Gỗ dẻ gai Hoa Kỳ

Gỗ dẻ gai là một loại gỗ quan trọng trong họ lớn Fagaceae thuộc thành phần lâm sinh của rừng cây gỗ cứng tự nhiên ở Bắc Mỹ bao gồm cây sồi và cây hạt dẻ, nhưng gỗ dẻ gai không phải là một trong những loại cây mang tính thương mại nhất.

Tên Latinh

Fagus grandifolia

Tên Thường Gọi Khác

Không áp dụng

American_Beech_big.jpg

Cây gỗ dẻ gai Hoa Kỳ mọc trên phạm vi rộng khắp Miền Đông Hoa Kỳ trong các khu rừng cây gỗ cứng hỗn hợp, mặc dù tập trung chủ yếu ở các khu vực trung tâm của Miền Đông Hoa Kỳ. Gỗ dẻ gai Hoa Kỳ khác với gỗ dẻ gai Châu Âu vì loại cây này mọc thấp hơn và thường thẳng hơn và thường đa thân trong các khu rừng cũ.

NĂNG SUẤT RỪNG

Dữ liệu Phân Tích Kiểm Lâm (FIA) cho thấy số lượng cây gỗ dẻ gai Hoa Kỳ là 348 triệu m3, chiếm 2,6% trong tổng số cây gỗ cứng Hoa Kỳ. Số lượng trồng gỗ dẻ gai Hoa Kỳ là 4,5 triệu m3/năm trong khi số lượng khai thác là 3,8 triệu m3 mỗi năm. Khối lượng ròng (sau khi khai thác) tăng 0,7 triệu m3 mỗi năm.

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota