1. ต้นแอชอเมริกัน

  สายพันธุ์ Fraxinus ประกอบไปด้วย Fraxinus americana
  ชื่ออื่น ๆ:
  นอทเทิร์นแอช เซาเทิร์นแอช N/A
  • FAS

   Ash FAS 01
   Ash FAS 02
  • No. 1C

   Ash 1C 01
   Ash 1C 02
   Ash 1C 03
   Ash 1C 04
  • No. 2AC

   Ash 2AC 01
   Ash 2AC 02
 2. ต้นเชอร์รีอเมริกัน

  ต้นเชอร์รีดำ
  ชื่ออื่น ๆ:
  ต้นเชอร์รีดำอเมริกัน
  • FAS

   Cherry FAS 01
   Cherry FAS 02
   Cherry FAS 03
  • No. 1C

   Cherry 1C 01
   Cherry 1C 02
   Cherry 1C 03
  • No. 2AC

   Cherry 2AC 01
   Cherry 2AC 02
   Cherry 2AC 03
 3. ต้นฮิกคอรี

  Carya spp
  ชื่ออื่น ๆ:
  มักเรียกว่า ต้นพีแคนในทางตอนใต้
  • FAS

   Hickory FAS 01
   Hickory FAS 02
  • No. 1C

   Hickory 1C 01
   Hickory 1C 02
   Hickory 1C 03
  • No. 2AC

   Hickory 2AC 01
   Hickory 2AC 02
  • No. 2BC

   Hickory 2BC 01
   Hickory 2BC 02
 4. ต้นเมเปิลแข็งอเมริกัน

  Acer saccharum, Acer nigrum
  ชื่ออื่น ๆ:
  ชูการ์เมเปิล ร็อคเมเปิล แบล็คเมเปิล
  • FAS

   Hard Maple FAS 01
   Hard Maple FAS 02
  • No. 1C

   Hard Maple 1C 01
   Hard Maple 1C 02
   Hard Maple 1C 03
  • No. 2AC

   Hard Maple 2AC 01
   Hard Maple 2AC 02
   Hard Maple 2AC 03
 5. ต้นเมเปิลอ่อนอเมริกัน

  Acer rubrum, Acer saccharinum
  ชื่ออื่น ๆ:
  เมเปิ้ลแดง เมเปิลเงิน
  • FAS

   Soft Maple FAS 01
   Soft Maple FAS 02
  • No. 1C

   Soft Maple 1C 01
   Soft Maple 1C 02
  • No. 2AC

   Soft Maple 2AC 01
   Soft Maple 2AC 02
  • No. 2BC

   Soft Maple 2BC 01
 6. ต้นโอ๊กแดงอเมริกัน

  สายพันธุ์ Quercus กลุ่ม Q. rubra
  ชื่ออื่น ๆ:
  โอ๊กแดงเหนือ โอ๊กแดงใต้
  • FAS

   Red Oak FAS 01
   Red Oak FAS 02
  • No. 1C

   Red Oak 1C 01
   Red Oak 1C 02
   Red Oak 1C 03
   Red Oak 1C 04
  • No. 2AC

   Red Oak 2AC 01
   Red Oak 2AC 02
 7. ต้นโอ๊กขาวอเมริกัน

  สายพันธุ์ Quercus ส่วนใหญ่ Q. alba
  ชื่ออื่น ๆ:
  ต้นโอ๊กขาวทางตอนเหนือ ต้นโอ๊กขาวทางตอนใต้
  • FAS

   White Oak FAS 01
   White Oak FAS 02
  • No. 1C

   White Oak 1C 01
   White Oak 1C 02
  • No. 2AC

   White Oak 2AC 01
   White Oak 2AC 02
 8. ต้นทิวลิปวูดอเมริกัน

  Liriodendron tulipifera
  ชื่ออื่น ๆ:
  พอปลาร์เหลือง ทิวลิปพอปลาร์ คานารีไวท์วูด ไม่ใช่พันธุ์เดียวกันกับพอปลาร์ยุโรปและพอปลาร์จีน
  • FAS

   Tulipwood FAS 01
   Tulipwood FAS 02
  • No. 1C

   Tulipwood 1C 01
   Tulipwood 1C 02
   Tulipwood 1C 03
  • No. 2AC

   Tulipwood 2AC 01
   Tulipwood 2AC 02
   Tulipwood 2AC 03
 9. ต้นวอลนัทอเมริกัน

  Juglans nigra
  ชื่ออื่น ๆ:
  วอลนัทดำ
  • FAS

   Walnut FAS 01
   Walnut FAS 02
   Walnut FAS 03
   Walnut FAS 04
   Walnut FAS 05
   Walnut FAS 06
   Walnut FAS 07
  • No. 1C

   Walnut 1C 04
   Walnut 1C 01
   Walnut 1C 02
  • No. 2AC

   Walnut 2AC 01
   Walnut 2AC 02
   Walnut 2AC 03
   Walnut 2AC 04
  • No. 2BC

   Walnut 2BC 01