Legacy

Ngài John Sorrell, chủ tịch Lễ Hội Thiết Kế London, đã kêu gọi bạn bè của mình tại các tổ chức văn hóa hàng đầu của London hợp tác với một số nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới để tạo ra một tác phẩm 'Di sản' bằng gỗ sồi đỏ Hoa Kỳ được trưng bày tại Bảo Tàng Victoria & Albert , London, vào Tháng 9 năm 2019, hợp tác với Benchmark Furniture, nơi tổ chức hội thảo Berkshire sáng tạo ra tất cả các tác phẩm trong mùa hè.

Đăng ký nhận bản sao của cuốn sách Di Sản ở đây >

Beehave by Marlene Huissoud

FOR SIR IAN BLATCHFORD 

 

Fugu by Jasper Morrison Studio

FOR TRISTRAM HUNT

 

Duo by Terence Woodgate

FOR ALEX BEARD

 

The Nest by Dallas Pierce Quintero

FOR SIR JOHN SORRELL

 

Valet by Max Lamb

FOR MARIA BALSHAW

 

BỘ SƯU TẬP CỦA NHÀ VĂN - THIẾT KẾ CỦA SEBASTIAN COX

FOR AMANDA NEVILL

 

BẢN LỀ GỖ CÓ CẠNH THÔ

FOR IWONA BLAZWICK

 

GIÁ ÂM NHẠC TÁC PHẨM CỦA MARTINO GAMPER

FOR TAMARA ROJO

 

THÙNG THƯ SERPENTINE ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI STUDIOMAMA

FOR HANS ULRICH OBRIST

 

AU THEO THIẾT KẾ CỦA TOMOKO AZUMI

FOR KWAME KWEI-ARMAH

 

Events