Regionalne odstępstwa od standardowej klasyfikacji NHLA

Treścią klasyfikacji NHLA uwzględniono większość występujących z Stanach Zjednoczonych gatunków liściastych o zastosowaniach komercyjnych. Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie poszczególnych gatunków i barw dostępnych u amerykańskich dostawców.

OLCHA AMERYKANSKA, OLCHA CZERWONAWystępuje wyłącznie na Wybrzeżu Północno-Zachodnim pomiędzy rozległymi drzewostanami iglastymi (na przykład daglezji i sosny). To najistotniejszy gatunek drzew liściastych w regionie. Normy klasyfikacji jakościowej olchy amerykańskiej opracowano z myślą o określonych zastosowaniach, w wypadku których wygląd jest czynnikiem decydującym. Jakość olchy amerykańskiej ocenia się na podstawie „Norm dla olchy amerykańskiej Wybrzeża Pacyficznego” zawartych w „Zasadach wymiarowania i kontroli jakości tarcicy liściastej i tarcicy z cyprysa”. Normy dla olchy powstały na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych z uwzględnieniem potrzeb producentów z tego regionu.Kluczowe elementy oceny obejmują klasyfikację lepszej strony, nie zaś gorszej, jak w wypadku norm standardowych; występowanie drobnych sęków uznaje się za cechę charakterystyczną tarcicy, nie zaś za jej wadę. Do sortymentów olchy należą klasy Superior (Select & lepsze), Cabinet (No. 1 Common) i Frame (No 2. Common), analogiczne pod względem jakości i zastosowań do standardowych klas jakościowych NHLA.Jest to wyjątkowe drewno wykorzystywane do produkcji szafek kuchennych, zazwyczaj sprzedawane po obróbce i przycinane do żądanych długości i grubości. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat sortymentów olchy i dostępnych produktów zalecamy kontakt z lokalnym dostawcą.

ORZECH

Uważany za arystokratę wśród gatunków amerykańskiego drewna liściastego, orzech jest zazwyczaj materiałem pierwszego wyboru dla producentów wysokiej jakości mebli, elementów wnętrzarskich oraz kolb i uchwytów do broni palnej. Orzech występuje w drzewostanach rozproszonych po całej powierzchni wschodniej części Stanów Zjednoczonych, głównie na Środkowym Zachodzie. Historycznie rzecz ujmując, normy klasyfikacji dla orzecha klasy FAS zostały udoskonalone, by zachęcić producentów do lepszego wykorzystania tego cennego gatunku – dzięki temu drewno orzecha klasy FAS umożliwia uzyskanie mniejszych (węższych i krótszych) desek. W wypadku orzecha normy NHLA dopuszczają również występowanie znacznie większej liczby naturalnych cech drewna, niż dla innych gatunków. Szczegółowy opis i wyjaśnienia zawarto w publikacji NHLA. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat sortymentów orzecha i dostępnych produktów zalecamy kontakt z lokalnym dostawcą.

Klasyfikacja według barw

Niezależnie od klasyfikacji tarcicy według sortymentów jakościowych i możliwości doboru elementów określonej szerokości, wartość dodana poszczególnych gatunków drewna w obrocie komercyjnym wiąże się z uzyskaniem elementów pożądanej barwy. Należy podkreślić, iż dla potrzeb niniejszego materiału przez „barwę” rozumie się odcienie twardzieli i bielu.

NUMBER 1 I 2 WHITE

Typowy wybór dla twardego klonu – opcja dostępna również w wypadku innych gatunków, takich jak jesion, brzoza i klon miękki, dla których pożądane są wolne od wad elementy z bielu.Number 1 white – obie strony i krawędzie elementów wolnych od wad muszą być pozyskane z bielu.Number 2 white – jedna strona i obie krawędzie elementów wolnych od wad muszą być pozyskane z bielu; druga strona musi zawierać przynajmniej 50% bielu.

SAP I BETTER (BIEL I LEPSZE)

Sortyment sprzedawany komercyjnie odbiorcom wymagającym bielu wyłącznie po jednej stronie deski. Zazwyczaj zaliczany do tej samej klasy, do której należą Number 1 i 2 White, przy czym wymagania są nieco łagodniejsze. W wypadku klasy Sap and Better z każdej deski powinno się uzyskać elementy z przynajmniej jedną stroną z bielu.

RED ONE FACE AND BETTER (JEDNA STRONA Z TWARDZIELI I LEPSZE)

Sortyment sprzedawany komercyjnie odbiorcom wymagającym twardzieli po jednej lub po obu stronach deski. Wymóg ten dotyczy głównie takich gatunków, jak wiśnia, dąb, orzech i eukaliptus; może jednak pojawić się także w wypadku określonych zastosowań brzozy i klonu. Zgodnie ze specyfikacją dla przedmiotowej tarcicy odbiorca będzie oczekiwał, że wszystkie elementy pozyskane z desek będą miały przynajmniej jedną stronę z twardzieli.Amerykańscy producenci drewna liściastego dysponują szerokim wachlarzem dodatkowych opcji pod względem sortymentów i doboru elementów o określonej długości i szerokości, a nawet o określonym wzorze włókien. Po uzgodnieniu wymagań indywidualnych przez producentów i nabywców obie strony mogą czerpać korzyści ze zmodyfikowanych wersji standardowych sortymentów wymienionych treścią niniejszego przewodnika. Indywidualne rozwiązania mogą również zapewnić zwiększenie wydajności każdego bala, przyczyniając się tym samym do poprawy zrównoważonej gospodarki leśnej, obniżając koszty dostawy i pozwalając uzyskać wartość dodaną.

 

Definicja elementu dopuszczalnego

Element wolny od zgnilizny, rdzenia, pęknięć w poprzek włókien i przerostów. Faktury drewna nie uwzględnia się. Dopuszcza się występowanie sęków, mechanicznych uszkodzeń przez ptaki, przebarwień, wykwitów i ich odpowiedników, śladów po sztaplowaniu bez wpływu na wytrzymałość elementu, oraz otworów po drobnych sękach i małych korytarzy owadzich. Występowanie innych otworów (o średnicy 1/4" lub większych) dopuszcza się przy następujących ograniczeniach: jeden otwór o uśrednionej średnicy 1/4" dla każdego elementu przy liczbie jednostek poniżej 12; dwa otwory o średnicy 1/4" lub jeden otwór o średnicy 1/2" dla każdej partii 12 jednostek, wyłącznie po jednej stronie elementu.

Etapy ustalania sortymentu

 1. Ustalić gatunek tarcicy.
 2. Dokonać pomiaru powierzchni (SM).
 3. Ustalić gorszą stronę deski.
 4. Na podstawie gorszej strony deski wyliczyć procentowy udział elementów.

  Uwaga: jeżeli gorsza strona deski jest klasy Number 1 Common, sprawdzić właściwości lepszej stronę w celu ustalenia, czy spełnia ona wymagania klasy FAS dla potrzeb zaliczenia materiału do klasy F1F lub Selects.
 5. Po ustaleniu klasy sprawdzić materiał pod kątem właściwości szczególnych (biel lub twardziel ze względu na dobór barwy).
 6. Podzielić na pakiety zgodnie ze specyfikacją nabywcy i sprzedającego.

Podsumowanie sortymentów gatunków amerykańskiego drewna liściastego

  FAS FAS 1 FACE SELECTS No 1 Common No 2A & 2B COMMON
Minimalny wymiar deski 6”x8’ Tak samo jak FAS dla gatunków podlegających klasyfikacji 4”x6’ 3”x4’ 3”x4’
Minimalny wymiar cięcia 4”x5’
3”x7’

Najlepsza powierzchnia deski musi być sklasyfikowana jako FAS

Gorszej jakości powierzchnia deski musi być sklasyfikowana jako Numer 1 Common

Najlepsza powierzchnia deski musi być sklasyfikowana jako FAS

Gorszej jakości powierzchnia deski musi być sklasyfikowana jako Numer 1 Common

4”x2’
3”x3’
3”x2’
Minimalna wydajność Pomiar powierzchni x10
83%

Najlepsza powierzchnia deski musi być sklasyfikowana jako FAS

Gorszej jakości powierzchnia deski musi być sklasyfikowana jako Numer 1 Common

Najlepsza powierzchnia deski musi być sklasyfikowana jako FAS

Gorszej jakości powierzchnia deski musi być sklasyfikowana jako Numer 1 Common

Pomiar powierzchni x8
66%
Pomiar powierzchni x6
50%
Wzór na określenie liczby czystych i wolnych od wad ciętych elementów drewnianych Pomiar powierzchni 4

Najlepsza powierzchnia deski musi być sklasyfikowana jako FAS

Gorszej jakości powierzchnia deski musi być sklasyfikowana jako Numer 1 Common

Najlepsza powierzchnia deski musi być sklasyfikowana jako FAS

Gorszej jakości powierzchnia deski musi być sklasyfikowana jako Numer 1 Common

Pomiar powierzchni +1
3
Pomiar powierzchni
2

UWAGI:

 • Poniższy wykres przedstawia podstawowe wymagania dla standardowych klas tarcicy. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy zapoznać się z właściwym rozdziałem „Przewodnika po zasadach klasyfikacji NHLA” (NHLA Rule Book). 
 • W wypadku tarcicy suszonej w piecu suszarniczym dopuszcza się kurczliwość o 12" każdej deski o minimalnych wymiarach zgodnych z wymaganiami dla danego sortymentu.
 • Dla klasy No. 2A Common wymaga się uzyskania elementów wolnych od wad.
 • Klasa No. 2B Common jest sortymentem użytkowym; wymagania przewidują uzyskanie elementów dopuszczalnych.