liên hỆ chúng tôi

Từ Washington, DC và sáu văn phòng ở nước ngoài ở vị trí chiến lược gần các thị trường gỗ cứng, AHEC thực hiện chương trình quảng bá trên toàn thế giới với các hoạt động tại hơn 35 quốc gia.Tất cả các chương trình đều được thực hiện mặc dù những nỗ lực chung của ngành gỗ cứng Hoa Kỳ và Cục Đặc Trách Nông Nghiệp Ngoại Quốc (FAS) thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA), để mở rộng phạm vi tác động và tiếp cận thị trường quốc tế mang lại cho các thành viên lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn thế giới đối với các sản phẩm làm từ gỗ cứng Hoa Kỳ.

AHEC Europe,Secondhome Clerkenwell Green,45-47 Clerkenwell Green,London,EC1R 0EB

Email Us Your Enquiry