Characteristics

ลักษณะเฉพาะที่พบเห็นได้จากพันธุ์ไม้เนื้อแข็งในสหรัฐอเมริกามีดังนี้ บางลักษณะจะมีในเพียงบางพันธุ์เท่านั้น ส่วนบางลักษณะจะพบเห็นได้ทั่วไป ลักษณะเฉพาะต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในไม้แปรรูป หรืออาจเป็นผลมาจากกระบวนการการทำให้แห้ง ดังที่กล่าวไปว่า เกรดของไม้ขึ้นอยู่กับค่าร้อยละความไร้ตำหนิ และการไม่มีข้อบกพร่องในไม้กระดาน


เกณฑ์การให้เกรดจาก NHLA อนุญาตให้มีลักษณะเฉพาะต่อไปนี้ในไม้ทุกเกรด และจะไม่ถือว่าลักษณะเหล่านี้เป็นจุดบกพร่อง

heartwood sapwood

แก่นไม้และกระพี้:

แก่นไม้คือ ไม้แก่ ซึ่งมักมีสีเข้มกว่า มีขอบเขตจากกระพี้ไปจนถึงกลางลำต้น กระพี้จะมีสีอ่อนกว่า เติบโตจากในเปลือกไม้ไปยังแก่นไม้

burl

จุดด่าง:

ลายเนื้อไม้ลักษณะเกลียวและบิดที่ไม่มีตาไม้

gum streak

ริ้วลายยางไม้: 

ริ้วลายแร่ที่เป็นสีที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจะพบเห็นได้ในไม้เชอร์รีเท่านั้น

mineral streak

ริ้วลายแร่:

ริ้วลายสีจะมีตั้งแต่สีเขียวเข้มปนเหลือง ไปจนถึงสีน้ำตาลดำ ซึ่งมักอยู่ตามลายของเนื้อไม้

glassworm

หนอนแก้ว:

เส้นริ้วลายแร่แบบสุ่ม มักพบเห็นได้ในไม้แอช

sticker marks

เครื่องหมายสติกเกอร์:

รอยสติกเกอร์ฤดูกาลที่อยู่บนไม้กระดาน สามารถนำออกได้ในขั้นตอนขัดพื้นผิวและขั้นตอนการวางแผน 

หมายเหตุ: แม้ว่าเกณฑ์การให้เกรดจาก NHLA จะไม่พิจารณาให้ลักษณะเหล่านี้เป็นจุดบกพร่องในเกรดทั่วไป แต่ก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งในแต่ละสายพันธุ์ ตัวอย่างเช่น บางสายพันธุ์ เช่น เมเปิลแข็งและแอช จะเป็นที่ต้องการมากกว่าหากมีสัดส่วนกระพี้ (ขาว) ในไม้กระดานมากกว่าแก่นไม้ สิ่งที่กลับกันนั้นเป็นจริงเมื่อมีการระบุสายพันธุ์เช่น ไม้เชอร์รี ไม้โอ๊ก และไม้วอลนัท สำคัญมากที่ผู้ซื้อจะต้องมีความรู้เรื่องพื้นที่เพาะปลูกทั่วสหรัฐอเมริกาด้วย ไม่ใช่แค่รู้เรื่องสายพันธุ์เท่านั้น สภาพอากาศ ดิน และปัจจัยการเติบโตต่าง ๆ ล้วนมีบทบาทในการเติบโตของต้นไม้ ดังที่กล่าวไว้ เกณฑ์การให้เกรดจาก NHLA เป็นขอบเขตในการเริ่มการค้าขาย ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะในแต่ละสายพันธุ์ไม้ได้ในสื่อแถลงของ AHEC

เกณฑ์การให้เกรดจาก NHLA ไม่ยอมรับลักษณะดังต่อไปนี้ให้อยู่ในทุกเกรด ดังนั้นจึงถือว่าลักษณะดังต่อไปนี้เป็นจุดบกพร่อง

DEFECTS

bird pecks

รอยนกจิก: พิจารณาให้ว่าไม่เสื่อมเสีย

sound knot

ตาไม้ไม่เน่า: พิจารณาให้ว่าไม่เสื่อมเสีย

sticker stain

รอยสติกเกอร์: พิจารณาให้ว่า ไม่เสื่อมเสีย

worm hole

รูหนอน: พิจารณาให้ว่า ไม่เสื่อมเสีย

bark pocket

เปลือกฝังใน: พิจารณาให้ว่าเสื่อมเสีย นอกจากจะเป็นไปตามข้อกำหนดของการตัดที่ไร้จุดบกพร่อง

check

รอยร้าว: หากสามารถลบรอยร้าวออกได้โดยการตัดพื้นผิวให้มีความหนาตามมาตรฐาน จะถือว่าเป็นไม้ดี หากทำไม่ได้จะถือว่าเป็นไม้ไม่เสื่อมเสีย

decay rot

การเสื่อมและเน่า: พิจารณาให้ว่าเสื่อมเสีย

unsound knot

ตาไม้เน่า: พิจารณาให้ว่าเสื่อมเสีย นอกจากจะเป็นไปตามข้อกำหนดของการตัดที่ไร้จุดบกพร่อง ดังที่อธิบายไว้ในหน้า 19

split

รอยแตก: พิจารณาให้รอยแตกเป็นการเสื่อมเสีย

shake

Shake:

Shake is a separation between the annual growth rings.

wane

รอยหัก พิจารณาให้ว่าเสื่อมเสีย

pith

เยื้อกลางลำต้น พิจารณาให้ว่าเสื่อมเสีย

grub holes

รูตัวอ่อนแมลง: พิจารณาให้ว่าเสื่อมเสีย นอกจากจะเป็นไปตามข้อกำหนดของการตัดที่ไร้จุดบกพร่อง ดังที่อธิบายไว้ในหน้า 19