Gỗ sếu

Gỗ sếu Hoa Kỳ là loại gỗ cứng hấp dẫn của Hoa Kỳ, tương đối xa lạ đối với các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ. 

Tên Latinh

Celtis occidentalis

Tên Thường Gọi Khác

cây anh đào đường

American_hackberry_big

Cây gỗ sếu Hoa Kỳ, chịu được nhiều loại đất, nên khá phổ biến ở Hoa Kỳ, mọc trong các khu rừng tái sinh tự nhiên chủ yếu ở Miền Trung và Miền Nam Hoa Kỳ, không nên nhầm lẫn với cây gỗ sếu Mississippi (C. tenuifolia) mọc chủ yếu gần bờ Vịnh. Các cây gỗ sếu phổ biến có thể mọc cao và thẳng với một vài nhánh thấp hơn 70 foot tạo ra gỗ không khiếm khuyết.  

NĂNG SUẤT RỪNG

Dữ liệu FIA cho thấy số lượng cây gỗ sếu Hoa Kỳ là 138 triệu m³, chiếm 1,0% trong tổng số cây gỗ cứng Hoa Kỳ. Số lượng trồng gỗ sếu Hoa Kỳ là 4,3 triệu m³/năm trong khi số lượng khai thác là 1,2 triệu m³ mỗi năm. Khối lượng ròng (sau khi khai thác) tăng 3,1 triệu m³ mỗi năm. Tốc độ tăng trưởng của gỗ sếu cao hơn nhiều so với tỷ lệ khai thác ở tất cả các tiểu bang trồng nhiều loại cây này.

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina