Beehave by Marlene Huissoud

Tổ ong có hình khúc gỗ với đôi chân đã bị cháy đen và khắc sâu, được thiết kế bởi Marlène Huissoud cho Sir Ian Blatchford, Giám Đốc/Giám Đốc Điều Hành của Tập Đoàn Bảo Tàng Khoa Học. Gỗ sồi đỏ đã được đánh vecni từ trong ra ngoài bằng keo ong, chất nhựa sẫm màu được tạo ra bởi những con ong để bịt kín các khoảng trống trong tổ ong; giúp bảo vệ gỗ và thu hút những con ong bằng mùi hương của nó.

Vision

Design Process

Making

Outcome

Partners

Media