คู่มือไม้เนื้อแข็งอเมริกัน

ป่าไม้เนื้อแข็งในทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยสายพันธุ์ไม้เนื้อแข็งเขตอบอุ่นจำนวนมากซึ่งได้รับการควบคุมเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 20

ความพร้อมใช้งานและคุณลักษณะของพวกมันแตกต่างกันไปตามภูมิภาคที่เติบโต แต่ไม้เนื้อแข็งอเมริกันทุกสายพันธุ์มีการเติบโตในอัตราที่มากกว่าการเก็บเกี่ยว มีบางประเทศที่ป่าไม้เนื้อแข็งประสบความสำเร็จในระดับยั่งยืน ป่าไม้เนื้อแข็งอเมริกันส่งเสริมความมีชีวิตชีวา การมีสุขภาพที่ดี และการเพิ่มขึ้นของป่าไม้และจำนวนสัตว์ป่าขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย

เมื่อตัดและนำมาบดแล้ว ไม้เนื้อแข็งอเมริกันให้ความหลากหลายของสี ลายไม้ และคุณลักษณะที่ดี จากโทนสีอบอุ่น โทนสีเข้มของไม้โอ๊กแดง ไม้เชอร์รีและไม้อัลเดอร์ จนไปถึงสีสว่างของไม้เมเปิล ไม้ทิวลิปวูด และไม้แอช สายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่สำคัญของที่นี่สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ชั้นดีจนถึงแผงโครงสร้างอุตสาหกรรม

การแบ่งเกรดไม้เลื่อยแปรรูป

ไม้เป็นวัสดุธรรมชาติและโดยธรรมชาติของไม้แล้วอาจมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน การแบ่งเกรดของไม้เนื้อแข็งอเมริกันตามประเภทช่วยกำหนดมูลค่าและศักยภาพการใช้งานของไม้เลื่อยแปรรูปแต่ละแผ่น กฎสำหรับกระบวนการแบ่งเกรดจัดตั้งขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้วโดยสมาคมไม้เนื้อแข็งแปรรูปแห่งชาติ (NHLA) และยังคงเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกา และเป็นพื้นฐานสำหรับการค้าระหว่างประเทศ

การจัดหาไม้เนื้อแข็งอเมริกัน

โดยธรรมชาติและพลวัตของวัสดุแล้ว ไม้เนื้อแข็งอเมริกันนั้นแตกต่างกันอย่างมากในคุณลักษณะและคุณสมบัติจากสายพันธุ์สู่สายพันธุ์ แต่ต้นไม้สายพันธุ์เดียวกันมักต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ดิน และระดับความสูง รวมถึงระบบการจัดการป่า การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้และผลกระทบต่อกระบวนการในการจัดหาไม้เนื้อแข็งอเมริกันเป็นสิ่งที่สำคัญ