1. Amerikan dişbudak ağacı

  Fraxinus species, including Fraxinus americana
  Other names: :
  Kuzey dişbudak, güney dişbudak
  FAS
  Ash FAS 01
  Ash FAS 02
  No. 1C
  Ash 1c 01
  Ash 1c 02
  Ash 1c 03
  Ash 1c 01
  No. 2AC
  Ash. 2AC 01
  Ash 2AC 01
 2. Amerikan kiraz

  Prunus serotina
  Other names: :
  Black cherry
  FAS
  American Cherry FAS
  American Cherry FAS
  American Cherry FAS
  No. 1C
  American Cherry 1C
  American Cherry 1C
  American Cherry 1C
  No. 2AC
  American Cherry 2AC
  American Cherry 2AC
  American Cherry 2AC
 3. Hikori

  Carya spp
  Other names: :
  Amerikan ceviz ağacı, Güneyde çoğunlukla pekan veya pikin cevizi olarak bilinmektedir
  FAS
  American Hickory FAS
  American Hickory FAS
  No. 1C
  American Hickory No. 1C
  American Hickory No. 1C
  American Hickory No. 1C
  No. 2AC
  American Hickory No. 2AC
  American Hickory No. 2AC
  No. 2BC
  American Hickory No. 2BC
  American Hickory No. 2BC
 4. Amerikan sert akçaağaç

  Acer saccharum, Acer nigrum
  Other names: :
  İsfendan, akçaağaç
  FAS
  American Hard Maple FAS
  American Hard Maple FAS
  No. 1C
  American Hard Maple No. 1C
  American Hard Maple No. 1C
  American Hard Maple No. 1C
  No. 2AC
  American Hard Maple No. 2AC
  American Hard Maple No. 2AC
  American Hard Maple No. 2AC
 5. Amerikan yumuşak akçaağacı

  Acer rubrum, Acer saccharinum
  Other names: :
  Kızıl akçaağaç, Gümüş akçaağaç
  FAS
  American Soft Maple FAS
  American Soft Maple FAS
  No. 1C
  American Soft Maple No. 1C
  American Soft Maple No. 1C
  No. 2AC
  American Soft Maple No. 1C
  American Soft Maple No. 1C
  No. 2BC
  American Soft Maple No. 2BC
 6. Amerikan kırmızı meşe

  Quercus species, mainly Quercus rubra
  Other names: :
  Kuzey kızıl meşe, güney kızıl meşe
  FAS
  American Red Oak FAS
  American Red Oak FAS
  No. 1C
  American Red Oak No. 1C
  American Red Oak No. 1C
  American Red Oak No. 1C
  American Red Oak No. 1C
  No. 2AC
  American Red Oak No. 2AC
  American Red Oak No. 2AC
 7. Amerikan akmeşe

  Quercus species, mainly Q. alba
  Other names: :
  Kuzey akmeşesi, güney akmeşesi
  FAS
  American White Oak FAS
  American White Oak FAS
  No. 1C
  American White Oak 1C
  American White Oak 1C
  No. 2AC
  American White Oak 2AC
  American White Oak 2AC
 8. Amerikan lale ağacı

  Liriodendron tulipifera
  Other names: :
  yellow poplar, tulip poplar, canary whitewood; not to be confused with European or Chinese poplar
  FAS
  American Tulipwood FAS
  American Tulipwood FAS
  No. 1C
  American Tulipwood 1C
  American Tulipwood 1C
  American Tulipwood 1C
  No. 2AC
  American Tulipwood 2AC
  American Tulipwood 2AC
  American Tulipwood 2AC
 9. Amerikan kara ceviz ağacı

  Juglans nigra
  Other names: :
  black walnut
  FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  American Walnut FAS
  No. 1C
  American Walnut 1C
  American Walnut 1C
  American Walnut 1C
  No . 2AC
  American Walnut 2AC
  American Walnut 2AC
  American Walnut 2AC
  American Walnut 2AC
  No. 2BC
  American Walnut 2BC