Gỗ Bạch Dương Hoa Kỳ

Gỗ dương Hoa Kỳ là một trong nhiều cây gỗ dương thực sự, chẳng hạn như gỗ dương lá rung, nhưng đòi hỏi phải có chuyên môn mới có thể sử dụng thành công. 

Tên Latinh

Populus deltoides

Tên Thường Gọi Khác

gỗ dương Miền Đông, bạch dương Miền Đông

American_cottonwood_big

Gỗ dương Hoa Kỳ đang phát triển nhanh và chiếm số lượng lớn nhất trong chi này, mọc rộng khắp Hoa Kỳ và thường được liên quan đến nước. Chúng có thể có đường kính 8 foot.  Gỗ dương có thể được gọi là gỗ bạch dương và không nên nhầm lẫn với gỗ dương, được gọi là gỗ bạch dương vàng ở Hoa Kỳ.

NĂNG SUẤT RỪNG

Dữ liệu FIA cho thấy số lượng cây gỗ dương Hoa Kỳ là 236 triệu m³, chiếm 1,5% trong tổng số cây gỗ cứng Hoa Kỳ. Số lượng trồng gỗ dương Hoa Kỳ là 4,3 triệu m³/năm trong khi số lượng khai thác là 1,8 triệu m³ mỗi năm. Khối lượng ròng (sau khi khai thác) tăng 2,6 triệu mm³ mỗi năm. Sự tăng trưởng của gỗ dương Hoa Kỳ vượt quá mức khai thác ở tất cả các tiểu bang chính trồng cây này, ngoại trừ tiểu bang Maine (tiểu bang chủ yếu trồng loại cây này ở khu vực thành thị), Nebraska và Texas. Số lượng cây gỗ dương đang suy giảm ở một số khu vực bán khô hạn của Hoa Kỳ do hạn hán, xâm lấn các loại cây ngoại lai và chăn thả gia súc quá mức.

Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut District of Columbia Delaware Florida Georgia Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana North Carolina North Dakota Nebraska New Hampshire New Jersey New Mexico Nevada New York Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina