Gỗ sung dâu Hoa Kỳ

Gỗ sung dâu Hoa Kỳ là một trong số ít các loài cây gỗ có thể bị nhầm với cây cùng loại của nó ở Châu Âu Acer pseudoplatnus, hai cây này khác nhau về mặt thực vật.

Tên Latinh

Platanus occidentalis

Tên Thường Gọi Khác

tiêu huyền Hoa Kỳ, buttonwood

American_sycamore_big

Cây gỗ sung dâu Hoa Kỳ thường rất lớn, là một trong những loài cây gỗ cứng lớn nhất ở Bắc Mỹ, mọc khắp Miền Đông và Miền Trung Hoa Kỳ trong các khu rừng cây gỗ cứng tự nhiên. Một số loại cây tiêu huyền khác của Hoa Kỳ, đúng như tên gọi, mọc ở California và Arizona nhưng không có ý nghĩa gì về mặt thương mại.

NĂNG SUẤT RỪNG

Dữ liệu của FIA cho thấy trữ lượng tăng trưởng của cây gỗ sung dâu Hoa Kỳ (trừ California và Arizona) là 144.5 triệu m³, ít hơn 1% tổng trữ lượng cây gỗ cứng của Hoa Kỳ. Số lượng trồng gỗ sung dâu Hoa Kỳ là 4,00 triệu m³/năm trong khi số lượng khai thác là 1,22 triệu m³ mỗi năm. Khối lượng ròng (sau khi khai thác) tăng 2,78 triệu m³ mỗi năm. Mức tăng trưởng của cây gỗ sung dâu Hoa Kỳ vượt quá mức khai thác ở tất cả các tiểu bang trồng loại cây này.

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina