• Forest-and-sawmill-007_carousel.jpg
  • Environmental Impact

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมถูกรวมอย่างมีประสิทธิภาพในข้อกำหนดวัสดุและการออกแบบอาคารสีเขียวผ่านทางการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ทางวิทยาศาสตร์ตามระเบียบวิธีการเท่านั้น LCA เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการประเมินข้อมูลเชิงปริมาณของข้อมูลรับเข้าและข้อมูลนำออกทั้งหมดที่ได้มาจากวัสดุ พลังงาน และการไหลเวียนของเสียที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งตลอดวงจรชีวิตเพื่อให้สามารถกำหนดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ LCA สามารถนำไปใช้ได้กับทุก ๆ ภาคส่วนวัสดุเพื่อทำให้การเปรียบเทียบอย่างยุติธรรมและอิงวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นจากการใช้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริง LCA ยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถระบุวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามลดผลกระทบหนึ่งเรื่องจะไม่ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่อื่น

ตั้งแต่ปี 2010 AHEC ได้ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน Thinkstep (เดิมคือ PE International) เพื่อรวบรวมและทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นวงจรชีวิตของไม้เนื้อแข็งอเมริกันซึ่งสอดคล้องกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์สากลและมาตรฐาน LCA สามารถเข้าถึงได้ ในระยะแรกของการวิจัยจะเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่รายงาน ISO ที่สอดคล้องกับ LCA ของไม้แปรรูปเนื้อแข็งอเมริกันที่เผาแห้งแบบหยาบ จากงานนี้ AHEC สามารถสร้างแบบจำลองผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบจากการส่งมอบไม้แปรรูปเนื้อแข็งและแผ่นไม้อัดของสหรัฐอเมริกาไปยังตลาดใด ๆ ทั่วโลก

สามารถปรับข้อมูล LCA ให้เหมาะกับสายพันธุ์หนึ่งใน 19 สายพันธุ์ของไม้เนื้อแข็งในสหรัฐอเมริกาได้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 95% ของการผลิตไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลนี้ได้รับการรายงานใน   ซึ่งสมาชิก AHEC สามารถจัดหาให้ได้พร้อมกับสินค้าที่ส่งไปในแต่ละรายการของไม้เนื้อแข็ง ข้อมูล LCA ยังถูกรวบรวม วิเคราะห์และรายงานอยู่เป็นประจำในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพิเศษของ AHEC และของกรณีศึกษาต่าง ๆ

ข้อมูลที่รวบรวมและประสบการณ์จากโครงการและกรณีศึกษาเหล่านี้ยืนยันว่าไม้เนื้อแข็งอเมริกันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำตั้งแต่จุดสกัดจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย การสกัดและการแปลงไม้เนื้อแข็งอเมริกันสำหรับการใช้งานที่หลากหลายนั้นต้องการพลังงานน้อยกว่าวัสดุส่วนใหญ่อื่น ๆ การศึกษาของ Thinkstep LCA เปิดเผยว่าอย่างน้อย 90% ของพลังงานความร้อนที่ต้องการสำหรับการผลิตไม้แปรรูปอบแห้งของสหรัฐอเมริกานั้นมาจากชีวมวล คาร์บอนที่กักเก็บในไม้เนื้อแข็งอเมริกันในจุดของการส่งมอบจนถึงประเทศใด ๆ ในโลกเกือบเกินกว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการสกัด การแปรรูปและการขนส่งเสมอ  

ไม้เนื้อแข็งอเมริกันยังเหมาะกับกระแสใหม่ที่มีต่อการเลียนแบบสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบอุตสาหกรรมในสายชีวภาพและช่วยให้สามารถนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่องในวงจรปิด เนื่องจากไม่มีการทำให้วัสดุเหล่านี้ปนเปื้อนจากการผสมกับวัสดุและสารเคมีอื่น ๆ ดังนั้นไม้เนื้อแข็งอเมริกันจึงสามารถนำมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้ในช่วงสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบที่ทำจากไม้เนื้อแข็งอเมริกันเหล่านั้นที่ต้องการการกำจัดสามารถย่อยสลายได้และไม่เป็นพิษ ทั้งหมดนั้นอาจจะได้รับการเผาอย่างปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าด้วยแหล่งพลังงานที่เป็นกลางทางคาร์บอน

งานของ AHEC’s LCA แสดงให้เห็นว่าขณะที่นักออกแบบสามารถลดผลกระทบได้อย่างง่ายดายจากการเลือกไม้เนื้อแข็งอเมริกัน การบรรลุผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับตัวเลือกและแนวทางการปฏิบัติอื่น ๆ เช่น การจัดการพลังงานและวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและความทนทานของผลิตภัณฑ์ ซัพพลายเออร์และลูกค้าของไม้เนื้อแข็งอเมริกันยังมีความรับผิดชอบร่วมกันในการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสายพันธุ์ไม้เนื้อแข็งและเกรดที่ได้จากป่าในสหรัฐอเมริกา การโฟกัสที่มากเกินไปเกี่ยวกับเกรดที่ดีที่สุดของสายพันธุ์ไม้เนื้อแข็งที่ได้รับความนิยมไม่กี่สายพันธ์ เช่น ไม้โอ๊กและไม้วอลนัทนั้นได้เพิ่มความกดดันให้กับส่วนหนึ่งของทรัพยากรและกระตุ้นการเกิดของเสีย