Legacy

Ngài John Sorrell, chủ tịch Lễ Hội Thiết Kế London, đã kêu gọi bạn bè của mình tại các tổ chức văn hóa hàng đầu của London hợp tác với một số nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới để tạo ra một tác phẩm 'Di sản' bằng gỗ sồi đỏ Hoa Kỳ được trưng bày tại Bảo Tàng Victoria & Albert , London, vào Tháng 9 năm 2019, hợp tác với Benchmark Furniture, nơi tổ chức hội thảo Berkshire sáng tạo ra tất cả các tác phẩm trong mùa hè.

Đăng ký nhận bản sao của cuốn sách Di Sản ở đây >

Beehave by Marlene Huissoud

FOR SIR IAN BLATCHFORD 

 

Fugu by Jasper Morrison Studio

FOR TRISTRAM HUNT

 

Duo by Terence Woodgate

FOR ALEX BEARD

 

The Nest by Dallas Pierce Quintero

FOR SIR JOHN SORRELL

 

Valet by Max Lamb

FOR MARIA BALSHAW

 

Writers Collection by Sebastian Cox

FOR AMANDA NEVILL

 

Wooden Hinge by Raw Edges

FOR IWONA BLAZWICK

 

Musical Shelf by Martino Gamper

FOR TAMARA ROJO

 

Serpentine Postbox by Studiomama

FOR HANS ULRICH OBRIST

 

Au by Tomoko Azumi

FOR KWAME KWEI-ARMAH

 

Events – Legacy