ต้นแฮกเบอร์รีทั่วไป

ต้นแฮกเบอร์รีอเมริกันเป็นไม้เนื้อแข็งอเมริกันที่โดดเด่น ค่อนข้างจะไม่เป็นที่รู้จักภายนอกสหรัฐอเมริกา

ชื่อภาษาละติน

Celtis occidentalis

ชื่อทั่วไปอื่น ๆ

ชูการ์เบอร์รี

American_hackberry_big

ต้นแฮกเบอร์รีอเมริกัน สามารถโตได้ในดินหลายประเภท ดังนั้นจึงค่อนข้างที่จะแพร่หลายไปทั่วสหรัฐอเมริกา ต้นไม้นี้ยังเติบโตได้ทั่วไปในป่าที่เกิดใหม่ซึ่งพบได้มากในรัฐตอนกลางและตอนใต้ อย่าสับสนกับมิสซิสซิปปี้แฮกเบอร์รี (C. tenuifolia) ที่เจริญเติบโตทั่วไปใกล้กับอ่าว ต้นแฮกเบอร์รีโดยทั่วไปสามารถเจริญโตเป็นต้นสูงใหญ่และตั้งตรง พร้อมกับมีกิ่งก้านเล็กน้อยได้ถึง 70 ฟุตที่สามารถทำเป็นไม้แปรรูปได้อย่างชัดเจน

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่าในสหรัฐอเมริกา มีปริมาณการเติบโตต้นแฮกเบอร์รี่อยู่ที่ 138 ล้าน ม3 คิดเป็น 1.0% ของปริมาณการเติบโตของไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ต้นแฮกเบอร์รีเจริญเติบโตได้ 4.3 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่ผลผลิตอยู่ที่ 1.2 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้นเป็น 3.1 ล้าน ม3 ในแต่ละปี อัตราการเติบโตของต้นแฮกเบอร์รีนั้นมีจำนวนมากกว่าอัตราการเก็บเกี่ยวในรัฐใหญ่ ๆ ที่ทำการผลิต 

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina