• Rycotewood red oak cabinet
  • Rycotewood shelf detail
  • Rycotewood blanket chest
  • Rycotewood black storage piece
  • Rycotewood jewellery box

Rycotewood Furniture College

Nội thất Rycotewood tại Đại Học Thành Phố Oxford, một trong những chương trình sản xuất đồ nội thất được công nhận nhiều nhất của Vương Quốc Anh, đã hợp tác với Hội Đồng Xuất Khẩu Gỗ Cứng Hoa Kỳ (AHEC) trong năm thứ hai để sản xuất ra các sản phẩm lưu trữ sử dụng gỗ sồi đỏ Hoa Kỳ.

Vision

Making

Outcome

Material

Media