• The conversation plinth przez IKD design team
  • The conversation plinth przez IKD design team
  • The conversation plinth przez IKD design team
  • The conversation plinth przez IKD design team
  • The conversation plinth przez IKD design team

Conversation Plinth zachęca do dyskusji na temat klejonego warstwowo drewna liściastego CLT w ramach wystawy Exhibit Columbus w Indianie

Projektanci z firmy IKD odsłonili podczas wystawy Exhibit Clumbus 2017 pierwszą w Stanach Zjednoczonych konstrukcję z klejonego warstwowo drewna liściastego (HCLT). Konstrukcja Conversation Plinth, która otrzymała nagrodę Millerów pobudza do dyskusji, jednocześnie transformując przestrzeń miejską. Można ją oglądać na głównym placu Columbus w Indianie w trakcie trwania wystawy, aż do końca listopada. Konkurs o nagrodę Millerów powstał aby oddać hołd J. Iwingowi Millerowi i Xeni S. Miller, dwóm patronom architektury sztuki i designu, poprzez kontynuowanie ich dążeń do tego, aby Columbus stało się najlepszą tych rozmiarów społecznością.

Konstrukcja Conversation Plinth powstała aby celebrować społeczność Columbus, oddając jednocześnie hołd osobom, które zrewolucjonizowały wzornictwo, takim jak J. Irwing Miller, który przekształcił to niewielkie, 46 tysięczne miasto. Konstrukcja czerpie inspirację z architektonicznego obniżenia podłogi, zwanego conversation pit, w salonie domu Millerów, jak również ze wzniesień, na których usytuowane są ikoniczne budowle regionu, takie jak biblioteka Cleo Rogers Memorial Library, kościół Eliel Saarinen’s First Christian Church, czy Wielki Łuk zaprojektowany przez Henry Moore’a. Instalacja otacza rzeźbę Moore’a ogromnymi, wznoszącymi się drewnianymi dyskami i zachęca oglądających do spojrzenia na miasto z nowej perspektywy. Nocą oświetlona Conversation Plinth przekształca plac, na którym się znajduje, odzwierciedlając innowacyjną naturę tego historycznego miasta, jednocześnie stając się miejscem, w którym społeczność miasta może się spotkać, porozmawiać i zastanowić się nad dziedzictwem wzorniczym Columbus.

Choć klejone warstwowo drewno iglaste CLT jest już dostępne komercyjnie w Stanach Zjednoczonych, klejone warstwowo drewno liściaste jeszcze nie zostało wprowadzone na rynek. Firmie IKD, jako pionierom w wykorzystaniu tego materiału w Stanach Zjednoczonych, zostało przyznane przez Slużbę Leśną Stanów Zjednoczonych, stypendium Wood Innovation 2017. Stypendium przeznaczone jest na rozwój innowacyjności materiału, zarówno w instalacji jak i dla potrzeb uzyskania certyfikatów, aby móc wprowadzić go do masowej produkcji. Kierowana przez Yugona Kima i Tomomi Itakurę IKD stworzyła na potrzeby tego projektu klejone warstwowo drewno liściaste CLT składające się z mieszanki trzech popularnych gatunków amerykańskiego drewna liściastego niskiej klasy.

Klejone warstwowo drewno liściaste HCLT pod wielma względami jest korzystniejsze od drewna iglastego, między innymi posiada lepsze właściwości mechaniczne, zmniejoszoną objętość materiału, zwiększoną odporność na ogień oraz wyższą estetykę widocznych części konstrukcji, jak w przypadku The Smile stworzonego na Festiwal Designu w Londynie w 2016 roku. Konstrukcja jest wynikiem współpracy Alison Brooks Architects, ARUP oraz Stowarzyszenia Handlowego Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego. Jest to pierwsza tego typu struktura w całości wykonana z przemysłowej wilekości paneli z klejonego warstwowo drewna liściastego (CLT) i rok po jego inauguracji projekt wciąż otrzymuje nagrody za innowacyjność. Conversation Plinth to kolejny projekt, który ukazuje właściwości klejonego warstwowo drewna liściastego CLT i może być katalizatorem dla nowego przemysłu drzewnego. Większość dochodów rolnych Indiany pochodzi z drewna liściastego, jednak ponad 55 procent każdego pnia, to drewno niskiej klasy. Ten projekt dowodzi, że części pni drzew wyciętych z lasów Indiany, które obecnie wykorzystywane są do produkcji materiałów drewnianych niskiej klasy, dzięki drewnu klejonemu warstowo CLT mogą być o wiele lepiej wykorzystane. Istalacja pokazuje, że poprzez nowatorskie wykorzystanie niskiej klasy drewna liściastego, jak 3-ciej klasy dąb zwyczajny, klon czy jesion, można uzyskać wysokiej klasy drewno klejone warstwowo CLT, które nadaje się do zastosowania w projektach komercjnych.

Ostatecznym celem tego inspirującego projektu jest zrewolucjonizowanie przemysłu drzewnego poprzez ukazanie rentowności, wartości i zalet drewna klejonego warstwowo CLT dla Indiany i całego Środkowego Zachodu Stanów Zjednoczonych. IKD ma nadzieję, że ich projekt stanie się katalizatorem, który pozwoli zainicjować takie zmiany jak rozwój i dywersyfikacja rynku tarcicy drewna liściastego, wzrost wartości działek leśnych, tworzenie nowych miejsc pracy w wiejskiej gospodarce leśnej i przetwórstwie oraz poprawa praktyk gospodarowania zasobami leśnymi, aby zmniejszyć ilość pożarów i stymulować bioróżnorodność.