• grading workshop
    • เวิร์กชอปการให้เกรด

      เราได้จัดเวิร์กชอปการให้เกรดสำหรับผู้ส่งออกและผู้ผลิตไม้เนื้อแข็งอเมริกันทั่วโลก โดยจัดร่วมกับ Dana Spessert ประธานผู้ตรวจสอบจาก NHLA โปรดติดต่อเรา หากคุณคิดว่าบริษัทของคุณได้รับประโยชน์จากเวิร์กชอปเกี่ยวกับวิธีการให้เกรดไม้แปรรูปเนื้อแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานของ NHLA

การให้เกรด

จุดประสงค์ของข้อมูลนี้คือการให้คำอธิบายที่เข้าใจง่ายแต่ครอบคลุมเรื่องกฎการให้เกรดไม้แปรรูปเนื้อแข็งอเมริกัน สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสร้างมาเป็นเวลากว่า 100 ปี โดยสมาคมไม้เนื้อแข็งแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (NHLA) ในวันนี้ NHLA มีสมาชิกกว่า 1000 รายทั่วโลก และเกณฑ์ของ NHLA ยังคงเป็นมาตรฐานสากล ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมไม้เนื้อแข็งสหรัฐอเมริกา และใช้เป็นพื้นฐานการให้คะแนนไม้แปรรูปส่งออก ไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติ และโดยธรรมชาติของไม้นั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป และด้วยความเป็นธรรมชาติของมันจึงอาจมีรอยต่าง ๆ เป็นเรื่องปกติและจะถือว่าผ่านตามเกณฑ์ทุกประเภท การให้เกรดไม้ที่ผ่านการเลื่อยตามหมวดหมู่ของกระบวนการช่วยให้ไม้แปรรูปที่ผ่านการเลื่อยในแต่ละบอร์ดมีมูลค่าและช่องทางใน การใช้งานมากขึ้น เกณฑ์การให้คะแนนของ NHLA ช่วยจัดหาภาษากลางที่ใช้ในการค้าไม้แปรรูปเนื้อแข็งให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย แม้ว่าเกณฑ์การให้คะแนนของ NHLA จะเป็นเสาหลักของตลาดสหรัฐอเมริกา แต่ความรู้และเหตุผลก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อผู้ซื้อทั่วโลกเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามที่คาดหวัง ระดับเกรดของไม้แปรรูปที่มีการเลือกซื้อโดยผู้ผลิตจะเป็นตัวกำหนดปัจจัยด้านราคาและด้านการกำจัดซึ่งมีผลสำเร็จแล้ว เนื่องจากระดับเกรดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ความไร้ตำหนิของไม้ในบอร์ด จึงไม่สามารถประเมินไม้เนื้อแข็งที่มีลักษณะสวยตามธรรมชาติในเรื่องความไร้ตำหนิได้ ตัวอย่างรูปภาพนี้มีไฮไลต์การให้เกรดหลัก ๆ สำหรับไม้เนื้อแข็งสหรัฐอเมริกาที่สำคัญทั้ง 10 สายพันธุ์

ไม้แปรรูปเนื้อแข็งโดยทั่วไปจะได้รับการให้เกรดตามขนาดและจำนวนการตัด (ชิ้น) ที่สามารถรับมาจากบอร์ดเมื่อถูกตัดและสามารถใช้ได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้เนื้อแข็ง เกณฑ์ NHLA มีการออกแบบสำหรับการค้าเครื่องเรือนเพื่อวัดความไร้ตำหนิ ความไร้ร่องรอยบนไม้สำหรับแต่ละเกรด ระดับเกรดสูงจะมอบชิ้นไม้ยาวที่ไร้ตำหนิให้กับผู้ซื้อ ในขณะที่ระดับเกรดทั่วไปมีการออกแบบให้มีการเลื่อยอีกครั้งเพื่อให้ได้ชิ้นไม้ที่สั้นกว่าและมีลักษณะไร้ตำหนิ ระดับเกรดสูงซึ่งประกอบไปด้วย FAS, FAS-One-Face (FAS/1F) และ Selects เหมาะสมที่สุดในการปั้นหล่อแบบยาวและไร้ตำหนิ ไม้กรอบประตูหน้าต่าง เช่น กรอบประตู สถาปัตยกรรมภายใน และ การประยุกต์ใช้กับเครื่องเรือนที่ต้องการเปอร์เซ็นต์ความกว้าง-ยาวอย่างมาก ระดับเกรดทั่วไป โดยเฉพาะ Number 1 Common (No. 1C) และ Number 2A Common (No. 2AC) เหมาะสมที่สุดในอุตสาหกรรมตู้ครัว ชิ้นส่วนของเครื่องเรือนทั่วไป แผ่นกระดาน และพื้นเปล่า โปรดจำไว้ว่าไม้ระดับทั่วไปที่มีการเลื่อยซ้ำแล้วครั้งหนึ่งจะมีความไร้ตำหนิเหมือนกับไม้ระดับเกรดสูง แต่จะมีขนาดเล็กกว่า (สั้นกว่าและ/หรือแคบกว่า) ชื่อของระดับเกรดเป็นตัวบอกเปอร์เซ็นต์ความไร้ตำหนิของไม้ในบอร์ดอย่างคร่าว ๆ ไม่ได้บอกรูปร่างทั้งหมด แหล่งป่าไม้เนื้อแข็งอเมริกันบริเวณระหว่างแถบร้อนกับแถบขั้วโลกเป็นป่าไม้เนื้อแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องความยั่งยืน การสำรวจระดับเกรดทั่วไปที่เป็นไปได้นั้นจะมอบมูลค่าสูงสุดในด้านทุนและผลผลิตของไม้แปรรูป ความพยายามเหล่านี้จะช่วยให้แน่ใจเรื่องความยั่งยืนของทรัพยากรเพื่อคนรุ่นต่อไป

คำแนะนำพร้อมตัวอย่างในเรื่องการให้เกรดไม้แปรรูปเนื้อแข็งอเมริกัน

คำแนะนำมีการอธิบายระบบการให้เกรดอุตสาหกรรมไม้แปรรูปเนื้อแข็งอเมริกันตามมาตรฐานสากลของ NHLA ที่เข้าใจง่าย และช่วยสร้างพื้นฐานการให้เกรดสำหรับการส่งออก

วันที่เผยแพร่: กันยายน 2013

ราคา: ฟรี
สายพันธุ์: ทุกสายพันธุ์
ดาวน์โหลด PDF

สั่งซื้อสิ่งพิมพ์

 

Species guide

การวัด

เกณฑ์การให้เกรดไม้แปรรูปจาก NHLA ที่สมาคมไม้เนื้อแข็งแห่งชาติที่อุตสาหกรรมไม้เนื้อแข็งนำมาใช้มีการอิงจากระบบการวัดที่ดีที่สุดซึ่งใช้หน่วยเป็นนิ้วและฟุต ในทางกลับกัน ตลาดส่งออกส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับมาตรฐานแบบเมตรมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น เกณฑ์การประเมินได้รับการพัฒนามาพร้อมกับไม้แปรรูปยาวและกว้างแบบสุ่มในใจ ก่อนการสั่งซื้อ ควรจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกสรรสำหรับข้อกำหนดเฉพาะ

เกรดต่าง ๆ

สิ่งต่อไปนี้แสดงถึงมาตรฐานเกรดต่าง ๆ ของ NHLA: เกรดการตัดพื้นผิวไม้ (FAS, FAS One face, Selects, No.1 Common และ No. 2A Common) และเกรดงานตัดที่ไร้จุดบกพร่อง (No. 2B Common) NHLA กล่าวว่าเกรดนี้ได้มีการยืนยันการทดสอบเวลาและทดสอบด้านการตลาดที่แน่นอนซึ่งเป็นแบบแผนให้กับผู้ใช้อื่น ๆ

ลักษณะเฉพาะและจุดบกพร่อง

ลักษณะเฉพาะที่พบเห็นได้จากพันธุ์ไม้เนื้อแข็งในสหรัฐอเมริกามีดังนี้ บางลักษณะจะมีในเพียงบางพันธุ์เท่านั้น ส่วนบางลักษณะจะพบเห็นได้ทั่วไป ลักษณะเฉพาะต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในไม้แปรรูป หรืออาจเป็นผลมาจากกระบวนการการทำให้แห้ง ดังที่กล่าวไปว่า เกรดของไม้ขึ้นอยู่กับค่าร้อยละความไร้ตำหนิ และการไม่มีข้อบกพร่องในไม้กระดาน

เกณฑ์การให้คะแนนจาก NHLA อนุญาตให้มีลักษณะเฉพาะต่อไปนี้ในไม้ทุกเกรด และจะไม่ถือว่าลักษณะเหล่านี้เป็นจุดบกพร่อง

เกรดตัวอย่าง

เลือกหนึ่งในเก้าสายพันธุ์ไม้เนื้อแข็งอเมริกันเพื่อดูตัวอย่างลักษณะของแต่ละเกรด การเลือกสายพันธุ์ไม้แข็งอเมริกันเหล่านี้ ช่วยแนะนำความรู้เรื่องท่อนไม้แปรรูปที่เลื่อยเป็นแผ่นตามเกณฑ์การให้เกรดของ NHLA อันเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมไม้เนื้อแข็งอเมริกัน และเพื่อการ

คำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อยกเว้นระดับภูมิภาคสำหรับเกรด NHLA มาตรฐาน

เกรด NHLA สามารถใช้ได้กับไม้เนื้อแข็งทุกสายพันธ์ุที่โตในอเมริกา เนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นการสรุปการจำแนกสีและสายพันธ์ุของไม้ที่คุณสามารถสั่งซื้อโดยตรงจากซัพพลายเออร์อเมริกันได้