• Milan-Expo-Floor_White-oak-(20)_carousel.jpg
  • SANİYELER İÇİNDE YETİŞTİ

   Amerikan sertağaçlarının kayda değer sürdürülebilirliğini göstermek için tarihi federal orman envanterlerine sık sık başvuruyoruz. Amerikan sertağaç kaynakları zengindir ve hızla artmaktadır; 1953 ve 2012 yılları arasında, yetişen sertağaç stok hacmi %130 artmıştır. Bu envanter verisine göre, bu 500m2 iskeledeki Amerikan beyaz meşe ağacının kendini doğal olarak yenilemesi 25 saniyeden daha az bir süre alır.

 • Invisible store of happiness
  • BİR iPhone'dan DAHA AZ KARBON AYAK İZİNE SAHİP AHŞAP YAPI

   Ahşabın pozitif çevresel etkisinin altını çizmek için, yürüttüğümüz her yaratıcı projenin çevresel yaşam döngüsü değerlendirmesini yapıyoruz. Bu çerçevede, Invisible Store of Happiness eserinin yaratıcıları Sebastian Cox ve Laura Ellen Bacon'ın, 2,8 metre yüksekliğinde ve 4,4 metre uzunluğundaki ahşap yapıyı üretirken bir iPhone 6'dan daha az karbon salınımı yaptığını biliyoruz.

 • American-Hardwood-Environmental-Profile_carousel.jpg
  • AMERİKAN SERTAĞAÇ ÇEVRESEL PROFİLİ (AHEP)

   AB Kereste Mevzuatıyla (EUTR) ve diğer benzer kanunlarla uyum sağlamalarına yardımcı olmak için, AHEP adındaki çevrimiçi sistemi geliştirdik. Dünya pazarlarında yasal olarak hasat edilmiş Amerikan sertağaçlarının değerini ve namını korumak için başvurduğumuz yollardan biri de bu araçtır.

Çevresel Profil

GENEL BAKIŞ

Amerikan sertağaçları  yasal olmakla beraber, sürdürülebilirdir ve düşük bir çevresel etkiye sahiptir. unu biliyoruz, çünkü:

 • Seneca Creek Associates'ten AHEC tarafından yaptırılan ABD Sertağaç İhracatları'nın Uygun Hasat ve Sürdürülebilirliği Değerlendirmesi, ABD ahşap tedarik zincirine herhangi bir yasadışı tahta girme riskinin %1'den az olduğunu ortaya koymaktadır.
   
 • 1953 ve 2012 yılları arasında ABD sertağaç büyüme stoğu hacminin 5,2 milyar m3'den 12,0 milyar m3'e yükseldiğini gösteren Orman Servisi Ormancılık Envanteri ve Analizi (FIA) Orman Servisi Ormancılık Envanteri ve Analizi (FIA) programı,% 130'un üzerinde bir kazanç saptamıştır;
   
 • Devam eden bilimsel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışması, Amerikan sertağaçlarında depolanan karbonun dünyadaki herhangi bir ülkeye gönderim anında, her zaman, çıkartma, işleme ve nakliye ile ilgili karbon emisyonlarını aştığını gösteren bir çalışmadır.

AHEC, bu ve diğer bağımsız kaynaklardan yararlanarak, ABD sertağaç ihracatçılarının dünyadaki herhangi bir pazara sunulan ürünün her bir bireysel sevkiyatı ile kapsamlı bir Amerikan Sertağaç Çevre Profili (AHEP) sunmasına izin veren bir çevrimiçi sistem geliştirdi.

Bu çevrimiçi araçları kullanarak Amerikan sertağaçlarının çevresel profilini daha ayrıntılı bir şekilde keşfedebilirsiniz:

 • Amerikan Sertağaç Ormanı Kaşifi, Birleşik Devletler genelinde eyalet ve il düzeyinde sertağaç ormanı hacmi, büyümesi ve hasadıyla ilgili ayrıntılı bilgi sağlar.
   
 • Amerikan Sertağaç Çevresel Profilcisi, AHEC üyeleri için farklı türler, kereste kalınlıkları ve nakliye senaryoları için karbon ayak izi, orman ikmal süresi, asitlendirme ve ötrofikasyon gibi çevresel etki verileri sağlayan etkileşimli bir araçtır.

YASALLIK

AHEC için kilit öncelikler, yasal olarak hasat edilen Amerikan sertağacının değerinin ve yasadışı kaynaklardan rekabet eden ürünlerle dünya pazarlarındaki itibarının zayıflatılmasını önlemektir. Yasadışı olarak hasat edilen kereste ticaretini yasaklayan kanunları destekliyoruz ve yasadışı kaynaklardan türetilen herhangi bir ABD sertağacının ihmal edilebilir riskini göstermek için araçlar sağlıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ormanlar, tür bileşimlerinin zaman içerisinde değişeceği dinamik eko-sistemler olmalarına rağmen, federal hükümet tarafından kontrol altında tutulan düzenli orman stokları, ABD ormanlarındaki neredeyse tüm ticari sert ağaç hacminde hızlı bir büyüme olduğunu ortaya koymaktadır. Bu büyüme, Amerika Birleşik Devletleri genelinde iyi dağılmış durumdadır.

ÇEVRESEL ETKİ

Çevresel konular yalnızca bilimsel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) temelli bir yaklaşımla materyal spesifikasyonuna ve yeşil bina tasarımına etkili bir şekilde entegre edilmiştir. LCA, çevresel etkilerin belirlenebilmesi için bir ürünle ilişkili olarak, ürünün tüm ömrü boyunca malzeme, enerji ve atık akışlarının tüm girdileri ve çıktıları ile ilgili niceliksel verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini içerir. LCA, tüm materyal sektörlere evrensel olarak uygulanabilir, böylece objektif, bilim temelli karşılaştırmalar gerçek çevresel etkileri göz önünde bulundurularak yapılabilir. LCA ayrıca, endüstrinin bu çevresel etkileri azaltmanın en etkili yollarını belirlemesine izin veren ve bir etkinin azaltılmasına yönelik çabaların başka yerlerde çevresel bozulmayla sonuçlanmamasını sağlayan bir araç sunar.

AMERİKAN SERTAĞAÇ ÇEVRE PROFİLİ

AHEC, ABD sert tahta ihracatçılarının dünyadaki herhangi bir pazara sunulan ürünün her bireysel sevkıyatı ile kapsamlı bir Amerikan Sertağaç Ortam Profili (AHEP) sunmasına izin vermek için kullanımı kolay bir çevrimiçi sistem geliştirmiştir. Her AHEP, yasadışı olma riskine ve bu sevkiyatta bulunan ABD sertağaç türlerinin sürdürülebilirliğine ve bu sevkiyatı dünyanın herhangi bir yerindeki münferit bir müşteriye sunma ile ilişkili çevresel etkiler hakkında niceliksel verilerle ilgili bilgilere erişmenizi sağlar.