• WorkshopOfDreams_MARTA-BENNEDETTA-1_carousel.jpg
    • FAMILY OF TABLES

      The Workshop of Dreams là sản phẩm kết hợp của bốn kiến trúc sư và nhà thiết kế thú vị nhất của Tây Ban Nha. Họ đưa vào trong tác phẩm của mình tài năng truyền cảm hứng từ các lĩnh vực văn hóa đa dạng. Martha Thorne và Benedetta Tagliabue đã cùng nhau tạo ra tác phẩm Family of Tables, sử dụng gỗ trăn Hoa Kỳ và các loại gỗ cứng khác của Hoa Kỳ.

Gỗ trăn Hoa Kỳ

Gỗ trăn Hoa Kỳ là loại gỗ thương mại chính được trồng ở vùng biển phía Tây Hoa Kỳ và là loại gỗ đặc trưng của tài nguyên rừng gỗ cứng của Bắc Mỹ; một trong số ít các loại gỗ cứng đỏ.

Tên Latinh

Alnus rubra

Tên Thường Gọi Khác

gỗ trăn đỏ, gỗ trăn đỏ phương Tây, gỗ trăn phương Tây

alder_red_big

Cây gỗ trăn Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ ở Tây Bắc Thái Bình Dương dưới công tác quản lý rừng bền vững. Gỗ trăn có thời gian luân chuyển tương đối ngắn, thời gian khai thác ngắn hơn hầu hết các loại gỗ cứng khác.

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island