• The-Butler_Chipperfield_American-willow_Scheible_making-(8)_carousel.jpg

Material

Wierzba amerykańska

Wierzba amerykańska jest gatunkiem typowym dla południowej części Stanów Zjednoczonych, zazwyczaj występującym w pobliżu zbiorników wodnych. Jest to jeden z licznych gatunków wierzby. Z Analizy Inwentaryzacji Lasów wynika, że drzewostan wierzby amerykańskiej obejmuje 56,7 miliona m3 – 0,4% drzewostanu gatunków liściastych w Stanach Zjednoczonych ogółem. Naturalny roczny przyrost amerykańskiej wierzby czarnej wynosi 1,15 miliona m3; rocznie wycina się 0,31 miliona m3. Drewno wierzby amerykańskiej ma fakturę gładką i jednolitą. Rysunek usłojenia może być prostowłóknisty lub splątany, tworząc atrakcyjne wzory. Drewno wierzby amerykańskiej jest wykorzystywane do produkcji mebli, elementów stolarskich i profili do wnętrz. Po barwieniu może służyć jako materiał zastępczy (jaśniejszej barwy) dla orzecha amerykańskiego.

American willow