• Bilgola_table.jpg

PROFIL ŚRODOWISKOWY

Aby móc w pełni zrozumieć dlaczego amerykańskie drewno liściaste jest surowcem przyjaznym środowisku, warto dowiedzieć się więcej o zasobach drewna w amerykańskich lasach i szybkości, z jaką się odnawiają.

Lasy liściaste i mieszane w Stanach Zjednoczonych zajmują powierzchnię ok. 120 milionów hektarów, czyli ok. 16% powierzchni lądowej Australii.

Lasy są głównie w rękach małych, prywatnych firm. Prowadzi się w nich selektywną wycinkę drzew, które są następnie zastępowane przez przyrost nowych drzew, zgodnie z naturalną regeneracją lasu.

Najnowsze dane opublikowane przez amerykański Departament Rolnictwa pokazują, że zasoby lasów liściastych rosną o 271 milionów m3 rocznie, podczas gdy wycinka wynosi jedynie 141 milionów m3 rocznie. Oznacza to, że zasoby po uwzględnieniu wycinki rosną o 130 milionów m3 każdego roku.

CO TO JEST LCA?

LCA, czyli Ocena Cyklu Życia (z ang. Life Cycle Assessment) to narzędzie, które pozwala zmierzyć wpływ produkcji i wykorzystania materiałów na środowisko na wszystkich etapach życia produktu, od wzrostu drzewa po obróbkę drewna, transport, produkcję, zastosowane procesy chemiczne, użycie produktu i jego utylizację. 

LCA bierze pod uwagę wpływ produktu na środowisko w wielu kategoriach, takich jak ślad węglowy, potencjał zakwaszenia gleby, potencjał eutrofizacji wód, potencjał tworzenia ozonu fotochemicznego czy zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych. 

LIMITOWANA EDYCJA KOLEKCJI BILGOLA

Analiza LCA pokazuje, że zastosowanie wiśni amerykańskiej i tulipanowca amerykańskiego jest przyjazne środowisku. 

Całkowity ślad węglowy wszystkich projektów, które powstały w ramach kolekcji Bilgola wynosi jedynie 65 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla, czyli mniej więcej tyle, ile przejechanie 350 km samochodem. To niezwykły wynik, biorąc pod uwagę odległość, jaką musiało pokonać drewno ze Stanów Zjednoczonych do Australii. Taki wynik jest możliwy po pierwsze dlatego, że drewno użyte w projektach magazynuje ogromną ilość węgla, po drugie dzięki spaleniu odpadów drzewnych, a po trzecie ze względu na niskie zużycie energii w cyklu życia produktu. Wpływ na środowisko pozwoliło też zredukować zastosowanie cieńszych elementów drewna oraz fakt, że wybrane do projektu gatunki drewna schną dość szybko.