• invisible_Store_of_happiness

PROFIL ŚRODOWISKOWY

AHEC przeprowadził pełną Ocenę Cyklu Życia (Life Cycle Assessment – LCA) dla tego projektu. Dzięki temu wiemy, że ślad węglowy całej konstrukcji wynosi jedynie 173 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla – mniej, niż produkcja jednego iPada Air 2.