Cechy charakterystyczne

Poniżej wymieniono cechy charakterystyczne dla gatunków amerykańskiego drewna liściastego. Niektóre cechy są typowe dla wybranych gatunków – inne można znaleźć u wszystkich. Wymienione właściwości mogą występować naturalnie lub wynikać z procesu suszenia. Zgodnie z treścią niniejszego materiału, klasę tarcicy ustala się w zależności od procentowego udziału drewna wolnego od wad w desce.

Normy klasyfikacji NHLA dopuszczają występowanie niżej wymienionych cech w elementach wszystkich sortymentów – cech tych nie zalicza się zatem do wad.

heartwood sapwood

Twardziel i biel:

Twardziel to drewno dojrzałe, często ciemniejsze, występujące w wewnętrznej partii drzewa, od granicy bielu do rdzenia. Biel, o jaśniejszej barwie, wypełnia przestrzeń od wewnętrznej strony kory do granicy twardzielu.

burl

Czeczowatość:

Zgrubienie, wybrzuszenie lub skręcenie włókna (bez występowania sęków).

gum streak

Żywiczne smugi barwne:

Barwne smugi przypominające wykwity mineralne, występujące naturalnie jedynie w wypadku tarcicy wiśni (czeremchy).

mineral streak

Smugi Barwne pochodzenia mineralnego:

Pasmowate przebarwienia w kolorze od oliwkowego po czarno-brązowy, zazwyczaj ułożone wzdłuż przebiegu usłojenia.

glassworm

Wykwity „Glassworm”:

Nieregularne ślady przypominające wyglądem smugi związane z wykwitami mineralnymi. Typowe dla tarcicy jesionu.

sticker marks

Ślady po przekładce/sztaplowaniu:

Ślad pozostały na desce po sztaplowaniu, możliwy do usunięcia podczas obróbki mechanicznej.

Uwaga: Mimo, iż według norm klasyfikacyjnych NHLA wymienionych cech nie uznaje się za wady standardowych sortymentów, dla poszczególnych gatunków przyjęto indywidualne zasady. Na przykład klon twardy i jesion cieszą się znacznie większym powodzeniem przy przeważającej większości bielu (białej barwy) i niewielkiej zawartości twardzieli – natomiast w wypadku wiśni, dębu i orzecha obowiązuje zasada odwrotna. Nabywcy powinni zapoznać się nie tylko ze specyfiką każdego gatunku, lecz także z rejonami występowania gatunków w środowisku naturalnym i lokalizacją plantacji. Takie czynniki, jak klimat, gleba i warunki wzrostu (tereny górzyste lub doliny) odgrywają istotną rolę w rozwoju i wzroście drzew. Jak wspomniano, normy opracowane przez NHLA służą jako ramowe warunki współpracy dla potrzeb sprzedaży i składania zamówień. Dodatkowe informacje na temat poszczególnych gatunków drewna są dostępne w innych publikacjach technicznych AHEC.

WADY DOPUSZCZALNE

bird pecks

Mechaniczne uszkodzenia prezez ptaki:

Drobne wady w łagodnym zarysowaniu linii słojów, powstałe na skutek dziobnięć ptaków, które czasami zawierają wrośniętą korę drzewną. Wyjątkiem od tej reguły jest hikora/orzesznik amerykański oraz wiąz.

sound knot

Sęk zdrowy/dopuszczalny:

Dopuszczalny sęk wzdłuż powierzchni deski, który nie wykazuje żadnych śladów zniszczenia.

sticker stain

Ślady po przekładce:

Ślady, które zwykle są w kolorze szarym, będące wynikiem przyklejania taśmy do sezonowania drewna.

worm hole

Zaglębienia spowodowane przez robaki/korniki:

Zaglębienia w drewnie mające wymiary od 1/16” do ponad 1/4”.

WADY NIEDOPUSZCZLNE

Zasady klasyfikacji NHLA nie zezwalają na występowanie następujących cech w elementach długich i wolnych od wad we wszystkich klasach. Z tego tez powodu uważa się je za wadliwe.

bark pocket

Zakorek:

Zniszczenie wypełnione korą występujące na linii słojów.

check

Pęknięcie wzdłuż włókien:

Wzdłużne pęknięcie na powierchni deski będące wynikiem nagłego albo wadliwego suszenia.

decay rot

Mursz drzewny/zgnilizna/butwienie:

Rozkład substancji drzewnej przez grzyby. Przebarwienia bieli wskazują na początkowe stadium rozkładu.

unsound knot

Sęk zepsuty/niedopuszczalny:

Okrągły obszar, który kiedyś tworzył bazę konaru lub gałęzi i ma miękiszowy środek.

split

Pęknięcie otwarte w poprzek włókien: 

Wzdłużne pęknięcie drewna powstałe w trakcie jego suszenia.

shake

Pęknięcie w poprzek włókien:

Pęknięcie jest to rozdzielenie pomiędzy rocznymi pierścieniami wzrostu drzewa.

wane

Oblina:

Kora lub brak drewna spowodowany przez zaokrąglenie powierzchni okrągłego drewna w drzewie lub kłodzie.

pith

Rdzeń:

Mały miękki rdzeń w strukturalnym środku drzewa.

grub holes

Chodniki owadzie duze:

Zagłębienia o średnicy większej niż 1/4”.