• weaving architecture finished piece
  • weaving architecture finished piece

Przestrzeń włączająca jako manifestacja wolności: ta idea przyświecała twórcom instalacji „Weaving Architecture” ze studia Miralles Tagliabue EMBT. Projekt pokazuje, w jaki sposób techniki rękodzielnicze, takie jak tkactwo, mają możliwość nadania ludzkich cech przestrzeniom publicznym.

Poetycka struktura zaprezentowana w Wenecji składa się z licznych, przeplatających się ze sobą elementów na dwóch poziomach. Wyższy został zbudowany z modułów wykonanych z amerykańskiego czerwonego dębu, a niższy z modułów stalowych; oba z nich zostały poprzeplatane ze sobą przy użyciu różnokolorowego włókna szklanego, które nadaje całości efektu zmiękczającego, zacierając granice wytworzone przez całość konstrukcji.