Gỗ đoạn Hoa Kỳ

Gỗ đoạn Hoa Kỳ là loại gỗ có trọng lượng nhẹ nổi tiếng với màu kem và khả năng gia công cũng như tạo hình chính xác thành các đoạn mỏng, và là một loại gỗ cao cấp dùng trong chạm khắc.

Tên Latinh

Tilia americana

Tên Thường Gọi Khác

gỗ bồ đề

American_basswood_big

Gỗ đoạn Hoa Kỳ về khía cạnh thực vật có liên quan đến cây chanh được tìm thấy ở Châu Âu. Các cây này thường có chiều cao và đường kính lớn, thân cây thẳng và gần như không có phiến lá. Có thể tìm thấy gỗ đoạn mọc khắp Hoa Kỳ trong các khu rừng gỗ cứng tự nhiên.

NĂNG SUẤT RỪNG

Dữ liệu Phân Tích Kiểm Lâm (FIA) cho thấy số lượng cây gỗ đoạn là 210 triệu m3, chiếm 1,4% trong tổng số cây gỗ cứng Hoa Kỳ. Số lượng trồng gỗ đoạn là 3,3 triệu m3/năm trong khi số lượng khai thác là 1,7 triệu m3 mỗi năm. Khối lượng ròng (sau khi khai thác) tăng 1,6 triệu m3 mỗi năm. Mức tăng trưởng gỗ đoạn Hoa Kỳ vượt quá hoặc cân bằng với mức khai thác ở tất cả các tiểu bang chính trồng gỗ đoạn.

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina