Gỗ hồ đào

Gỗ hồ đào và mại châu Hoa Kỳ là những loại cây khác nhau thuộc một nhóm rất đa dạng, nhưng dưới dạng hình tròn (khúc gỗ) chúng hầu như không thể phân biệt được với nhau và do đó thường được gia công bởi các nhà máy cưa và bán lẫn với nhau.

Tên Latinh

Carya spp.

Tên Thường Gọi Khác

Có thể được gọi là gỗ mại châu hồ đào.

American_pecan_big

Cây gỗ hồ đào mọc tự nhiên ở phía đông nam Hoa Kỳ và chủ yếu ở thung lũng Mississippi. Đây là loại cây ra trái quan trọng và có kích thước rất lớn.

NĂNG SUẤT RỪNG

Dữ liệu FIA cho thấy số lượng cây gỗ hồ đào Hoa Kỳ là 46,8 triệu m³, chiếm 0,3% trong tổng số cây gỗ cứng Hoa Kỳ. Số lượng trồng gỗ hồ đào là 931.000 m³/năm trong khi số lượng khai thác là 355.000 triệu m³ mỗi năm. Khối lượng ròng (sau khi khai thác) tăng 576.000 m³ mỗi năm. Mức tăng trưởng của gỗ hồ đào Hoa Kỳ vượt đáng kể so với mức khai thác ở bốn tiểu bang chính trồng loại cây này, đó là Arkansas, Kansas, Louisiana và Mississippi.

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina