırmak ve öz odun ile diri odun arasındaki renk farkını azaltmak için buharlı işlemden geçmiş Ceviz sunabilirler. Son yıllarda bu türe olan küresel talep devasa boyutlardadır. Daha küçük spesifikasyonlara ve daha küçük temiz kesimlere ve diri odunu izin verecek şekilde NHLA Sınıflandırma Kuralları, Ceviz için değiştirilmiştir. Tedarikçilere danışılması önerilmektedir.

Wood Description

 • Ceviz'in öz odunu kremsi beyaz iken, diri odunun açık kahverengi ile koyu çikolata kahve renginde olması renk farkını oldukça belirgin kılmaktadır. Dolayısıyla, diri odunun koyu hatta mor hatları olmaktadır. Ceviz ağacı genellikle düz dokulu, bazen de dalgalı veya kıvırcık liflere sahip olup, tasarımcılara aranan karakteristikleri ve cazip şekiller sunmaktadır. 

   
 • Amerikan Ceviz renkleri, daha açık renkte olma eğilimi gösteren Avrupa Ceviz ağaçlarınkinden oldukça farklıdır.

Mechanical Properties

Ceviz sağlam, sert ve orta yoğunluktadır. Orta derecede bükülme ve ezilme mukavemetine sahiptir ve katılık olarak düşüktür. İyi buhar bükülme sınıflandırmasına sahiptir.

 • 0.55

  Specific Gravity (12% M.C.)

  609 kg/m3

  Average Weight (12% M.C.)

  10.20%

  Average Volume Shrinkage (Green to 6% M.C.)

  100.677 MPa

  Modulus of Rupture

  11,584 MPa

  Modulus of Elasticity

  52.264 MPa

  Compressive strength (parallel to grain)

  4,492 N

  Hardness

Oiled / Un-Oiled Appearance

Yağlı
American_walnut_oiled
Yağsız
American_walnut_unoiled

Performance

 • Amerikan Ceviz ağacı el ve makine aletleri ile kolaylıkla çalışır. Mükemmel, planya, torna ve kalıplama özelliklerine sahiptir. Kolay çivilenme ve tutkallama özelliklerine sahiptir ve mükemmel bir yüzey elde etmek için lekelenebilir ve cilalanabilir. Ahşabı yavaş kurur ve kuruduğunda iyi bir boyutsal stabiliteye sahiptir.

   
 • Ahşap kabuk çürümesine karşı çok dirençli olarak derecelendirilmiştir ve en dayanıklı (bozulmaya dirençli) Amerikan sert ağaçlarından biridir.

Main Uses