ต้นฮิกคอรี

ต้นฮิกคอรีอเมริกันและต้นพีแคนนั้นเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันจากหลายสายพันธุ์ แต่โดยข้อมูลแล้ว ต้นไม้สองต้นนี้ไม่สามารถจำแนกกันไดดังนั้นต้นไม้สองต้นนี้จึงเข้าโรงเลื่อยและขายโดยเอามาผสมกัน

ชื่อภาษาละติน

Carya spp

ชื่อทั่วไปอื่น ๆ

มักเรียกว่า ต้นพีแคนในทางตอนใต้

American_hickory_big

ต้นฮิกคอรี เป็นกลุ่มต้นไม้ที่สำคัญและเจริญเติบโตตามธรรมชาติในแถบฝั่งตะออกวันของสหรัฐอเมริกาจากตอนเหนือถึงตอนใต้ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน คือ ต้นฮิกคอรี ที่มีความสำคัญกว่าและต้นฮิกคอรี ที่ออกผลเป็นถั่วพีแคน ซึ่งได้กลายมาเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญในเวลาต่อมา ต้นไม้ชนิดนี้มีขนาดที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก  

การเติบโตของป่า

ข้อมูลจาก FIA แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการเติบโตของต้นฮิกคอรี ในสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 742.3 ล้าน ม3 คิดเป็น 4.7% จากปริมาณการเติบโตของไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ต้นฮิกคอรีอเมริกันเพิ่มขึ้น 14.6 ล้าน ม3/ต่อปี ในขณะที่การเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 5.9 ล้าน ม3/ต่อปี ปริมาณสุทธิ (หลังจากเก็บเกี่ยว) เพิ่มขึ้น 8.6 ล้าน ม3 ในเเต่ละปี การเติบโตของต้นฮิกคอรีในสหรัฐอเมริกา สูงกว่าการเก็บเกี่ยวในทุกรัฐที่ผลิต ยกเว้นรัฐลุยเซียนา

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina