ข้อแนะนำแบบรูปภาพเกี่ยวกับเกรดต่าง ๆ ของไม้แปรรูปเนื้อแข็งอเมริกัน

คำอธิบายง่าย ๆ เกี่ยวกับระบบการคัดเกรดของ NHLA ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับชาติสำหรับอุตสาหกรรมไม้แปรรูปเนื้อแข็งอเมริกันและรูปแบบพื้นฐานสำหรับการคัดเกรดการส่งออก

วันที่เผยแพร่:
ราคา: ฟรี
thai grading guide