ติดต่อเรา

จากวอชิงตัน ดี.ซี. และออฟฟิศในต่างประเทศอีกหกแห่งที่ตั้งอยู่ในตลาดไม้เนื้อแข็งที่สำคัญ AHEC ดำเนินโครงการส่งเสริมการขายทั่วโลกด้วยกิจกรรมในกว่า 35 ประเทศ โครงการทั้งหมดดำเนินการร่วมกับอุตสาหกรรมไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานบริการด้านการเกษตรต่างประเทศ (FAS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) เพื่อขยายอิทธิพลและขยายไปยังตลาดต่างประเทศทำให้สมาชิกได้เปรียบในการแข่งขันที่จำเป็นต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกของผลิตภัณฑ์ไม้เนื้อแข็งอเมริกัน

AHEC Europe,Secondhome Clerkenwell Green,45-47 Clerkenwell Green,London,EC1R 0EB

Email Us Your Enquiry