NHLA kalite sınıfları standardına yapılan bölgesel istisnalar

NHLA sınıfları, ABD'de yetişen ticari sert ağaç türlerinin çoğunluğunu kapsar. Aşağıda, Amerikan tedarikçiden sipariş edilebilecek çeşitli türlerin ve renk çeşitlerinin geniş bir özeti verilmektedir.

Kızıl gürgen

Douglas çamları gibi devasa yumuşakağaç sıralarının arasında, sadece Kuzeybatı Pasifik'te yetişir. Bölgedeki en önemli ticari sertağaç olma niteliğini taşır. Kızıl gürgeni sınıflandırma kuralları, daha çok belirli son kullanımlar ve görünüşe göre şekil almıştır. Gürgen, NHLA'nın yayınladığı "NHLA Sert ağaç ve Servi Ölçüm&Denetim Kuralları' içinde yer alan 'Pasifik Kıyısı Kızıl Gürgen Kuralları' kullanılarak sınıflandırılır. Kurallar, belirlenen üreticiler ve ihracat ile ABD'nin Batı Yakası'nda belirlenmiştir. 

Bazı temel sınıflandırma noktaları, Standard NHLA Sınıflandırma Kuralları'nda belirtildiği üzere, kötü taraftan ziyade daha iyi durumda olan tarafın sınıflandırılmasını içerir; küçük budaklar, defodan ziyade karakteristik özellik olarak algılanır. Temel sınıflar, Superior-Üstün (Özel seçim & Daha kaliteli), Cabinet-Dolap (No.1 Genel) ve Frame-Çerçeve (No. 2 Genel) olmak üzere NHLA sınıflandırma standardlarına benzer.

Mevcut gürgen sınıfları ve ürünlerinin daha detaylı bir açıklaması için yerel tedarikçinize danışın.    

Ceviz

Amerikan sert ağaçlarının elit türü olarak bilinen ceviz, kaliteli mobilya, iç dekorasyon ve tüfek kundaklarında kullanılan koyu ahşaplar için biçilmiş kaftandır. Ceviz, asıl olarak Amerika'nın Ortabatı ve doğu kısmı boyunca uzanan, geniş alanlara yayılmış diziler halinde yetişir. Tarihsel olarak, FAS cevizin sınıflandırma kuralları, bu değerli türün daha iyi kullanımını teşvik etmek için yeniden şekillendirilmiştir. Bunda dolayı, FAS ceviz sınıfları, hem en hem de boy olarak daha küçük tahtalara izin vermektedir. Doğal karakteristikler de, diğer türler için olan standart NHLA sınıflandırma kurallarından daha geniş yelpazede kabul görür. Detaylı bir açıklama, NHLA kurallar kitabında bulunabilir. Mevcut ceviz sınıfları ve ürünler için yerel tedarikçinize danışın.    

Renk belirlenmesi

Belirli genişlikleri özel seçim veya sınıflara ayırmaya ek olarak, belirli türler, renkleri de hesaba katıldığında ticari olarak ek bir değer kazanmaktadır. Bu tanımdaki rengin diri odun ve öz oduna ithafen kullanıldığını bilmek önemlidir.

1 ve 2 numaralı beyaz

Tipik olarak sert akçaağaç üzerindeki renk seçimidir, fakat dişbudak, kayın ağacı ve yumuşak akçaağaç gibi diri odun kesinliğinde kesimler arzulandığı takdirde herhangi bir türe de uygulanabilmektedir. 

1 numara beyaz, açık kesimlerin her iki yüzü ve kenarının tümünün diri odun olması gerektiği anlamına gelir.

2 Numara beyaz, traşlanmış kesimlerin her iki ucunun ve bir yüzünün diri odun olması gerektiği ve ters yüzünde de %50'den daha az diri odun anlamına gelir.

Diri odun ve Daha iyi kalite

Tahtanın sadece bir yüzünün diri odun olması gerektiğinde ticari olarak satılabilir. Genelde 1 ve 2 Numara Beyaz gibi aynı türlere sadece biraz daha az sert olarak uygulanır. Traşlama kesiminde, her tahtanın en az bir yüzünün diri oduna denk olması gerekir. 

Kırmızı tek yüz ve Daha iyi kalite

Tahtanın en az bir yüzünün öz odun olması gerektiği zaman ticari değeri vardır. Kiraz, meşe, ceviz, sakız, hatta kayın ve akçaağaç gibi türlere belirli şekillerde uygulanır. Bu spesifikasyonda üreticinin baktığı şey, tüm net kesimlerin en az bir göbek kerestesi olma zorunluluğudur.

Belirli uzunlukları, genişlikleri ve hatta doku desenlerini belirleyip seçerken, Amerikalı sertağaç üreticilerinin elinde geniş yelpazede ek seçenekler bulunmaktadır. Eğer üreticiler ve alıcılar bu hususlar üzerinde mutabık kalırlarsa, bu rehberde gösterilen standart sınıflar üzerinde bazı düzeltmeler veya değişiklikler yaparak yarar sağlanabilir. Bu aynı zamanda her kütükten alınan verimi arttırmaya yardımcı olabilir ve böylelikle ormanın sürdürülebilirliğine de katkıda bulunmuş olur. Aynı zamanda her iki taraf için de maliyetlerin kısılıp, teslimatın değer kazanmasını sağlayabilir.  

Sağlam Kesimin Tanımı

Küf, budak, yarık ve küçülme olmayan bir kesimdir. Doku dikkate alınmaz. Sağlam budaklar, kuş gaga izleri, lekeler, darbeler ya da bunlara denk kusurlar kabul edilebilir. Sağlam kontroller materyal olarak takozu sıkıştırıp, solucan deliklerini farkedip kesimin gücünü felç edemez. 1/4" ya da daha büyük delikler de kabul görür fakat şöyle sınırlandırılır: 12 birimden daha az her bir kesimin ortalama çapında bir 1/4"vardır; her 12 birime iki 1/4" ya da 1/2" ve bir tarafta sadece kesim olur.  

Sınıfın belirlenmesindeki adımlar

  1. Türün Belirlenmesi
  2. Yüzey Ölçüsünün Hesaplanması
  3. Tahtanın kötü kesilmiş yüzünün belirlenmesi
  4. Bu kötü yüzden, mevcut temiz tahta yüzdesinin hesaplanması. Not: Eğer kötü kesilen yüzün sınıfı 1 Numara Orta ise, FAS sınıfına F1F veya Özel seçim sınıfa ulaşıp ulaşamayacağını görmek için daha iyi olan yüze bakın.
  5. Sınıf bir kez belirlendiğinde, özel renk türleri için diri odun veya öz odun kesimleri gibi özellikleri kontrol edin.
  6. Demetleri alıcı ve satıcı spesifikasyonlarına göre sıralayınız.

ABD sertağaç kereste sınıflarının özeti

  FAS

FAS 1 Yüz

Seçkin Sınıf

No. 1 Yaygın

No. 2A & 2B Yaygın

Minimum kalas büyüklüğü 6”x8’ Sınıflandırılan türler için
FAS’la aynı
4”x6’ 3”x4’ 3”x4’
Minimum kesme büyüklüğü 4”x5’
3”x7’

Kalasın en iyi yüzü FAS sınıfının koşullarına uygun olmalıdır

Kalasın düşük kaliteli olan yüzü No. 1 Yaygın sınıfın koşullarına uygun olmalıdır

Kalasın en iyi yüzü FAS sınıfının koşullarına uygun olmalıdır

Kalasın düşük kaliteli olan yüzü No. 1 Yaygın sınıfın koşullarına uygun olmalıdır

4”x2’
3”x3’
3”x2’

Elde edilen minimum

SM x10
83%

Kalasın en iyi yüzü FAS sınıfının koşullarına uygun olmalıdır

Kalasın düşük kaliteli olan yüzü No. 1 Yaygın sınıfın koşullarına uygun olmalıdır

Kalasın en iyi yüzü FAS sınıfının koşullarına uygun olmalıdır

Kalasın düşük kaliteli olan yüzü No. 1 Yaygın sınıfın koşullarına uygun olmalıdır

SM x8
66%
SM x6
50%

Temiz kesimlerin adedini belirlemede kullanılan formül

SM / 4

Kalasın en iyi yüzü FAS sınıfının koşullarına uygun olmalıdır

Kalasın düşük kaliteli olan yüzü No. 1 Yaygın sınıfın koşullarına uygun olmalıdır

Kalasın en iyi yüzü FAS sınıfının koşullarına uygun olmalıdır

Kalasın düşük kaliteli olan yüzü No. 1 Yaygın sınıfın koşullarına uygun olmalıdır

SM +1 /
3
SM / 2

Notlar:

  • Bu tablo, standart sınıflar için temel gereklilikleri özetler. Tam bilgi için, NHLA Kural Kitabının uygun bölümüne başvurunuz
  • Fırında kurutulmuş kereste için, 1/2" çekme, her sınıftaki en küçük boy tahta için kabul edilir.
  • No. 2A Orta sınıfın, temiz kesilmiş olması gerekir.
  • No. 2B Orta sınıf, kesimlerin Kusursuz olmasını gerektiren bir kullanım sınıfıdır.